Користувач:Kusluj/Чим не є критерії добрих статей

Критерії добрих статей — це вимоги, яким мають відповідати статті, щоб отримати статус доброї. Будь-яка стаття, яка пройшла процес оцінювання та відповідає цим критеріям, повинна бути внесена в список добрих. Добрі статті — це «прийнятні» та «пристойні», але не блискучі статті. Стандарти для добрих статей досить високі, але значно нижчі ніж для вибраних статей. Важливо пам’ятати, що критерії доброї статті це стандарт, а не думка окремих оцінювачів. Це есе має на меті допомогти оцінювачам приймати рішення засновані на формальних критеріях, а не особистих уподобаннях.

Редактори статей та оцінювачі мають спільну мету — зробити статтю настільки якісною наскільки це взагалі можливо. Однак, рішення про присудження статусу повинно базуватись виключно на формальних критеріях. Вважається добрим тоном чітко розрізняти ті виправлення, які необхідні згідно критеріїв, та пропозиціями вдосконалити статтю понад достатні критерії. На практиці це означає що, якщо не можете знайти який із шести критеріїв вимагає запропоноване вдосконалення, вказуйте його як необов’язкове.

Автори статті при номінації повинні також припускати добрі наміри та діяти з наміром вдосконалення статті. Оцінювач може мати менше досвіду стосовно предмету статті. Якщо він чи вона робить непрактичні чи недоречні пропозиції (наприклад, додати інформацію, яка невідома, чи зображення яких не існує), ввічливо поясніть чому це непрактично чи недоречно. Досвідчені користувачі часто дають пропозиції вдосконалення статті, що виходять за межі формльних критеріїв. Ці пропозиції необов’язкові з погляду отримання статусу доброї, але їх впровадження дасть в результаті ще кращу статтю, якій буде ближче до рівня вибраної.

Якщо автори статті та оцінювачі не можуть дійти згоди, можна звернутись до оцінки спільнотою для розв’язання суперечностей, але вітається намагання виправити спершу якомога більше очевидних проблем.

Що таке добра стаття? Редагувати

Добра стаття

1) Гарно написана Редагувати

1. Гарно написана:

a) текст написаний зрозуміло та коротко, не порушує авторських прав, не містить орфографічних та граматичних помилок; і
b) відповідає правилам оформлення для вступу, струкутри статті, слів, що слід уникати, про літературні твори та включення списків[1].

Правило A означає:

 • Значення кожного речення параграфу зрозуміле і без двозначностей, навіть якщо ви могли б сформулювати по-іншому.
 • Текст без орфографічних помилок та відповідає встановленому правопису, навіть якщо ви говорите трохи по-іншому.

Правило B містить перелік п’яти обов’язкових вимог оформлення (їх всього понад 50) доброї статті. Для рецензування добрих статей, всі інші частини правил оформлення необов’язкові. (Правила «література» та «включення списків» не застосовуються до багатьох статей)

Що робити не слід:

 • Накидати свої власні уподобання в оформленні тексту статті чи вимагати дотримання певної лексики. (є маловживані слова, неологізми, архаїзми, складні для розуміння, діалектизми).
 • Просити відповідності до ваших улюблених правил оформлення.
 • Вимагати позбутись всіх списків, навіть якщо вони прийнятні згідно правилами включених списків.
 • Вимагати розв’язання посилання на неоднозначності. Той факт, що є зручні інструменти для перевірки таких посилань не означає, що вони заборонені згідно критеріїв доброї статті.
 • Вимагати позбутись від червоних посилань (навіть вибрані статті та вибрані списки допускають червоні посилання)
 • Вимагати, щоб спільні для багатьох статей розділи (скажімо список акторів) мали такий самий вигляд як у інших статтях

2) Фактологічна точність та верифікованість Редагувати

2. Фактологічна точність та верифікованість:

a) стаття містить список використаних джерел інформації, представлених згідно правил оформлення структури статті;
b) приведені посилання на авторитетні джерела для цитат висловлювань, цифр, опублікованої думки, інтуїтивно не зрозумілих та суперечливих тверджень, що можуть піддавати сумніву та спірні матеріали про живих людей — статті близькі до науки мають виконувати правила наукових посилань[2] та
c) не містити жодних оригінальних досліджень.

Правило A означає що має бути принаймі один розділ із заголовком ==Рівень 2==, що містить список посилань чи джерел використаних при написанні статті із зрозумілим заголовком.

Правило B називає п’ять типів тверджень, для яких за вимогами доброї слід давати посилання на джерело:

 1. Цитати висловлювань.
 2. Факти у вигляді цифр.
 3. Думка експерта.
 4. Твердження, що не є інтуїтивно-зрозумілі або такі, що будуть піддаватись сумніву.
 5. Спірні матеріали про живих людей.

Такий рівень вищий за абсолютний мінімум встановлений правилом, але значно нижчий за вимоги багатьох досвідчених користувачів. Якщо стаття не містить жодних тверджень вказаного типу, тоді достатньо загального розділу джерел без виносок. Якщо ж стаття містить деякі із вказаних тверджень, тоді мають бути використані виноски окремо для тверджень (решта статті як і раніше може підтверджуватись загальним розділом джерел). Будь-яка система, що дає можливість читачу пов’язати певне речення із певним посиланням є прийнятним методом для виносок: редактор може вибрати ref-посилання чи автор-дата-в-дужках посилання чи будь-яку систему зрозумілу для читача. Однак така система має бути єдиною для статті.

Номери сторінок (чи подібні деталі) потрібні тільки тоді, коли посилання на джерела стосуються одного з п’яти вказаних типів тверджень і було б важко для читача знайти потрібне місце без вказаного номера сторінки (чи подібних деталей).

Правило C означає, що всі факти, думки та підсумки в добрій статті мусять мати за основу авторитетні джерела і не містити оригінальних досліджень. Твердження вказані в статті мають бути або загальновідомими або відображати написане в джерелах.

Що робити не слід:

 • Накладати свої власні вимоги до оформлення до розділу виносок.
 • Вимагати посилання на джерела понад встановлений критерій, зокрема, вимагати «більше» посилань, навіть якщо всі твердження зазначених типів вже підтверджені. (посилання на джерела не декоративний елемент і для добрих статей немає ніякого правила, що вимагає «одне посилання на одне речення» чи «одне посилання на параграф».)
 • Не перевірити принаймі значної частини виносок, щоб переконатись, що вони дійсно підтримують твердження, до яких їх поставлено (стосовно посилань на джерела не діє правило «припускайте добрі наміри»: наприклад номінатор сам міг не перевірити роботу попередників, припускаючи добрі наміри.)
 • Вимагати номери сторінок до виносок, там де це немає значення.
 • Вимагати видалення недіючих посилань, оскільки це прямо суперечить правилу Вікіпедія:Недійсні посилання
 • Вимагати використання (чи невикористання) шаблонів для виносок.
 • Вимагати однорідно відформатованих повних бібліографічних виносок. (якщо ви в стані розібратись, що це за джерело тоді це є достатній рівень для доброї статті.)
 • Відхиляти авторитетні джерела через те, що вони написані незрозумілою для вас мовою. Шукайте активних користувачів серед знавців мови.

3) Повністю розкриває тему Редагувати

3. Повністю розкриває тему:

a) описані всі головні аспекти теми[3]; і
b) стаття зосереджена на головній темі, без недоречних розлогих відступів (див. коротко про оформлення)

Правило A означає «головні аспекти» теми, згідно з авторитетними джерелами, повинні бути описані в статті; не вимагається усестороннього розкриття цих важливих аспектів, чи взагалі згадування дрібних аспектів. Для певних типів статей на вікіпроектах можуть існувати поради, як виглядає добра стаття на тему (Проте не вимагається відповідність порадам на вікіпроектах, а тільки відповідність шести критеріям добрих статей). Для статей про літературні твори зазвичай вимагається короткий зміст та реакція читачів. Для статей про хвороби мають значення причини, симптоми та лікування.

Правило B піднімає два питання. Перше, в статті треба уникати надмірної уваги дотичним темам, таким як відхилення від теми та дрібним деталям. Включення деталей та малих аспектів теми може покращити статтю, але такі деталі не повинні переповнювати її. Друге, рівень деталізації кожного аспекту повинен відповідати темі та бути збалансованим: там де аспект теми містить інформацію, яка розкрита, чи може бути розкрита більш детально в іншій статті, розділ повинен містити короткий зміст статті із відповідним посиланням {{Main|(головна стаття на цю тему)}} там де це потрібно.

Цей критерій на накладає довільне обмеження на обсяг статті (в кілобайтах, символах чи розмірі тексту). Добрі статті можуть бути настільки короткі наскільки це підходить до теми статті: Вікіпедія:Розмір статей — не є критерієм добрих статей. Однак, іноді розмір все таки може вказувати на питомі для добрих статей недоліки із розкриттям теми (3а), коротким викладом та зосередженістю на темі (1а та 3c), чи проблем із оформленням.

Якщо підвести підсумки, ці критерії означають, що жодна очевидно важлива інформація не може бути повністю відсутня в статті, а рівень деталізації повинен відповідати важливості інформації. Краще мати статтю, що добре розкриває найважливіше на основі авторитетних джерел, ніж багатослівну статті наповнену дрібницями з непевних джерел тільки заради розміру.

Що робити не слід:

 • Вимагати більших розділів, особливо, якщо та сама інформація може бути адекватно викладена в короткій формі.
 • Вимагати включення інформації, що невідома або не підкріплена авторитетними джерелами.
 • Не помітити, що важливий аспект теми повністю відсутній в статті, незважаючи на широке представлення в авторитетних джерелах.
 • Накладати довільні вимоги до розміри замість того, щоб просто користуватись критеріями добрих щодо повноти викладу, оформлення та лаконічності.

4) Нейтральна Редагувати

4. Нейтральна: відображає точки зори об’єктивно та без упередження, з належною увагою до ваги кожної точки зору.

Це правило вимагає, щоб стаття була написана у відповідності до правила вікіпедії про нейтральну точку зору. Предмет статті має бути викладений енциклопедично, на основі авторитетних джерел, точкам зори потрібно описати пропорційно до їхнього значення.

Для статей на несуперечливі теми (наприклад види рослин чи тварин), може виявитись достатньо критеріїв 1, 2 та 3, особливо якщо ви перевірили на відсутність слів, що слід уникати (1b). Для суперечливих предметів (статті про особистості, на релігійні, політичні теми, про здоров’я вимагають особливої уваги), ви повинні бути певні, що всі важливі точки зору представлені об’єктивно та точно, на основі різносторонніх авторитетних джерел (а не тільки тих, що тяжіють до одної точки зору), та переконатись, що стаття містить схвалення або прихильність до якоїсь точки зору через вибір слів, структуру речень, назву розділів чи організацію статті. Статті написані з нейтральної точки зору дають читачу інформацію, а висновки хай він робить сам.

Що робити не слід:

 • Вимагати широкого висвітлення незначних або неважливих точок зору.
 • Вимагати, щоб усі точки зори були представлені як однаково важливі.
 • Надавати статус доброї суперечливій статті, написаній з якоїсь одної точки зору або яка підводить читача до якогось висновку.

5) Стабільна Редагувати

5. Стабільна: немає значних змін протягом останнього часу, війни редагувань та конфлікту стосовно змісту статті[4].

Тут є важлива примітка: «Вандальні редагування, пропозиції розбити статтю чи включити її іншу, добросовісні редагування (наприклад стильові правки) та зміни у відповідь на пропозиції оцінювача не враховуються. Номінацію статті, яка нестабільна через конструктивну роботу треба ставити на доопрацювання».

Номінація статті на статус доброї не повинен заважати нормальній роботі. Стаття вважається нестабільною, якщо відбувається значна війна редагувань, якщо автори кажуть вам, що вам не слід розпочинати оцінювання через те, що вони саме хочуть робити великі зміни в статті або якщо стаття міняється так помітно і так швидко, що вам не вдається зрозуміти, що саме ви оцінюєте.

Що робити не слід:

 • Заважати нормальному ходу редагувань задля зручностей оцінювання.
 • Плутати звичайні дискусії на сторінці обговорення, зростаючі покращення статті чи вандалізм із справжнім конфліктом щодо вмісту та війною редагувань.

6) Ілюстрована Редагувати

6. Ілюстрована, за можливості[5]:

a) зображення містять належну інформацію про авторські права, та обґрунтування добропорядного використання для невільних зображень;
b) зображення доречні до теми та містять необхідні підписи[6].

Більшість добрих статей містять принаймі одне зображення, але (на відміну від вибраних статей) присутність зображень не вимагається.

Якщо стаття не містить зображень, а доступних доречних зображень немає (добра ідея перевірити комонз на відповідні зображення), тоді цей критерій автоматично вважається задоволеним. Якщо ви вважаєте, що вільні чи зображення із добропорядним використанням повинні легко доступні, тоді або знайдіть і додайте ці зображення особисто або порадьте авторам конкретний ресурс із зображеннями. Якщо стаття містить зображення:

Правило А вимагає, щоб оцінювач клікнув на кожне зображення (звуковий кліп) та перевірив ліцензування згідно авторських прав. Якщо це вільне зображення (наприклад, загальне надбання або випущене під вільною ліцензією такою як GFDL чи Creative Commons). Якщо це не вільне зображення, тоді має бути обґрунтування добропорядного використання для даної статті.

Правило В каже, що кожне зображення в статті має стосуватись теми статті і мати необхідні підписи. Чисто декоративні зображення, наприклад метелик у статті з психології про емоції, мають бути видалені. Альтернативний підпис, хоч і легко робиться, не вимагається.

Що робити не слід:

 • Відхиляти номінацію через те, що немає вільних зображень чи іншого медіа.
 • Робити нечіткі запити на «більше» зображень чи «кращі» зображення.
 • Приймати чи вимагати декоративні зображення, що не стосуються теми.
 • Вимагати відповідності правилам Оформлення:Зображення.

Понад критерії Редагувати

Критерії добрих статей та процедура номінації призначена оцінювати якість змісту статей. Хоча іноді бувають винятки, наступні питання не стосуються процесу оцінювання.

 • Значимість, тобто чи заслоговує обговорюваний предмет на власну статтю. Питання, що стосуються значимості та видалення статей обговорюються на сторнінці видалення статей. Розділення статті на кілька частин чи навпаки об’єднання також не впливає на процес оцінювання.
 • Іменування не розглядається критеріями добрих статей.
 • Юридичні проблеми (інші від порушення авторських прав), наприклад пов’язані із біографіями живих людей. Такі питання слід піднімати на відповідному форумі, як ця дошка оголошень.
 • Кофлікти стосовно вмісту. Навіть якби критерії добрих статей не вимагали стабільності, процедуру добрих статей не слід використовувати для подальших конфліктів щодо вмісту. Критерії також не призначені для вирішення конфліктів. Натомість спробуйте скористатись сторінкою обговорення або шукайте посередництва, якщо необхідно.
 • Відповідність правилам оформлення зовнішніх посилань не вимагається. Можете додавати шаблон {{зайві посилання}} коли вважаєте за потрібне, але зазвичай не вважається доречним розглядати зміст розділів Посилання, Додаткові матеріали, чи Дивіться також, коли розглядається відповідність критеріям добрих, тому що ці розділи не згадані в критеріях.
 • Інформаційні та навігаційні шаблони. Критерії добрих статей ані вимагають ні забороняють їх використання, отже їхня наявність чи відсутність не повинні впливати на оцінювання. Однак, на інформацію в таких шаблонах (підписи, визначення, цифри) поширюється вимоги критеріїв. Оскільки інформація з таких шаблонів зазвичай повторюється в статті, це рідко становить проблему.

Примітки Редагувати

 1. Відповідність іншим розділам правил оформлення, чи підсторінок цих правил не вимагається для добрих статей.
 2. Можна використовувати посилання в дужках чи у вигляді приміток (замість виносок), але має бути єдиний спосіб для усієї статті.
 3. Ці вимоги значно м’якші ніж «усестороннє» розкриття теми для вибраних статей і дозволяє коротші статті, які не розкривають кожен значний факт чи деталь і дають загальне уявлення про значні аспекти теми.
 4. Вандальні редагування, пропозиції розбити статтю чи включити її в іншу, добросовісні редагування (наприклад стильові правки) та зміни у відповідь на пропозиції оцінювача не враховуються. Номінацію статті, яка нестабільна через конструктивну роботу треба ставити на доопрацювання.
 5. Цей критерій стосується також інших медіа-вставок, таких як відео чи звукових записів.
 6. Наявність у статті зображень не вимагається. Проте, якщо зображення (чи інші медіа) з прийнятним статусом авторських прав доступні для використання, тоді деякі такі зображення слід використати.