Користувач:Kusluj/Порівняння добрих та вибраних статей

Тут наведено коротке порівння критеріїв для добрих та вибраних статей.

Добра стаття — це прийнятна стаття, що має наступні ознаки:

 1. Гарно написана. Виклад статті зрозумілий та відповідає частині правил щодо оформлення; зокрема вступ має містити короткий переказ статті.
 2. Точна та верифікована. Наведено джерела та посилання де необхідно.
 3. Повна. Розкриває головні аспекти вибраної теми, немає недоречних розлогих відступів
 4. Нейтральна. Відображає точки зору безсторонньо і без упереджень.
 5. Стабільна. В статті не відбувається значних змін.
 6. Зображення. Стаття ілюстрована, якщо можливо і доречно, зображеннями з прийнятним статусом та описом добропорядного використання де потрібно.

Вибрана стаття є зразком нашої щонайкращої роботи і повинна мати наступні ознаки:

 1. Висока якість та достовірність. А саме: а) захоплюючий текст професійного рівня; б) усестороннє розкриття головних фактів, деталей та контексту; в) фактологічна точність з цитатами на авторитетні джерела для верифікації; г) нейтральне висвітлення всіх точок зору; д) стабільність змісту статті.
 2. Ретельно оформлена. Стаття написана згідно всіх правил оформлення та має: а) короткий переказ статті у вступі; б) солідну таблицю змісту; в) однорідно відформатовані посилання на джерела.
 3. Зображення. Зображення в статті відповідають вимогам, зокрема прийнятний статус авторських прав та обґрунтування добропорядного використання де необхідно.
 4. Розмір. Стаття зосереджена на головній темі без недоречних розлогих відступів.

Подібність ред.

 • Вимоги до нейтральності однакові.
 • Критерії до обох вимагають зосередженості на основній темі без недоречних розлогих відступів.
 • Для обох вимагається стабільність версії, фактологічна точність, верифікованість та прийнятний статус авторських прав для зображень.
 • Ні добрі ні вибрані не мають конкретних вимог до обсягу, хоча вибрані статті, як правило, досить довгі, а одна з початкових причин для проекту добрих була відзначити якісні короткі статті.

Різниця ред.

 • Вибрана стаття мусить бути зразком нашої щонайкращої роботи, тоді як добрі статті просто пристойно написані.
 • Добра стаття має бути прийнятно гарно написана; вибрана стаття має бути написана на професійному рівні, тобто захоплююче, навіть блискуче.
 • Добра стаття має відповідати тільки п’яти правилам щодо оформлення; вибрана стаття має відповідати усім правилам оформлення.
 • Вибрана стаття повинна висвітлювати тему всесторонньо, а добра стаття містить повне розкриття теми. «Всесторонній» рівень вимагає, щоб жоден значний факт не було пропущено; «повний» рівень просто вимагає розкриття головних аспектів.
 • Вибрані статті зазвичай підлягають більш ретельній перевірці стосовно фактологічної точності та верифікованості. Зокрема строгіші вимоги до посилань на джерела.
 • Зазвичай не вимагається, щоб добрі статті були настільки гарно проілюстровані.