Біом — термін в екології, яким позначають велике регіональне угруповання рослинних і тваринних співтовариств, пристосованих до регіональних фізичних особливостей навколишнього середовища, клімату й ландшафту. Біом складається з угруповань у довготривало стабільному стані, а також усіх асоційованих із ними перехідних, ушкоджених та деградованих флори, фауни та ґрунтів; але зазвичай може бути ідентифікований за типом флористичного клімактеричного співтовариства.

Основні біоми Землі, класифіковані за типами рослинности
   Скреб (ксерофітні чагарники)

Важливою характеристикою біому є біорізноманіття, особливо різноманітність фауни та субдомінантних форм рослин, що є функцією від абіотичних чинників. Важливим кількісним індикатором, що характеризує біом, є також продукування біомаси домінантною рослинністю. Біорізноманіття має тенденцію до збільшення зі зростанням загальної біопродуктивності, вологості й температури.

Основними типами біомів є суходільні та водні.

Біоми, окрім загальної функціональної класифікації, можуть мати й місцеві назви. Наприклад, трав'янисті біоми помірного поясу мають назву степ в Азії та Східній Європі, савана (або велд) у Південній і Східній Африці, прерія в Північній Америці, пампа в Південній Америці. У деяких випадках біом загалом (а не окремі види) є об'єктом охорони, зокрема в рамках національних програм збереження біорізноманіття.

Класифікація ред.

 
Біоми Європи

Широтна класифікація ред.

Географічна широта є найбільшим клімат-формуючим чинником, що визначає тип біому. Існує висока кореляція між розподілом за широтою типів клімату й рослинних угрупувань. Ще одним з найважливіших чинників є вологість. Це засвідчує той факт, що біорізноманіття підвищується в напрямку від полюсів до екватора, а також збільшується зі зростанням вологості. На цих двох чинниках (кількості сонячної радіації і вологості) збудована найбільш широко застосовувана класифікація біомів.

Арктична та субарктична зони ред.

Субарктична та бореальна зони ред.

Помірна зона ред.

 • вологий тип: широколистяні ліси помірного поясу, хвойні ліси помірного поясу
 • сухий тип: трав'янисті біоми помірної зони (степ, савана, пампа)

Тропічна зона ред.

 • вологий (плювіальний) тип: тропічні дощові ліси
 • напіввологий тип: тропічні сухі широколистяні ліси, тропічні хвойні ліси
 • напівпосушливий тип: тропічні трав'янисті (савана, вельд) та чагарникові (скреб) біоми
 • посушливий (аридний) тип: пустелі, сухі чагарники, сухі листопадні ліси

Водні біоми ред.

Висотно-широтна класифікація ред.

Інша система класифікації біомів бере до уваги широту місцевості та висоту над рівнем моря, ігноруючи температурний чинник. Ця класифікація використана для формування списку «Global 200» — переліку екорегіонів, виданого Всесвітнім Фондом Природи (WWF) для визначення пріоритетів в охороні довкілля.

Ця класифікація виділяє такі суходольні біоми:

 • Тундра (арктичний, вологий)
 • Бореальні ліси/тайга (субарктичний, вологий)
 • Хвойні ліси помірного поясу (помірно холодний, вологий або напіввологий)
 • Мішані та широколистяні ліси помірного поясу (помірний, вологий)
 • Трав'янисті та чагарникові біоми (помірні, напівпосушливі)
 • Середземноморські ліси та чагарники (помірно теплі, від напіввологих до напівпосушливих з зимовими дощами)
 • Тропічні та субтропічні хвойні ліси (тропічні та субтропічні, напіввологі)
 • Тропічні та субтропічні вологі широколистяні ліси (тропічні та субтропічні, вологі)
 • Тропічні та субтропічні сухі широколистяні ліси (тропічні та субтропічні, напіввологі)
 • Тропічні та субтропічні трав'янисті та чагарникові біоми (тропічні та субтропічні, напівпосушливі)
 • Пустелі та сухі чагарники (від помірних до тропічних, посушливі)
 • Мангровий ліс (субтропічний та тропічний, підтоплений солоними та солонуватими водами)
 • Затоплені саванни та луки (від помірних до тропічних, підтоплені прісною водою)
 • Гірські трав'янисті та чагарникові біоми (від помірних до тропічних, високогірні)

Інші біоми ред.

До вищеназваних типів класифікації не належать ендолітичні біоми — такі, що складаються з мікроорганізмів, які населяють пори і тріщини в літосферних плитах до глибини в кілька кілометрів від поверхні землі. Такі біоми були лише нещодавно відкриті і досі не долучені до жодної з існуючих класифікацій.

У деяких джерелах термін «біом» використовують як синонім терміна «біоценоз».

Література ред.

 • (англ.) Pidwirny, Michael. (2006-10-16). «Biomes». Encyclopedia of Earth. Ed. Sidney Draggan. Washington, D.C.: Environmental Information Coalition, National Council for Science and the Environment.

Посилання ред.