Відкрити головне меню

Балабанов Генадій Васильович

український науковець у галузі регіонознавства й економікогеографії

Генадій Васильович Балабанов
Народився 7 червня 1948(1948-06-07) (71 рік)
м. Южно-Сахалінськ Сахалінської області, РРФСР
Громадянство СРСР СРСРУкраїна Україна
Діяльність географ
Alma mater Кримський державний педагогічний інститут (нині — Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського)
Сфера інтересів регіонознавство, економікогеографія
Заклад Національний авіаційний університет
Вчене звання професор
Науковий ступінь доктор географічних наук
Науковий керівник Максим Мартинович Паламарчук
Відомі учні Олеся Зіновіївна Ярошко

Балабанов Генадій Васильович (7 червня 1948(19480607), м. Южно-Сахалінськ Сахалінської області (Російська Федерація) — український вчений в галузі регіонознавства, економікогеографії, доктор географічних наук (1992), професор (2000).

Зміст

НавчанняРедагувати

Г.Балабанов у 1971 р. закінчив з відзнакою природничо-географічний факультет Кримського державного педагогічного інституту (нині — Таврійський національний університет ім. В. Вернадського).

Восени 1974 р. він вступив до аспірантури відділу теоретичних проблем економічної географії сектору географії АН УРСР. У 1978 році захистив кандидатську дисертацію під керівництвом академіка Максима Мартиновича Паламарчука.

Потім, закінчивши докторантуру, у 1992 році він захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня за спеціальністю «Економічна та соціальна географія»). З 2000 р. — професор.

Трудова діяльністьРедагувати

Після закінчення вишу Г.Балабанов з 1971 року працював вчителем географії у Криму. Потім служив в Радянській армії.

У 1977 році був призначений молодшим науковим співробітником відділу теоретичних проблем економічної географії сектору географії АН УРСР (від 1991 року — Інститут географії НАН України). Потім пройшов шлях старшого (1985—1992 роки) і провідного (1992—1996 рр.) наукового співробітника відділу.

Одночасно, з 1995 року працював на посаді професора Київського інституту «Слов'янський університет» за сумісництвом[1].

У 1996 році був призначений завідувачем відділу суспільно-географічних досліджень Інститут географії НАН України (до 2002 року).

У серпні 2002 р. очолив нову кафедру країнознавства і міжнародного туризму в Київському міжнародному університеті.

З серпня 2009 р. він працює завідувачем кафедри країнознавства і туризму Національного авіаційного університету.

Наукова діяльністьРедагувати

Перші свої наукові праці він опублікував, ще будучи студентом старших курсів. Його науковим керівником був засновник кримської школи рекреаційної географії професор І. Т. Твердохлєбов[2].

Наукові напрямкиРедагувати

 • теорія суспільної географії,
 • територіальна організація сільського господарства та агропромислових комплексів,
 • географічні засади регіональної політики,
 • економічна картографія,
 • проблемам раціонального природокористування,
 • економічна та соціальна географія зарубіжних країн.
 • оцінка трансформації структури і територіальної організації туризму в Україні.

Наукові праціРедагувати

Г.Балабанов підготував 8 кандидатів наук у галузі економічної та соціальної географії. Він автор більш ніж 180 наукових праць, серед яких 12 монографій, 4 географічні атласи, 4 навчальних посібники. Він є редактором чи рецензентом багатьох наукових і навчальних видань.

Основні наукові праці
 • Балабанов Г. В. Региональный агропромышленный комплекс и направления его экономико-географического исследования // Территориальная структура производственных комплексов. — Киев: Наук. думка, 1981. — С. 236—268.
 • Балабанов Г. В. Зернопромышленный комплекс // Территориальная организация агропромышленных комплексов. — Киев: Наук. думка, 1985. — С. 79–102.
 • Балабанов Г. В., Умрикулов С. Территориальная организация АПК и ее особенности в горной местности. — Душанбе: Дониш, 1991. — 168 с.
 • Балабанов Г. В. Влияние агропромышленного комплекса на социальное развитие территории // Проблемы комплексного развития территории. — Киев: Наук. думка, 1994. — С. 147—165.
 • Балабанов Г. В. Внешнеэкономические связи Украины // Регионы Украины: поиск стратегии оптимального развития. — Харьков, 1994. — С. 162—173.
 • Балабанов Г. В. Территориальная сегментация продовольственного рынка Украины. Зернопродуктовый комплекс Украины: структура и территориальная организация. — Киев: UAPP /ПАП, 1999. — 105 с.
 • Балабанов Г. В., Кобзєв О. М., Семенченко Г.В Трансформація структури сільськогосподарського виробництва України: регіональний аспект. — К.: UAPP/ПАП, 2000. — 29 с.
 • Балабанов Г. В., Веклич Л. М., Григорович М. В., Капустянко С. В. та ін. Атлас «Географія України» (допущено Міністерством освіти та науки України — лист № 1/11-1695 від 17.07.2000). — К.: ДНВП «Картографія», 2000. –48 с.
 • Балабанов Г. В., Вишневський В. В. Територіальний соціально-економічний моніторинг в Україні. — К.: Нора-друк, 2001. — 58 с.
 • Трансформація структури господарства України: регіональний аспект / За ред. Балабанова Г. В., Нагірної В. П., Нижник О. М. — К.: Міленіум, 2003. — 404 с. (співавтор).
 • Україна: основні тенденції взаємодії суспільства і природи у ХХ ст. (географічний аспект) / За ред. Л. Г. Руденка. — К.: Академперіодика, 2005. — 316 с. (співавтор).
 • Балабанов Г. В., Бабіченко В. М., Барановський В. А. та ін. Комплексний атлас України / За ред. О. І. Шаблія. — К.: ДНВП «Картографія», 2005. — 96 с.
 • Балабанов Г. В., Ткачук Л. М. Аналіз процесів взаємодії у системі авіація-туризм // Науковий вісник Ін-ту міжнародних відносин НАУ. Серія: Економіка, право, політологія, туризм. — К.: Вид-во «НАУ-друк», 2010. — Вип. 1. — С. 171—179.
 • Балабанов Г. В., Молочко В. В., Бонк Ж. Є. та ін. Атлас вчителя. — К.: ДНВП «Картографія», 2010. — 328 с. (співавтор).
 • Балабанов Г. В. Туризм як чинник регіонального розвитку // Тенденції, проблеми і перспективи розвитку національного ринку туристичних послуг: регіональний аспект. — К.: НАУ, 2010. — С. 13–18.
 • Балабанов Г. В. Актуальні проблеми розвитку країнознавства в сучасній Україні // Географія та туризм: Наук. зб. — К.: Альтерпрес, 2010. — Вип. 5. — С. 13–16.
 • Балабанов Г. В., Ткачук Л. М. Розвиток авіаційного транспорту як чинник підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку туристичних послуг // Географія та туризм: Наук. зб. — К.: Альтерпресс, 2011. — Вип. 14. — С. 159—166.\
 • Балабанов Г. В., Коробко А. Теорія та практика організації автобусних турів до країн Європи (на прикладі компанії «Селена-тур») // Взаємодія транспорту і туризму: тенденції, проблеми, перспективи. Зб. наук. праць. — К.: Принт-центр, 2012. — С. 60–65/
 • Балабанов Г. В. Територіальна структура зовнішніх туристичних потоків України // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, перспективи розвитку. — Черкаси: Брама-Україна, 2012. — С. 146—153.
 • Балабанов Г. В. Пріоритети суспільно-географічних досліджень міжнародного туризму в Україні // Україна: географія цілей та можливостей. Зб. наук. праць. — Н.: ФОП «Лисенко М. М.», 2012. — Т. ІІІ. — С. 183—187.
 • Балабанов Г. В. Модернізація транспортної системи як чинник підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку туристичних послуг // Взаємодія транспорту і туризму: тенденції, проблеми, перспективи: Зб. наук. праць. — К.: Принт-центр, 2012. — С. 7–13.
 • Балабанов Г. В. Пріоритети суспільно-географічних досліджень міжнародного туризму в Україні// Україна: географія цілей і можливостей: зб.наук.праць.– Н.: ФОП «Лисенко М. М.», 2012.–Т.III.– C.183-187.
 • Балабанов Г. В. Український ринок послуг вищої освіти в галузі туризму: реалії та перспективи // Індустріальний туризм: реалії та перспективи: реалії та перспективи: матер. I Міжн. форуму — Кривий Ріг: вид. Р. А. Козлов, 2013. — С.189-194.
 • Балабанов Г. В. Сайчук В. С. Роль географії у науковому пошуку в галузі туризму і рекреації в Україні // Економічна та соціальна географія: зб. наук. праць. — К., 2013. — Вип. 3 (68). — С. 21-28.Балабанов Г. В. Сучасний стан національного ринку вищої професійної освіти в галузі туризму / Г. В. Балабанов, Р. О. Гришко // Географія та туризм. — 2014. — Вип.28. — С.19–28.
 • Балабанов Г. В. Сучасний стан національного ринку вищої професійної освіти в галузі туризму / Г. В. Балабанов, Р. О. Гришко // Географія та туризм. — 2014. — Вип.28. — С.19–28.
 • Балабанов Г. В. Сучасний стан національного ринку вищої професійної освіти в галузі туризму / Г. В. Балабанов, Р. О. Гришко // Географія та туризм. — 2014. — Вип.28. — С.19–28.
 • Балабанов Г. В. Тенденції розвитку туризмознавства в Україні / Г. В. Балабанов, В. С. Сайчук // Геополитика и экогеодинамика регионов. — 2014. — Том 10. — Выпуск 2. — С. 286—291.
 • Балабанов Г. В. Сучасна Україна крізь призму транскордонних потоків населення / Г. В. Балабанов // Економічна та соціальна географія. — 2015. — Вип. 1 (71). — С. 10–17.
 • Балабанов Г. В. Туризм в Європейському Союзі: глобальний, національний та регіональний виміри / Г. В. Балабанов // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). — 2015. — № 2. — С. 29–33.

Громадська діяльністьРедагувати

Г.Балабанов бере участь у виконанні ряду міжнародних проектів як експерт від України (Проект аграрної політики в Україні Університету штату Айова, США; Програма технічної допомоги PSO, Нідерланди; Проект LARGIS «Посилення інституційної спроможності місцевих і регіональних органів влади», Велика Британія та ін.). Побував у більшості країн на теренах колишнього СРСР, а також в Австрії, Бельгії, Ватикані, Iспанiї, Італії, Німеччині, Польщі, Словаччині, Угорщині, Франції, Чехії, є редактором чи рецензентом багатьох наукових і навчальних видань.

З 1992 року — заступник головного редактора «Українського географічного журналу».

ЛітератураРедагувати

 • Нагірна В. П. Балабанов Геннадій Васильович // Вчені економісти-аграрники. — Ч. 1. — К., 2001.

ПриміткиРедагувати