Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет» (КиМУ) — заклад вищої освіти в Україні. Засновано в 1994 році. КиМУ акредитовано за четвертим, найвищим рівнем акредитації. Освітню діяльність університет здійснює відповідно до ліцензії МОН України про надання освітніх послуг[1]. Розташований у місті Святошинському районі Києва.

Приватний вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет
КиМУ
Київ
Країна  Україна
Засновано 1994
Президент Хачатурян Хачатур Володимирович
Студентів 3800
Випускники Категорія:Випускники Київського міжнародного університету
Адреса 03179, м. Київ, вул. Львівська, 49
Сайт www.kymu.edu.ua
Мапа

Історія університету ред.

Історія КиМУ розпочалася з 1994 року, коли Хачатур Володимирович Хачатурян висловив ідею про створення закладу вищої освіти з метою підготовки для незалежної України фахівців-дипломатів, які змогли б заповнити вакуум, що існував тоді в Україні на терені східної дипломатії. Цю ідею було підтримано провідними політиками і дипломатами незалежної Української держави. У своєму становленні КиМУ пройшов декілька етапів: початок покладено Центром інтенсивного вивчення іноземних мов «Knowledge», де метод інтенсиву професора Хачатуряна Х. В. підтвердив ефективність нових технологій навчання іноземним мовам; визнання Міністерством освіти і науки України Міжнародного інституту лінгвістики і права як закладу вищої освіти і надання йому права на освітню діяльність; перетворення Міжнародного інституту лінгвістики і права в Київський міжнародний університет.

Нині у структуру університету входять 6 інститутів (інститути лінгвістики та психології; міжнародних відносин; журналістики, кіно і телебачення; театрального та музичного мистецтва; юридичний; медичний), 5 факультетів (економічний; фармацевтичний; стоматологічний; будівництва та архітектури; інформаційних технологій).

У забезпеченні освітнього процесу бере участь 22 кафедри: іноземних мов; слов'янської філології та загального мовознавства; комп'ютерних наук; міжнародних відносин і туризму; міжнародного права та порівняльного правознавства; публічно-правових дисциплін; теоретичних та приватноправових дисциплін; соціальних комунікацій; аудіовізуального мистецтва та виробництва; сценічного мистецтва; музичного мистецтва; германських мов та перекладу; психології та педагогіки; економіки, підприємництва, менеджменту; будівництва та архітектури; фармації, технології ліків та фармацевтичного менеджменту; хімії та фармакогнозії; стоматології; хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії; загальної медицини; клінічних дисциплін та медсестринства.

За роки своєї роботи Київський міжнародний університет випустив більше 15 тисяч фахівців з міжнародних відносин, права, економіки, лінгвістики, журналістики, психології тощо.

Основні завдання університету ред.

 • розбудова університету як навчального, наукового й просвітницького закладу України та включення його до міжнародної мережі вищих навчальних закладів;
 • підготовка згідно з потребами суспільства і договірними зобов'язаннями фахівців з іноземних мов та інших гуманітарних наук, з права, міжнародних відносин, міжнародного права, міжнародних економічних відносин, журналістики, сценичного мистецтва, менеджменту, архітектури, медицини, стоматології та інших спеціальностей;
 • проведення науково-дослідної роботи.

Науково-педагогічний склад ред.

Навчальний процес забезпечують в університеті висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, серед яких 80 % — доктори та кандидати наук, 10 — академіками та членами-кореспондентами державних галузевих академій наук, закордонних академій та асоціацій, 22 мають звання «Заслужений діяч науки і техніки», «Заслужений діяч мистецтв», «Заслужений артист України», «Заслужений юрист України».

Університет пишається видатними науковцями, які відомі не лише в нашій державі, а й далеко за її межами, а саме: професори Х. В. Хачатурян, Р. П. Іванченко, І. П. Ющук, О. Н. Мушкудіані, С. М. Мартиненко, Л. А. Савченко, Л. М. Щербак та ін.

Відомі випускники ред.

Випускники університету працюють у посольствах України у Великій Британії, Канаді, Іспанії, Лівії, Нігерії, Данії, Нідерландах, США, на радіо і телебаченні, у юридичних компаніях, очолюють компанії і мають власний бізнес, поповнили плеяду українських науковців у галузі філології та юриспруденції.

Структура університету ред.

У структуру університету входять 6 інститутів (інститути лінгвістики та психології, міжнародних відносин, журналістики, кіно і телебачення, юридичний, театрального мистецтва, медичний), 6 факультетів (музичний; економічний, фармацевтичний, стоматологічний, будівництва та архітектури, інформаційних технологій).

Ліцей КиМУ[6] ред.

Коледж КиМУ[7] ред.

Інститути та факультети[8] ред.

 • Інститут міжнародних відносин[9]
 • Інститут лінгвістики та психології[10]
 • Інститут журналістики, кіно і телебачення[11]
 • Інститут театрального мистецтва[12]
 • Юридичний інститут[13]
 • Медичний інститут[14]
 • Факультет музичного мистецтва[15]
 • Економічний факультет[16]
 • Факультет будівництва та архітектури[17]
 • Фармацевтичний факультет[18]
 • Стоматологічний факультет[19]
 • Факультет інформаційних технологій[20]

Спеціальності ред.

Освітньо-кваліфікаційний рівень передвищої та вищої освіти / освітній ступінь:

Молодший бакалавр:

 • 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво[21]
 • 025 Музичне мистецтво[21]
 • 026 Сценічне мистецтво[21]
 • 032 Історія та археологія[21]
 • 035 Філологія[21]
 • 051 Економіка[21]
 • 061 Журналістика[21]
 • 073 Менеджмент[21]
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність[21]
 • 081 Право[21]
 • 122 Комп'ютерні науки[21]
 • 191 Архітектура та містобудування[21]
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія[21]
 • 221 Стоматологія[21]
 • 226 Фармація, промислова фармація[21]
 • 242 Туризм[21]

Бакалавр:

 • 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво[22]
 • 022 Дизайн[22]
 • 025 Музичне мистецтво[22]
 • 026 Сценічне мистецтво[22]
 • 035 Філологія[22]
 • 051 Економіка[22]
 • 052 Політологія[22]
 • 053 Психологія[22]
 • 061 Журналістика[22]
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування[22]
 • 073 Менеджмент[22]
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність[22]
 • 081 Право[22]
 • 122 Комп'ютерні науки[22]
 • 191 Архітектура та містобудування[22]
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія[22]
 • 223 Медсестринство[22]
 • 226 Фармація, промислова фармація[22]
 • 242 Туризм[22]
 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії[22]
 • 292 Міжнародні економічні відносини[22]
 • 293 Міжнародне право[22]

Магістр

 • 011 Освітні, педагогічні науки[22]
 • 014 Середня освіта[22]
 • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)[23]
 • 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво[22]
 • 035 Філологія[22]
 • 052 Політологія[22]
 • 053 Психологія[22]
 • 061 Журналістика[22]
 • 073 Менеджмент[22]
 • 081 Право[22]
 • 221 Стоматологія[22]
 • 222 Медицина[22]
 • 226 Фармація, промислова фармація[22]
 • 242 Туризм[22]
 • 281 Публічне управління та адміністрування[22]
 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії[22]
 • 292 Міжнародні економічні відносини[22]
 • 293 Міжнародне право[22]

Доктор філософії

 • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)[22]
 • 051 Економіка[22]
 • 081 Право[22]

Доктор наук

 • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)[24]

Аспірантура ред.

Відділ аспірантури є самостійним структурним підрозділом ПЗВО «Київський міжнародний університет» і підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи[25].

Відділ аспірантури Київського міжнародного університету займається організацією підготовки науково-педагогічних, наукових кадрів вищої кваліфікації — організація підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії з відривом і без відриву від виробництва, а також доктора наук (у разі прийому на підготовку докторантів)[25].

В аспірантурі КиМУ здійснюється підготовка здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальностями:

 • 015 — Професійна освіта (за спеціалізаціями) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка[26][27][28][29];
 • 051 — Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки[26];
 • 081 — Право галузі знань 08 Право[26][30][31].

Освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії (PhD) у ПЗВО «Київський міжнародний університет»:

 1. Освітньо-наукова програма «Професійна освіта»[26][27][32]
  • Реалізується на кафедрі психології та педагогіки КиМУ[33]
  • Гарант ОПН «Професійна освіта» — д. пед. н., проф. С. М. Мартиненко[34][35]
  • Обсяг освітньої складової ОНП «Професійна освіта» — 50 кредитів ЄКТС[36][37][32]
 2. Освітньо-наукова програма «Економіка»[26]
  • Згідно з даними із ЄДЕБО освітня програма впроваджується у 2023 році, набір здобувачів на ОНП ще не здійснювався[26].
 3. Освітньо-наукова програма «Право»[26][30][38]
  • Реалізується кафедрою публічноправових дисциплін КиМУ та кафедрою теоретичних та приватноправових дисциплін КиМУ[39][40]
  • Гарант ОПН «Право» — д. ю. н., проф. А. А. Коваленко[41][42]
  • Обсяг освітньої складової ОНП «Право» — 50 кредитів ЄКТС[36][43][38]

За інформацією Єдиної державної електронної бази з питань освіти в аспірантурі Київського міжнародного університету на 2023 рік проходять підготовку понад 50 здобувачів ступеня доктора філософії[26] та щонайменше 1 здобувач ступеня доктора наук[44].

Кафедри ред.

 • Кафедра міжнародних відносин та туризму
 • Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства
 • Кафедра комп'ютерних наук
 • Кафедра іноземної філології та перекладу
 • Кафедра слов'янської філології та загального мовознавства
 • Кафедра публічноправових дисциплін
 • Кафедра теоретичних та приватноправових дисциплін
 • Кафедра соціальних комунікацій
 • Кафедра аудіовізуального мистецтва та виробництва
 • Кафедра сценічного мистецтва
 • Кафедра музичного мистецтва
 • Кафедра психології та педагогіки
 • Кафедра економіки, підприємництва, менеджменту
 • Кафедра будівництва та архітектури
 • Кафедра стоматології
 • Кафедра хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії
 • Кафедра загальної медицини
 • Кафедра клінічних дисциплін та медсестринства
 • Кафедра хімії та фармакогнозії
 • Кафедра фармації, технології ліків та фармацевтичного менеджменту

Життя студентів КиМУ поза навчанням:

 • Студентський парламент
 • Телевізійна програма «Студентський квиток»
 • Студентська газета Post Scriptum +
 • Студентський театр «Ковчег»
 • Наукові школи, студентські товариства та гуртки
 • Спортивні секції
 • Конкурс «Містерія КиМУ»

Міжнародна співпраця ред.

У межах міжуніверситетських угод університет співпрацює з вищим навчальним закладом Європейського Союзу, зокрема:

 • Університет в Домброві Гурнічій (WSB University, Польща)

Співробітництво здійснюється за програмою «Подвійний диплом», випускники отримують європейський диплом.

Видання ред.

Збірники наукових праць: «Психологічні науки: проблеми і здобутки», «Педагогічна теорія і практика», «Проблеми міжнародних відносин», «Сучасні питання економіки і права», «Юридична освіта і наука».

Примітки ред.

 1. Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (PDF).
 2. Александр Сидоренко (Фоззи) - Книжный Клуб. Клуб Семейного Досуга. Книжный интернет-магазин. КСД. www.bookclub.ua (рос.). Архів оригіналу за 12 Серпня 2017. Процитовано 12 серпня 2017.
 3. Виталий Журавский: досье, обещания, рейтинг » Слово и Дело. Слово и Дело (рос.). Архів оригіналу за 16 Травня 2021. Процитовано 23 серпня 2020.
 4. Журавский Виталий Станиславович. kiev.vgorode.ua (рос.). Процитовано 23 серпня 2020.
 5. Відомі лауреати премії «Книга року BBC». Архів оригіналу за 14 Лютого 2020. Процитовано 23 Серпня 2020.
 6. Ліцей КиМУ. licey.kymu.edu.ua. Процитовано 10 січня 2024.
 7. Колледж КиМУ. college.kymu.edu.ua. Процитовано 10 січня 2024.
 8. Інститути та факультети. kymu.edu.ua. Процитовано 10 січня 2024.
 9. Інститут міжнародних відносин. kymu.edu.ua. Процитовано 10 січня 2024.
 10. Інститут лінгвістики та психології. kymu.edu.ua. Процитовано 10 січня 2024.
 11. Інститут журналістики, кіно і телебачення. kymu.edu.ua. Процитовано 10 січня 2024.
 12. Інститут театрального та музичного мистецтва. kymu.edu.ua. Процитовано 10 січня 2024.
 13. Юридичний інститут. kymu.edu.ua. Процитовано 10 січня 2024.
 14. Медичний факультет.
 15. Факультет музичного мистецтва.
 16. Економічний факультет. kymu.edu.ua. Процитовано 10 січня 2024.
 17. Факультет будівництва та архітектури. kymu.edu.ua. Процитовано 10 січня 2024.
 18. Фармацевтичний факультет.
 19. Стоматологічний факультет. kymu.edu.ua. Процитовано 10 січня 2024.
 20. Факультет інформаційних технологій. kymu.edu.ua. Процитовано 10 січня 2024.
 21. а б в г д е ж и к л м н п р с т Освітні програми. kymu.edu.ua. Процитовано 10 квітня 2023.
 22. а б в г д е ж и к л м н п р с т у ф х ц ш щ ю я аа аб ав аг ад ае аж аи ак ал ам ан ап ар ас ат ау аф Приватний заклад вищої освіти "Київський міжнародний університет" | Реєстр суб'єктів освітньої діяльності. registry.edbo.gov.ua. Процитовано 10 квітня 2023.
 23. Приватний заклад вищої освіти "Київський міжнародний університет" | Реєстр суб'єктів освітньої діяльності. registry.edbo.gov.ua. Процитовано 31 травня 2023.
 24. Протоколи засідань. 2021 рік (ПРОТОКОЛ № 1 від 02.02.2021 р.).
 25. а б ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» (PDF).
 26. а б в г д е ж и Приватний заклад вищої освіти "Київський міжнародний університет" | Реєстр суб'єктів освітньої діяльності. registry.edbo.gov.ua. Процитовано 10 квітня 2023.
 27. а б Професійна освіта (PhD). kymu.edu.ua. Процитовано 10 квітня 2023.
 28. Відділ аспірантури. kymu.edu.ua. Процитовано 10 квітня 2023.
 29. Інститут лінгвістики та психології. kymu.edu.ua. Процитовано 10 квітня 2023.
 30. а б Право (PhD). kymu.edu.ua. Процитовано 10 квітня 2023.
 31. Юридичний інститут. kymu.edu.ua. Процитовано 10 квітня 2023.
 32. а б ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА. kymu.edu.ua. Процитовано 10 квітня 2023.
 33. Кафедра психології та педагогіки. kymu.edu.ua (ua) . Процитовано 10 квітня 2023.
 34. ГАРАНТ ОНП «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА». kymu.edu.ua. Процитовано 10 квітня 2023.
 35. Гарант ОПН Професійна освіта (PDF).
 36. а б Зміст PhD програм. kymu.edu.ua. Процитовано 10 квітня 2023.
 37. Професійна освіта(PhD) – Google Диск. drive.google.com. Процитовано 10 квітня 2023.
 38. а б ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА. kymu.edu.ua. Процитовано 10 квітня 2023.
 39. Кафедра публічноправових дисциплін. kymu.edu.ua. Архів оригіналу за 10 квітня 2023. Процитовано 10 квітня 2023.
 40. Кафедра теоретичних та приватноправових дисциплін. kymu.edu.ua. Архів оригіналу за 10 квітня 2023. Процитовано 10 квітня 2023.
 41. ГАРАНТ ОНП «ПРАВО». kymu.edu.ua. Процитовано 10 квітня 2023.
 42. Гарант ОПН Право (PDF).
 43. Право(PhD) – Google Диск. drive.google.com. Процитовано 10 квітня 2023.
 44. України, НАПН. Протоколи засідань. 2021 рік (ПРОТОКОЛ № 1 від 02.02.2021 р.). naps.gov.ua (укр.). Процитовано 10 квітня 2023.

Посилання ред.