«Український географічний журнал» — науково-теоретичне видання, що висвітлює фундаментальні та прикладні здобутки з географії та картографії, публікує оригінальні наукові статті з методології географічних досліджень, історії науки, вміщує також публікації про відомих учених, педагогів; рецензії, хроніку географічних подій та інформацію про здобутки особистостей[1].

Український географічний журнал
Скорочена назва УГЖ
Країна видання Україна Україна
Тематика географія, картографія
Періодичність виходу Чотири рази на рік
Мова українська, російська, англійська
Адреса редакції Інститут географії НАН України, вул. Володимирська, 44, Київ, 01030
Головний редактор Руденко Л.Г.
Засновник НАН України, Інститут географії НАН України
Засновано 1992
Обсяг 72 сторінки
Передплатний індекс 74513 (в Укрпошта або в ДП «Преса»)
ISSN 1561-4980

ukrgeojournal.org.ua

Метою діяльності журналу є поширення сучасних географічних знань про природні умови і ресурси; проблеми природокористування та збереження довкілля в Україні; географічні аспекти територіальної організації розселення населення та господарства країни; географічну освіту; картографію та геоінформаційні технології; географію зарубіжних країн; теорію науки. Журнал орієнтований на широку міжнародну авдиторію дослідників, викладачів, студентів, а також управлінські структури.

Засновники ред.

Основні теми ред.

 • Земний простір: географічні  об'єкти та процеси
 • Методологія географічних і картографічних досліджень
 • Збалансований просторовий розвиток регіонів і просторове планування
 • Компоненти природи й основні тенденції їх розвитку
 • Основні тенденції суспільного розвитку України та інших держав світу
 • Проблеми збереження ландшафтного, зокрема біотичного різноманіття
 • Природа, суспільство і їхня взаємодія
 • Картографічні дослідження; геоінформаційні системи (ГІС)
 • Географічні аспекти забезпечення екологічної безпеки і регіональної  політики
 • Географічна освіта та країнознавство

Редакційна колегія ред.

 • Руденко Л. Г. — головний редактор; д.геогр.н., професор, академік Національної академії наук України; Інститут географії НАН України
 • Лісовський С. А. — заступник головного редактора; д.геогр.н.; Інститут географії НАН України
 • Стеценко Є. І. — заступник головного редактора, науковий редактор; Інститут географії НАН України
 • Гродзинський М. Д. — д.геогр.н., професор; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Гукалова І. В. — д.геогр.н.; Інститут географії НАН України
 • Дегорські Марек — доктор, професор; Інститут географії та просторової організації Польської академії наук
 • Денисик Г. І. — д.геогр.н., професор; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
 • Іра Володимир — доктор, професор; Інститут географії Словацької академії наук
 • Йордан Петер — професор; Дослідницький центр соціальних наук Інституту міських та регіональних досліджень (Австрія)
 • Котляков В. М. — д.геогр.н., професор, академік Російської академії наук; Інститут географії Російської академії наук
 • Ленц Себастьян — доктор, професор; Інститут регіональної географії ім. Лейбніца (Німеччина)
 • Логінов В. Ф. — д.геогр.н., академік Національної академії наук Білорусі; Інститут природокористування НАН Білорусі
 • Маруняк Є. О. — д.геогр.н.; Інститут географії НАН України
 • Матвіїшина Ж. М. — д.геогр.н., професор; Інститут географії НАН України
 • Нагірна В. П. — д.геогр.н., професор; Інститут географії НАН України
 • Осадчий В. І. — д.геогр.н., член-кореспондент НАН України; Український гідрометеорологічний інститут
 • Палієнко В. П. — д.геогр.н., професор; Інститут географії НАН України
 • Петлін В. М. — д.геогр.н., професор; Львівський національний університет імені Івана Франка
 • Пирожков С. І. — академік НАН України, віце-президент НАН України
 • Підгрушний Г. П. — д.геогр.н.; Інститут географії НАН України
 • Руденко В. П. — д.геогр.н., професор; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
 • Топчієв О. Г. — д.геогр.н., професор; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
 • Фащевський М. І. — д.геогр г.н., професор; Інституту географії НАН України
 • Черваньов І. Г. — д.геогр.н., професор; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
 • Шищенко П. Г. — д.геогр.н., професор; член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Вихідні дані ред.

Свідоцтво Міністерства юстиції України про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 23910-13750 ПР від 11.05.2019

Заснований у 1992 році. Видається з 1993 року. Формат: 60х84/8. Обсяг: 72 сторінки.[2]

Публікаційна етика ред.

Етика «Українського географічного журналу», як система моральних норм і підходів до регулювання відносин між авторами, редколегією та редакторами, заснована на принципах спільної відповідальності за науковий рівень, завершеність і якість публікацій, які відображають сучасний стан географії. Це забезпечується чітко визначеними рекомендаціями для авторів, а також комплексним підходом редакційної колегії до оцінки робіт, незалежного і професійного розгляду пропозицій і статей. Редакція журналу заохочує також пряме спілкування з авторами, зокрема з тими, які лише починають свою наукову діяльність.

Рецензування та наукометричні бази даних ред.

Статті, що надходять до редакції «Українського географічного журналу», рецензуються. Прийняті до друку статті проходять наукове та літературне редагування. Стосунки авторів з редакцією врегульовуються Ліцензійним договором про передачу авторських прав.

«Український географічний журнал» включено до Переліку фахових видань України за спеціальностями 103, 106. Категорія А (наказ Міністерства освіти і науки України 28.12.2019 р. № 1643).

Зареєстрований та індексується:

Науковим публікаціям з 2013 року присвоюється індекс DOI (Цифровий ідентифікатор об'єкта).

Джерела ред.

 1. Український географічний журнал. Архів оригіналу за 1 грудня 2017.
 2. Інститут географії НАН України. Архів оригіналу за 23 серпня 2017. Процитовано 18 листопада 2017.
 3. Index Copernicus International. Архів оригіналу за 1 грудня 2017.
 4. Scopus Preview. Архів оригіналу за 25 січня 2022. Процитовано 20 березня 2021.

Посилання ред.