Асатру (дослів. «віра у асів», також Одінизм) — неоязичницький рух, відтворений на основі тих першоджерел дохристиянських скандинавів, що збереглися до наших часів. Перша сучасна зареєстрована община послідовників асатру існує в Ісландії з 1973 року. Громади Асатру офіційно зареєстровані в Ісландії, Данії і Норвегії. Незареєстровані громадські рухи існують у багатьох країнах світу, таких як США, Велика Британія, Німеччина, Австрія, Росія.

Мьйольнір, головний символ Асатру

Послідовники Асатру вважають своїм головним обов'язком відродити релігію своїх предків. Їхня віра базується, як і в інших язичників, на обожнюванні сил природи, відновленні традицій і фольклору корінного населення своєї країни. Скандинавська міфологія є містичною основою Асатру.

«Ми прагнемо згадати одвічну віру, спочатку загальну для всіх індоєвропейських народів, то, в що вони вірили ще перш ніж з'явилися сучасні релігії. Ті істини були забуті, коли з'явилися Будда, Мухаммад, Заратустра, Ісус, кожен зі своїм вченням. Ні, ми не запозичуємо по частинах щось у індуїзму, щось у зороастризму. Ми шукаємо їх загальну основу там, де забута мудрість і істина», — говорить лідер руху Асатру у Ісландії.

Згідно з віровченням Асатру, люди наповнені божественною суттю, що знаходиться поза свідомістю, але здатною взаємодіяти з людиною і матеріальним світом. Ця божественна суть виражається через богів і богинь. Боги є родичами людей, богів прийнято шанувати і славити. Верховний бог пантеону Асатру — Одін.

Люди в Асатру вважаються вінцями духовного творіння, що вони існуюють у єднанні з богами через природу. Єднання з природою і через неї — на богів зважає способом стерти грань між реальним і надприродним світом.

У Асатру відсутня ідея первородного гріха і порятунку. Ідея абсолютного гріха також заперечується, прибічники Асатру вважають, що добро і зло не є незмінними і одноманітними. Проте, за словами багатьох вірян, Асатру шанобливо відноситься до інших віросповідань.

Асатру визнає божественну міфологію як шлях встановлення духовної істини. Асатру не має священних книг, але шанує ряд древніх міфологічних джерел, переважно скандинавські легенди.

Визнається замогильне життя, проте воно не формалізується, оскільки вважається, що це знаходиться вище людського розуміння.

Культова практика Асатру представлена символічною магією рун. Руни — букви скандинавського алфавіту — вважаються древніми германськими символами, що відображають світогляд предків.