Археологічна комісія ВУАН

Археологічна комісія ВУАН — науково-дослідна установа з охорони пам'яток історії та культури. Створена 30 травня 1921 рішенням загальних зборів ВУАН у результаті об'єднання секцій археології, мистецтв та матеріальної етнографії ліквідованого Українського наукового товариства в Києві, громадського археологічного комітету при ВУАН та Комісії зі складання археологічної карти України при ВУАН.

Археологічна комісія ВУАН координувала та організовувала дослідження з археології, історії мистецтва та архітектури, етнографії, музеєзнавства, здійснювала реєстрацію пам'яток історії та культури й розробляла наукові засади щодо їхньої охорони. Складалася з 6 секцій — археології, матеріальної етнографії, архітектурно-монументальної, історії мистецтва, музеєзнавства та пам'яток природи. Нараховувала 33 дійсних члени, у ній, зокрема, працювали академік Федір Шміт (голова президії), академік Микола Біляшівський (заступник голови), професор Федір Ернст (секретар), академік Микола Василенко, Микола Макаренко, Данило Щербаківський, Володимир Щербина, а також О. Грушевський, В. Козловська, Григорій Павлуцький, А. Середа та інші. У лютому 1922 Археологічну комісію ВУАН було реорганізовано в Археологічний комітетт, 1924 — у Всеукраїнський археологічний комітет.

Структура ред.

До складу комісії входила науково-дослідна установа «Софійська Комісія» (утворено 1921 року), що насамперед займалася дослідженням і проблемою наукової реставрації цієї пам'ятки[1].

Посилання на джерела ред.

  1. Преловська І.М. Деякі обставини утворення державного заповідника «Софія Київська» у 1930-х рр. // Український музей : Збірка наукових праць. — К. : Товариство археології та антропології", 2003. — С. 21. — 20-27 с. — ISBN 966-95597-5-8.

Джерела ред.

Література ред.

  • Шовкопляс І. Г. Розвиток радянської археології на Україні (1917—1966): Бібліографія. К., 1969;
  • Цвейбель Д. С. З історії вивчення й охорони археологічних пам'яток на Україні в перші десятиріччя Радянської влади. «УІЖ», 1972, № 12;
  • Охорона, використання та пропаганда пам'яток історії та культури в УРСР, ч. 1. К., 1989.