Аромати́чні сполу́ки (англ. aromatics) — в загальному випадку — сполуки, які складені планарними циклічними системами, в яких всі атоми циклу беруть участь у створенні єдиної системи.

Benzene resonance
Benzene resonance

Опис ред.

Назва «Ароматичні сполуки» зв'язана з тим, що перші відкриті представники ароматичних сполук мали приємний запах. Основні джерела — продукти нафтоперероблення і кам'яновугільна смола.

Типовий представник А.с. — сполуки з бензоїдною системою зв'язків (бензол та поліциклічні сполуки, побудовані з конденсованих бензольних кілець). Це вуглеводні (бензол, нафталін, антрацен тощо) та їхні похідні (анілін, бензойна кислота, фенол тощо), які містять у молекулі цикли (так звані бензольні ядра) з 6 атомів вуглецю.

До ароматичних систем відносять також так звані небензоїдні сполуки — фуран, тіофен, піридин (C6H5N) тощо.

Ароматична система
П'ятичлені Конденсовані п'ятичлені
 
Фуран
 
Бензофуран
 
Ізобензофуран
 
Пірол
 
Індол
 
Ізоіндол
 
Тіофен
 
Бензотіофен
 
Бензотіофен
 
Імідазол
 
Бензімідазол
 
Пурин
 
Піразол
 
Індазол
 
 
Оксазол
 
Бензоксазол
 
 
Ізоксазол
 
Бензіоксазол
 
 
Тіазол
 
Бензотіазол
 
 
Шестичлені Конденсовані шестичлені  
 
Бензол
 
Нафталін
 
Антрацен
 
Піридин
 
Хінолін
 
Ізохінолін
 
Піразин
 
Хіноксалін
 
Акридин
 
Піримідин
 
Хіназолін
 
 
Піридазин
 
Цінолін
 

Основні типи ароматичних сполук ред.

Основні типи ароматичних сполук та їхні структурні формули представлені у таблиці.

Використання ред.

Використовуються в складі флотаційних реагентів та реагентів-зв'язуючих при масляній агрегації, зв'язуючих при брикетуванні вугілля.

Див. також ред.

Джерела ред.

  • Глосарій термінів з хімії // Й. Опейда, О. Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет. — Донецьк: «Вебер», 2008. — 758 с.
  • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Донбас, 2004. — Т. 1 : А — К. — 640 с. — ISBN 966-7804-14-3.
  • Хімія ароматичних речовин : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / П. Ю. Андреєв, Е. М. Потапенко ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Ін-т хім. технологій (м. Рубіжне). — Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2009. — 443 с. : іл. — Бібліогр. в кінці гл. — ISBN 978-966-590-790-9