Відкрити головне меню

Інжене́р-констру́ктор — інженер, розробник конструкцій, інструменту і механізмів. Останнім часом у багатьох компаніях конструкторами стали називати також розробників електросхем. У країнах Заходу, особливо в США, конструкторами традиційно називають інженерів-електротехніків, власне інженерів-конструкторів, інженерів-будівельників та ін. Також у США професії архітектора, і інженера-проектувальника вважаються тісно пов'язаними з конструкторськими.

Завдання та обов'язкиРедагувати

 • Розроблює ескізні, технічні і робочі проекти особливо складних, складних і середньої складності виробів, використовуючи засоби автоматизації проектування, забезпечує в процесі проектування відповідність розроблюваних конструкцій технічним завданням, стандартам, нормам техніки безпеки, вимогам найбільш економної технології виробництва, а також застосування в проектах стандартизованих й уніфікованих деталей і складальних одиниць.
 • Проводить патентні дослідження і визначає показники технічного рівня виробів, які проектуються.
 • Розроблює кінематичні схеми, загальні компонування і теоретичні погодження окремих елементів конструкцій на основі принципових схем і ескізних проектів, перевіряє робочі проекти і проводить контроль креслень за фахом або профілем роботи, знімає ескізи складних деталей з натури і виконує складні деталювання.
 • Проводить технічні розрахунки в процесі проектування і техніко-економічний аналіз ефективності конструкцій, які проектуються, розроблює інструкції з експлуатації конструкцій, пояснювальні записки до них, карти технічного рівня, паспорти (в тому числі патентні й ліцензійні), програми випробувань, технічні умови, повідомлення щодо змін у раніше розроблених кресленнях та іншу технічну документацію.
 • Вивчає й аналізує конструкторську документацію, що надходить від інших підприємств і організацій, з метою її використання в процесі проектування і конструювання.
 • Погоджує розроблювані проекти з іншими підрозділами підприємства, представниками замовника та органів нагляду, економічно обґрунтовує розроблювані конструкції.
 • Бере участь у монтажі, налагоджуванні, випробуваннях і здаванні до експлуатації експериментальних зразків, у складанні заявок на винаходи і промислові зразки, а також у роботах, які включають удосконалення, модернізацію, уніфікацію конструйованих виробів, їх елементів і розроблення проектів стандартів.
 • Готує відгуки і висновки на проекти стандартів, раціоналізаторські пропозиції і винаходи, які стосуються окремих елементів і складальних одиниць.

Повинен знатиРедагувати

 • постанови, розпорядження, накази та інші керівні, методичні і нормативні матеріали з конструкторської підготовки виробництва;
 • системи і методи проектування;
 • принципи роботи, умови монтажу і технічної експлуатації проектованих виробів, технологію їх виробництва, перспективи технічного розвитку підприємства, використовуване устаткування, оснастки й інструмент;
 • технічні характеристики й економічні показники найкращих вітчизняних і світових зразків виробів, аналогічних проектованим;
 • стандарти, методики та інструкції з розроблення та оформлення креслень та іншої конструкторської документації;
 • технічні вимоги, що ставляться до розроблюваних конструкцій;
 • засоби автоматизації проектування;
 • методи проведення технічних розрахунків у конструюванні;
 • матеріали, які застосовуються в конструкціях, і їх властивості;
 • порядок і методи проведення патентних досліджень;
 • основи винахідництва;
 • методи аналізу технічного рівня об'єктів техніки і технології;
 • вимоги організації праці в проектуванні і конструюванні;
 • основи технічної естетики і художнього конструювання;
 • системи автоматизованого проектування;
 • передовий вітчизняний і світовий досвід конструювання аналогічних виробів;
 • основи трудового законодавства, економіки та організації виробництва.

Кваліфікаційні вимогиРедагувати

Провідний інженер-конструкторРедагувати

 • Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації.
 • Стаж роботи за професією інженера-конструктора І категорії не менше 2 років.

Інженер-конструктор I категоріїРедагувати

 • Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації.
 • Стаж роботи за професією інженера-конструктора II категорії:
  • для магістра — не менше 2 років,
  • спеціаліста — не менше 3 років.

Інженер-конструктор II категоріїРедагувати

 • Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації;
  • для магістра — без вимог до стажу роботи,
  • для спеціаліста — стаж роботи за професією інженера-конструктора III категорії не менше 2 років.

Інженер-конструктор III категоріїРедагувати

 • Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації.
 • Стаж роботи за професією інженера-конструктора:
  • для спеціаліста — не менше 1 року,
  • бакалавра — не менше 2 років.

Інженер-конструкторРедагувати

 • Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, молодший спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи[1].

ПриміткиРедагувати

Див. такожРедагувати