Інжене́р-констру́ктор — інженер, розробник конструкцій, інструменту і механізмів. Останнім часом у багатьох компаніях конструкторами стали називати також розробників електросхем. У країнах Заходу, особливо в США, конструкторами традиційно називають інженерів-електротехніків, власне інженерів-конструкторів, інженерів-будівельників та інших. Також у США професії архітектора, і інженера-проєктувальника вважаються тісно пов'язаними з конструкторськими.

Завдання та обов'язки

ред.
 • Розроблює ескізні, технічні і робочі проєкти особливо складних, складних і середньої складності виробів, використовуючи засоби автоматизації проєктування, забезпечує в ході проєктування відповідність розроблюваних конструкцій технічним завданням, стандартам, нормам техніки безпеки, вимогам найбільш економної технології виробництва, а також застосування в проєктах стандартизованих й уніфікованих деталей і складальних одиниць.
 • Проводить патентні дослідження і визначає показники технічного рівня виробів, які проєктуються.
 • Розроблює кінематичні схеми, загальні компонування і теоретичні погодження окремих елементів конструкцій на основі принципових схем і ескізних проєктів, перевіряє робочі проєкти і проводить контроль креслень за фахом або профілем роботи, знімає ескізи складних деталей з натури і виконує складні деталювання.
 • Проводить технічні розрахунки в ході проєктування і техніко-економічний аналіз ефективності конструкцій, які проєктуються, розроблює інструкції з експлуатації конструкцій, пояснювальні записки до них, карти технічного рівня, паспорти (в тому числі патентні й ліцензійні), програми випробувань, технічні умови, повідомлення щодо змін у раніше розроблених кресленнях та іншу технічну документацію.
 • Вивчає й аналізує конструкторську документацію, що надходить від інших підприємств і організацій, з метою її використання під час проєктування і конструювання.
 • Погоджує розроблювані проєкти з іншими підрозділами підприємства, представниками замовника та органів нагляду, економічно обґрунтовує розроблювані конструкції.
 • Бере участь у монтажі, налагоджуванні, випробуваннях і здаванні до експлуатації експериментальних зразків, у складанні заявок на винаходи і промислові зразки, а також у роботах, які охоплюють удосконалення, модернізацію, уніфікацію конструйованих виробів, їх елементів і розроблення проєктів стандартів.
 • Готує відгуки і висновки на проєкти стандартів, раціоналізаторські пропозиції і винаходи, які стосуються окремих елементів і складальних одиниць.

Повинен знати

ред.
 • постанови, розпорядження, накази та інші керівні, методичні і нормативні матеріали з конструкторської підготовки виробництва;
 • системи і методи проєктування;
 • принципи роботи, умови монтажу і технічної експлуатації проєктованих виробів, технологію їх виробництва, перспективи технічного розвитку підприємства, використовуване устаткування, оснащення й інструмент;
 • технічні характеристики й економічні показники найкращих вітчизняних і світових зразків виробів, подібних проєктованим;
 • стандарти, методики та інструкції з розроблення та оформлення креслень та іншої конструкторської документації;
 • технічні вимоги, що ставляться до розроблюваних конструкцій;
 • засоби автоматизації проєктування;
 • методи проведення технічних розрахунків у конструюванні;
 • матеріали, які застосовуються в конструкціях, і їх властивості;
 • порядок і методи проведення патентних досліджень;
 • основи винахідництва;
 • методи аналізу технічного рівня об'єктів техніки і технології;
 • вимоги організації праці в проєктуванні і конструюванні;
 • основи технічної естетики і художнього конструювання;
 • системи автоматизованого проєктування;
 • передовий вітчизняний і світовий досвід конструювання аналогічних виробів;
 • основи трудового законодавства, економіки та організації виробництва.

Кваліфікаційні вимоги

ред.

Провідний інженер-конструктор

ред.
 • Повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації.
 • Стаж роботи за професією інженера-конструктора І категорії не менше 2 років.

Інженер-конструктор I категорії

ред.
 • Повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації.
 • Стаж роботи за професією інженера-конструктора II категорії:
  • для магістра — не менше 2 років,
  • спеціаліста — не менше 3 років.

Інженер-конструктор II категорії

ред.
 • Повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації;
  • для магістра — без вимог до стажу роботи,
  • для спеціаліста — стаж роботи за професією інженера-конструктора III категорії не менше 2 років.

Інженер-конструктор III категорії

ред.
 • Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації.
 • Стаж роботи за професією інженера-конструктора:
  • для спеціаліста — не менше 1 року,
  • бакалавра — не менше 2 років.

Інженер-конструктор

ред.
 • Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст, молодший спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи[1].

Примітки

ред.
 1. ІНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР. Архів оригіналу за 5 липня 2014. Процитовано 16 вересня 2013.

Див. також

ред.