Відкрити головне меню

Техні́чне завдання́ (ТЗ) (англ. Product Requirements Document; PRD) — документ, що встановлює основне призначення, показники якості, техніко-економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації[1][2].

Технічне завдання є вихідним документом для проектування споруди чи промислового комплексу, конструювання технічного пристрою (приладу, машини, системи керування тощо), розробки автоматизованої системи, створення програмного продукту або проведення науково-дослідних робіт (НДР), відповідно до якого проводиться виготовлення, приймання при введенні в дію та експлуатація відповідного об'єкта.

Згідно з ГОСТ 34.602-89 ТЗ є основним документом, що визначає вимоги і порядок створення (розвитку або модернізації) інформаційної системи, відповідно до якого проводиться її розробка і приймання при введенні в дію.

Вихідні дані для розробки ТЗРедагувати

При розробці технічного завдання використовуються такі інформаційні матеріали:

 • науково-технічна інформація;
 • патентна інформація;
 • характеристика ринку збуту;
 • характеристика виробництва (технологічна оснащеність, кваліфікація кадрів, технологічна дисципліна, рівень організації праці тощо), на якому виріб планується виготовляти.

При розробці технічного завдання на вироби підвищеної складності попередньо проробляється так званий аванпроект, який дозволяє попередньо поглиблено пропрацювати комплекс питань, що визначають необхідність та доцільність створення такого виробу. Розробка аванпроекту повинна гарантувати можливість створення продукції, що відповідає за техніко-економічними показниками світовому рівню.

Структура технічного завданняРедагувати

Згідно з чинними стандартами ТЗ повинно включати в себе такі відомості про об'єкт розробки:

1. Найменування об'єкта розробки, та область застосування.

 • повне найменування об'єкта та його умовне позначення,
 • шифр теми або шифр (номер) договору,
 • перелік документів, на підставі яких створюється проект, ким і коли затверджені ці документи,
 • планові терміни початку та закінчення робіт із створення об'єкта.

2. Підстава для розробки та назва проектної організації:

 • найменування підприємств розробника і замовника системи та їхні реквізити;
 • перелік юридичних та фінансових документів, на підставі яких створюється система, ким і коли затверджені ці документи;
 • відомості про джерела та порядок фінансування робіт.

3. Мета розробки.

4. Джерела розробки. Тут повинні бути перераховані документи та інформаційні матеріали (техніко-економічне обґрунтування, звіти про закінчені науково-дослідні роботи, інформаційні посилання на вітчизняні і зарубіжні аналоги та ін.), на підставі яких розроблялося ТЗ і які мають бути використані при створенні системи.

5. Технічні вимоги, які включають:

 • склад об'єкта та вимоги до його конструктивного виконання;
 • показники призначення та економічного використання сировини, матеріалів, палива і енергії;
 • вимоги до надійності;
 • вимоги до технологічності;
 • вимоги до рівня уніфікації і стандартизації;
 • вимоги безпеки при роботі обладнання;
 • естетичні і ергономічні вимоги;
 • вимоги до складових частин продукції, сировини і експлуатаційних матеріалів;
 • вимоги патентної чистоти;
 • вимоги експлуатації, вимоги до технічного обслуговування і ремонту;
 • вимоги до категорії якості.

6. Економічні показники:

 • гранична ціна;
 • економічний ефект;
 • термін окупності витрат на розробку і освоєння об'єкта;
 • допустима річна потреба в об'єкті проектування.

7. Порядок контролю і приймання об'єкта:

 • види, склад, обсяг і методи випробувань системи та її складових частин (види випробувань відповідно до чинних норм, які поширюються на систему, що розробляється);
 • загальні вимоги до приймання робіт (продукції) за стадіями (перелік учасників, місце і терміни проведення), порядок узгодження і затвердження приймальної документації;
 • статус приймальної комісії.

Нормативні документиРедагувати

 • ГОСТ 2.114-95 Единая система конструкторской документации. Технические условия. (рос.)
 • ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. (рос.)
 • ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. (рос.)

ПриміткиРедагувати

 1. ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення.
 2. ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять.

ДжерелаРедагувати

 • Дитрих Я. Проектирование и конструирование. Системный подход. Пер. с польского. — М.: Мир, 1981. — 266 с.(рос.)
 • Чайльд Д. Оптимальное проектирование. Пер. с английского. — М.: Мир, 1981. — 266 с.(рос.)
 • Таленс Я. Ф. Работа конструктора. — Л.: Машиностроение, 1987. — 255 с.(рос.)