Z-перетворенням (перетворенням Лорана) називають згортання вихідного сигналу, заданого послідовністю дійсних чисел у часовій області, в аналітичну функцію комплексної частоти. Якщо сигнал являє імпульсну характеристику лінійної системи, то коефіцієнти Z-перетворення показують відгук системи на комплексні експоненти , тобто на гармонійні осциляції з різними частотами і швидкостями наростання / загасання.

ВизначенняРедагувати

Дискретна функція   є функцією, яка визначена у дискретні моменти часу  Таку функцію можна записати у вигляді   де   - неперервна змінна. Ця функція   характеризується тим, що вона визначається неперервною функцією (неперервного аргументу)   й примає її значення у моменти   Така функція називається ґратчастою функцією. Крім того, використовуєтьс зміщена ґратчаста функція   яка приймає значення неперервної функції у моменти  

 -перетворення - це співвідношення[1]

 

яке ставить у відповідність дискретній функції   функцію комплексної змінної   При цьому   називається оригіналом, а   - зображенням або  -зображенням.

 -перетворення також умовно записується у вигляді

 

а зворотне  -перетворення - у вигляді

 

 -перетворення із зміщеною ґратчастою функцією   тобто співвідношення

 

називають модифікованим  -перетворенням. Це перетворення також записується у вигляді

 

Наприклад, нехай потрібно визначити  -зображенням зміщеної ґратчастої функції   та зміщеної ґратчастої функції   Оскільки за усіх   то

 

По формулі нескінченно спадаючої геометричної прогресії

 

ВластивостіРедагувати

  • існують додатні числа   та   такі, що  
  •  

Перша властивість є необхідною для існування області збіжності ряду у правій частині, а друга властивість використовується для виводу деяких властивостей  -перетворення. Функції, які задовільняють вказаним двом властивостям, називають фукціями-оригіналами.

  1. Лінійність. Модифіковане  -перетворення від лінійної комбінації дискретних функцій дорівнює лінійній комбінації їх модифікованих  -перетворень:  Тут   - константи.
  2. Запізнювання. Модифіковане  -перетворення від функції із запізнюваним аргументом   визначається як:  
  3. Випередження. Модифіковане  -перетворення від функції із випереджуючим аргументом   визначається як:  Якщо  (початкові умови нульові), то  
  4. Згортання. Добуток зображень   та   дорівнює  -перетворенню від згортання їх оригіналів   та  :  
  5. Межеві значення. Початкове значення ґратчастої функції   по її звичайному та модифікованому  -зображенню визначається як:   Границя   за умови, що вона існує, визначається як:  

Z-перетворення, як і багато інтегральних перетворень, може бути як одностороннє, так і двостороннє.

Двостороннє Z-перетворенняРедагувати

Двостороннє Z-перетворення X (z) дискретного часового сигналу x [n] задається як:

 .

де n — ціле, z — комплексне число.

 ,

де A — амплітуда, а   — кутова частота (у радіанах на відлік)

Одностороннє Z-перетворенняРедагувати

У випадках, коли x [n] визначена тільки для  , одностороннє Z-перетворення задається як:

 .

Зворотне Z-перетворенняРедагувати

Зворотне Z-перетворення визначається, наприклад, так:

 ,

де C — контур, що охоплює область збіжності X (z). Контур повинен містити всі відрахування X (z).

Поклавши в попередній формулі  , отримаємо еквівалентне визначення:  

Таблиця деяких Z-перетвореньРедагувати

Позначення:

Сигнал,   Z-перетворення,   Область збіжності
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      

Див. такожРедагувати


  1. Ким Д.П. Теория автоматического управления (том 1).