-адичне число — в математиці є поповненням поля раціональних чисел відмінним від дійсних чисел. Поповнення відбувається не щодо звичайної евклідової норми, як у випадку дійсних чисел, а щодо так званої -адичної норми. -адичні числа особливо широко застосовуються в теорії чисел.

Елементарне означенняРедагувати

Нехай   — деяке просте число. Тоді, як відомо кожне ціле число може бути записано:

 

де числа   належать до множини  . Загальновідомим є розширення даних чисел до множини дійсних чисел, кожне з яких може бути записане так:

 

де   — деяке ціле число.

 -адичні числа натомість можуть бути записані у виді:

 

де   — деяке ціле число.

Наприклад, взявши  , ми матимемо:

 ,
 .

Обчислення відбуваються за звичайними правилами для чисел з основою  . Числа для яких   для   називаються  -адичними цілими числами.

Аналітична побудоваРедагувати

 -адична нормаРедагувати

Нехай маємо деяке   — ціле число. Назвемо ординалом цього числа по відношенню щодо деякого простого  :

 

Далі для   визначимо:

 

Еквівалентно, якщо  , де  ,   не діляться на   то  . Вважатимемо також, що ординал нуля рівний безмежності. Визначимо  -адичну норму для   таким чином:

 

Визначена подібним чином функція справді є нормою оскільки:

  •   тоді й лише тоді, коли  
Справді,   — єдине число ординал якого рівний нескінченності і відповідно єдине, для якого виконується дана рівність.
  •  
Справді, нехай  , а  , де жодне з чисел  ,  ,  ,   не ділиться на p. Тоді   і  ,   не діляться на  .
За означеннями маємо:  ,  ,
 , що й доводить наше твердження.
  •  
Нехай знову  , а  , де жодне з чисел  ,  ,  ,   не ділиться на  . Нехай також  . Тоді  .
Тож очевидно ординал   не може бути меншим  . Окрім того у випадку коли   строго менше   ординал є рівним   адже в такому випадку чисельник і знаменник у розписі суми очевидно не діляться на  .

Таким чином  , є неархімедовою нормою на полі раціональних чисел. Наприклад для числа  

 
 
 
 
 
 , для інших простих чисел.

Фундаментальні послідовності і нуль-послідовностіРедагувати

Послідовність   називається збіжною до   за нормою  , якщо

 .

Якщо   то така послідовність називається нуль-послідовністю.

Послідовність   називається фундаментальною, якщо:

  таке що  .

Із збіжності послідовності випливає її фундаментальність. Зворотне твердження у множині раціональних чисел є невірним.

Побудова чиселРедагувати

Введемо на множині фундаментальних послідовностей раціональних чисел щодо p-адичної норми відношення еквівалентності: фундаментальні послідовності   і   є еквівалентні тоді й лише тоді коли їх різниця є нуль-послідовнісю. Позначатимемо клас еквівалентності послідовності   через  . На множині класів еквівалентності визначимо арифметичні операції:

 ,
 .

Дані означення є несуперечливими оскільки сума двох нуль-послідовностей є нуль-послідовністю і добуток фундаментальної послідовності на нуль-послідовність є нуль-послідовністю. Визначимо також загальну  -адичну норму:

 

Таким чином сконструйовано поле, що є повним відносно p-адичної норми. Воно і називається полем  -адичних чисел. Раціональні числа є щільним підполем даного поля. Числа x для яких   називаються p-адичними цілими числами.

ВластивостіРедагувати

  • Кожне p-адичне число можна єдиним чином подати у виді:
 .

Цим дані числа відрізняються від дійсних, для яких може бути кілька варіантів запису через суму степенів. Наприклад:

 
  • Сума    -адичних чисел збіжна тоді й лише тоді коли   є нуль-послідовністю.
  • Топологічний простір  -адичних цілих чисел з метричною топологією гомеоморфний множині Кантора, а простір  -адичних чисел з метричною топологією гомеоморфний множині Кантора з вирізаною точкою.

ЛітератураРедагувати

  • Боревич З. И., Шафаревич И. Р. Теория чисел, — М.: Наука, 1985.
  • Коблиц Н. р-адические числа, р-адический анализ и дзета-функции, — М.: Мир, 1982.
  • Серр Ж.-П. Курс арифметики, — М.: Мир, 1972.