Інтервали р:
Див.також:

Цілий тон — музичний інтервал, міра висотних співвідношень. В нетемперованому строї розрізняють великий тон із співвідношенням частот 8:9 (наприклад співвідношення між нотами доре в тональності до-мажор) та малий тон із співвідношенням частот 9:10 (наприклад співвідношення між нотами ремі в тональності до-мажор). В рівномірно темперованому строї — 1/6 октави, що відповідає співвідношенню частот .

Інтервал цілий тон з точки зору математики і музичної акустики не має однієї-єдиної і константної величини. Математико-акустичні значення цілого тону обчислюються в залежності від конкретного музичного ладу. У рівномірно темперованому строю частоти двох тонів співвідносяться як . У Піфагорійському строю цілий тон виражається відношенням 8:9. Складені разом, два таких цілих тони дають дитон 64:81.

В теорії музики, що орієнтується на західноєвропейську традицію, цілий тон визначається по відношенню до звукорядам того чи іншого інтервального роду; наприклад, в будь-якому пентатонічному звукоряді музикознавці налічують три цілих тону, в октавних діатонічному — п'ять цілих тонів, і т. д., без урахування їх «фізичної» величини.

Джерела

ред.
  • Музыкальная энциклопедия : [в 6 т.] : [рос.] / гл. ред. Ю. В. Келдыш. — М. : Советская энциклопедия : Советский композитор, 1973—1982. — (Энциклопедии. Словари. Справочники). (рос.)