Циклічний ранг

міра зв'язності орграфа

Циклічний ранг орієнтованого графа — міра зв'язності орграфа, яку запропонували Егган і Бучі[en][1]. Це поняття інтуїтивно відбиває, наскільки близький орграф до спрямованого ациклічного графа (САГ, англ. DAG), коли циклічний ранг САГ дорівнює нулю, тоді як повний орграф порядку n із петлями в кожній вершині має циклічний ранг n. Циклічний ранг орієнтованого графа тісно пов'язаний із деревною глибиною неорієнтованого графа та висотою ітерації регулярних мов. Циклічний ранг набув застосування в обчисленнях із розрідженими матрицями (див. статтю (Bodlaender, Gilbert, Hafsteinsson, Kloks, 1995)) та логіці[2].

Визначення ред.

Циклічний ранг   орграфа G = (VE) індуктивно визначається так:

  • Якщо   ациклічний, то r(G) = 0 .
  • Якщо   сильно зв'язний і   не порожня, то
 
де   — орграф, отриманий видаленням вершини   і всіх ребер, що починаються або закінчуються в  .
  • Якщо   не є компонентою сильної зв'язності, то   дорівнює найбільшому циклічному рангу серед усіх компонент сильної зв'язності графа  .

Деревна глибина неорієнтованого графа має дуже схоже визначення за допомогою неорієнтованої зв'язності та зв'язних компонентів замість сильної зв'язності та компонентів сильної зв'язності.

Історія ред.

Циклічний ранг увів Егган[1] у контексті висоти ітерації регулярних мов. Айзенштат і Лю перевідкрили циклічний ранг[3] як узагальнення неорієнтованої деревної глибини. Поняття розроблялося від початку 1980-х і застосовувалося до роботи з розрідженими матрицями[4].

Приклади ред.

Циклічний ранг спрямованого ациклічного графа дорівнює 0, тоді як повний орграф порядку n з петлею в кожній вершині має циклічний ранг n. Крім цих двох випадків, відомий циклічний ранг кількох інших орграфів: неорієнтований шлях   порядку n, який має відношення симетрії ребер і не має петель, має циклічний ранг  [5]. Для орієнтованого  -тора  , тобто, прямого добутку двох орієнтованих контурів довжини m і n маємо   і   для m ≠ n[1][6].

Обчислення циклічного рангу ред.

Обчислення циклічного рангу є складною задачею. Грубер[7] довів, що відповідна задача розв'язності є NP-повною навіть для розріджених орграфів з найбільшим півстепенем виходу 2. Позитивним є те, що задача розв'язна за час   на орграфах з найбільшим напівстепенем виходу 2 і за час   на загальних орграфах. Існує апроксимаційний алгоритм з коефіцієнтом апроксимації  .

Застосування ред.

Висота ітерації регулярних мов ред.

Циклічний ранг вперше застосовано в теорії формальних мов для вивчення висоти ітерації регулярних мов. Егган[1] установив відношення між теоріями регулярних виразів, скінченними автоматами та орієнтованими графами. Пізніше це відношення стало відомим як теорема Еггана[8]. У теорії автоматів недетермінований скінченний автомат з ε-переходами (ε-НСА) визначається як 5-ка, (Q, Σ δ q0 F), що складається з:

  • скінченної множини станів Q,
  • скінченної множини вхідних символів Σ,
  • множини помічених дуг δ, званих переходами :   (тут ε позначає порожній рядок),
  • початкового стану q0Q,
  • множини станів F, званих поглинальними, F⊆Q.

ε-НСА приймає слово w ∈ Σ*, якщо існує орієнтований ланцюг із початкового стану q0 до деякого кінцевого стану F, що використовує дуги з δ так що конкатенація всіх міток уздовж шляху утворює слово w. Множина всіх слів над Σ*, які приймає автомат, є мовою, яку приймає автомат A.

Якщо говорити про недетермінований скінченний автомат A зі множиною станів Q як про орієнтований граф, ми природно маємо на увазі граф із множиною вершин Q, породженою переходами.

Теорема Еггана: Висота ітерації регулярної мови L дорівнює найменшому циклічному рангу серед усіх недетермінованих скінченних автоматів з ε-переходами, що приймають мову L.

Докази цієї теореми дали Егган[1] і пізніше Сакарович [8] .

Розклад Холецького для розріджених матриць ред.

Інше застосування цієї концепції лежить в галузі обчислень з розрідженими матрицями, а саме, для використання вкладеного розтину[en] при обчисленні розкладу Холецького (симетричної) матриці за допомогою паралельного алгоритму. Задану розріджену   матрицю M можна інтерпретувати як матрицю суміжності деякого симетричного орграфа G з n вершинами, так що ненульові елементи матриці відповідають один до одного ребрам графа G. Якщо циклічний ранг орграфа G не перевищує k, то на паралельному комп'ютері з   процесорами розклад Холецького матриці M можна обчислити за не більше ніж k кроків[9].

Див. також ред.

Примітки ред.

Література ред.