Відкрити головне меню

Хромець Віталій Леонідович

Хромець, Віталій Леонідович (нар. 13 серпня 1979, м. Потсдам, Німеччина) – директор громадської організації «Несторівський центр», кандидат філософських наук, ректор університету Короля Данила (до 2019 р. - доцент кафедри богослов’я та релігієзнавства НПУ імені М. П. Драгоманова). До кола інтересів належать: релігійна освіта, розвиток богословської освіти в Україні; удосконалення нормативно-правової бази у сфері вищої освіти; інтеграція в державну систему освіти закладів вищої духовної освіти, соціологія релігії, феноменологія релігії, теорія та методологія релігієзнавства.

Хромець, Віталій Леонідович
Основні відомості
Народження 13 серпня 1979(1979-08-13) (40 років)
Потсдам, Німеччина
Країна: Україна Україна
Альма-матер: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет, відділення релігієзнавства
Праці й досягнення
Звання: доцент
Ступінь: кандидат філософських наук
Сайт: khromets.in.ua

БіографіяРедагувати

У 1999 році отримав атестат про повну загальну середню освіту.

З 1999 по 2004 рік навчався на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (відділення релігієзнавства).

З 2004 по 2007 рік – аспірант кафедри релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

27 грудня 2007 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство.

З 1 жовтня 2007 року і до теперішнього часу працює на кафедрі богослов’я та релігієзнавства Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: з 1 жовтня 2007 року на посаді викладача, з 1 вересня 2008 року переведений на посаду старшого викладача, а з 1 вересня 2009 року – на посаду доцента.

З 1 жовтня 2008 до 31 жовтня 2013 року працював на посаді заступника директора з соціально-виховної роботи інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

З 1 січня 2009 року до 31 жовтня 2013 року обіймав посаду заступника завідуючого кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

З 1 жовтня 2013 року по 30 жовтня 2016 року був докторантом кафедри богослов’я та релігіознавства Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова[1].

З 1 вересня 2011 року і до 30 червня 2018 був викладачем кафедри богослов’я Київської духовної академії і семінарії.

З 2004 року і до цього часу є членом Молодіжної громадської організації «Молодіжна асоціація релігієзнавців»[2].


З 1 вересня 2014 року і до сьогодні є керівником секції релігієзнавства відділення філософії та суспільствознавства Київської Малої академії наук учнівської молоді.

З листопада 2014 року і до вересня 2016 був членом робочої групи Міністерства освіти і науки України по розробці підзаконних актів з процедури державного визнання документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання, видані вищими духовними навчальними закладами.

З 12 квітня 2016 року і до цього часу – Голова підкомісії (041) з богослов’я науково-методичних комісій вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

З вересня 2016 року і до цього часу є членом Комісії з державного визнання документів про вищу духовну освіту при Міністерстві освіти і науки України.

З 2018 року і до цього часу – співзасновник та директор громадської організації «Несторівський центр».


НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯРедагувати

2013 – організатор дослідження релігійної толерантності серед учнів українських шкіл в межах проекту РЕДКо.

2013 – керівник дослідницької групи з питань релігійної освіти при Центрі дослідження релігії Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

2013 – організатор Всеукраїнського дослідження по виявленню релігійної толерантності серед учнівської молоді

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХРедагувати

2004 – 2011 – МГО «Молодіжна Асоціація релігієзнавців», віце-президент

ЗАПРОШЕНИЙ ЛЕКТОРРедагувати

Інституту Св. Томи Аквінського, курс «Соціологія релігій»

Євангельської теологічної семінарії, курс «Філософія релігії»

Львівської богословської семінарії, курс «Філософія релігії»

Полтавської духовної семінарії, курс «Філософія»

ПРОЕКТНА РОБОТАРедагувати

2011-2014: член Core Resource Faculty проекту HESP ReSET «Іслам: релігійні та соціальні практики. Універсальне і локальне».

Березень-червень 2013 р. – учасник робочої групи при Комітеті науки і освіти Верховної Ради України з розробки законопроекту No 2380а «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо визнання документів про освіту та наукові ступені, що видаються духовними навчальними закладами).

ВИКЛАДАЧ КУРСІВРедагувати

«Релігієзнавство», «Методика викладання релігієзнавства у ЗВО», «Теорія та методологія релігієзнавства», «Вступ до релігієзнавства», «Релігійна освіта та виховання», «Методика викладання богословських дисциплін», «Соціологія культури», «Культурна антропологія», «Методика викладання предметів духовного і морального спрямування»


БібліографіяРедагувати

ПУБЛІЦИСТИКАРедагувати

 • Хромець В. Л. Сучасний дискурс богослов’я та богословської освіти в Україні / В. Л. Хромець // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія “Гуманітарні студії”. – 2018. – Вип. 295. – С. 126–134.
 • Хромець В. Л. Поняття “богословська освіта” в релігієзнавчому осмисленні / В. Л. Хромець// Софія : гуманітар.-релігієзнав. вісн. – 2015. – № 2(4). – С. 64–69.
 • Хромець В. Л. Форми отримання богословської освіти та їх розвиток в перспективі трансформацій богословської освіти майбутнього / В. Л. Хромець // Освітній дискурс : зб. наук. пр. – Київ : Вид-во “Гілея”, 2018. – Вип. 7 : Гуманітарні науки. – C. 105–114.
 • Хромець В. Л. Нормативно-правове врегулювання діяльності духовних закладів вищої освіти в умовах нового освітнього законодавства України / В. Л. Хромець // Освітній дискурс : зб. наук. пр. – Київ : Вид-во “Гілея”, 2018. – Вип. 6–7 : Гуманітарні науки. – C. 104–116.
 • Хромець В. Л. Об’єкт, предмет богослов’я та його розмежування з іншими сферами знання про релігію / В. Л. Хромець // Освітній дискурс : зб. наук. пр. – Київ : Вид-во “Гілея”, 2018. – Вип. 5 : Гуманітарні науки. – C. 109–118.
 • Khromets V. L. The Situation and Perspectives of Theological Education in Ukraine / Vitalii Khromets // Рroceedings of the international conference “academic theology in a post-secular age”. Delm – Development of Ecumenical Leadership in Mission Network with the support of ICCO – Kerk in Actie (Utrecht, Netherlands). Lviv 2013. – Pр.77–79.
 • Хромец В. Л. Высшее религиозное образование в Украине: перспективы развития / В. Л. Хромец // Религиозные организации в общественном пространстве Беларуси и Украины: формирование механизмов партнерства. – Вильнюс : ЕГУ, 2014. – С. 218–222.
 • Хромець В. Л. Поняття “богословська освіта” в релігієзнавчому осмисленні / В. Л. Хромець// Софія : гуманітар.-релігієзнав. вісн. – 2015. – № 2(4). – С. 64–69.
 • Хромець В. Л. Теологическое образование в протестантских высших учебных заведениях Украины в контексте нового закона о высшем образования / В. Л. Хромець // Богословские размышления : евро-азиат. журн. богословия. – 2015. – Спецвып. : Реформация. История и современность – С. 180–185.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІРедагувати

1. Хромець В.Л, Християнство в історії та культурі України / Навчальна програма. Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.030100 «Релігієзнавство (практична психологія)» /За ред. В.Д. Бондаренка, І.І. Дробота. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – 473 с.

2. Хромець В.Л. Релігієзнавча думка в Україні / Навчальна програма. Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.030100 «Релігієзнавство (практична психологія)» /За ред. В.Д. Бондаренка, І.І. Дробота. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – 473 с.

НАУКОВИЙ РЕДАКТОРРедагувати

Мірча Еліаде як класик світового релігієзнавства. Збірник наукових статей / Наук. ред. Л. Филипович, В.Хромець. – К.: «ПАРАПАН», 2007. – С. 130-142.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯРедагувати

Релігієзнавчі нариси. Донецьк: Норд-Пресс, 2010. – 188 с.

Простір гуманітарної комунікації: трансформації академічного дискурсу: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції / упорядники В.Л. Хромець та А.Е. Дробович, редакція К. Рассудіна та І. Скінтей. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – 296 с

Член редакційної колегії журналу Молодіжної асоціації релігієзнавців «Релігієзнавчі нариси»

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАРРедагувати

Державно-конфесійні відносини в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку / За ред. В.Д. Бондаренка та І.М. Мищака. – К.: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – 518 с.

ПриміткиРедагувати

 1. Наукова біографія Хромця Віталія Леонідовича. www.ffon.npu.edu.ua. Процитовано 2019-02-19. 
 2. Хромець Віталій Леонідович — МАР. mar.in.ua (uk-ua). Архів оригіналу за 2019-02-19. Процитовано 2019-02-19. 

ПосиланняРедагувати