Українське біофізичне товариство

Українське біофізичне товариство — добровільна і самоврядна наукова громадська організація викладачів, науковців, аспірантів і студентів, зайнятих у галузі біофізики або суміжних з нею галузях.

Українське біофізичне товариство
(УБФТ)
Дата заснування 1992
Тип науково-громадська
Адреса Київ, вулиця Богомольця, 4,
Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України
Офіційний сайт сайт УБФТ

Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки у банківських установах, виступає учасником цивільно-правових відносин. Товариство має печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, символіку, зразки яких затверджуються Радою Товариства і реєструються в установленому порядку.

Свою діяльність Товариство здійснює на всій території України згідно з конституцією України, чинним законодавством та Статутом Товариства.

Місцезнаходження керівних органів ТоваристваРедагувати

Київ, вулиця Богомольця, 4, Інститут фізіології АН України.

Мета, завдання та форми діяльності ТоваристваРедагувати

Метою Товариства є захист інтересів своїх членів в органах державної влади та управління, сприяння реалізації їх законних прав, об'єднання зусиль вчених біофізиків для сприяння вирішенню фундаментальних і прикладних наукових проблем біофізики.

Товариство ставить перед собою такі завдання:

  • сприяння розвитку міжнародного наукового співробітництва;
  • сприяння піднесенню престижу біофізики як науки;
  • координація наукових досліджень у різних напрямках сучасної біофізики у організаціях та наукових колективах, які є членами Товариства;
  • сприяння пошукові, науковому обґрунтуванню, перспективних ідей у галузі біофізики, опрацюванню їх і допомозі їх впровадження;
  • сприяння міжнародним контактам у галузі біофізики;
  • сприяння підвищенню фахового рівня членів Товариства;
  • об'єднання зусиль членів Товариства для вирішення проблем, які стоять перед біофізикою як наукою.

Правління УБФТ 2012 рРедагувати

Президент УБФТРедагувати

Віце-президенти УБФТРедагувати

Президія УБФТРедагувати

Регіональні відділенняРедагувати

ДжерелаРедагувати