Українська академія наук (громадська організація)

Українська академія наук (УАН) — всеукраїнська громадська організація, яка об'єднує науковців і виробників із різних галузей економіки. Заснована 1991 року у Києві як Українська академія наук національного прогресу. Українська академія наук проводить наукові дослідження в галузі нових інформаційних, ресурсо- та енергозберегальних технологій. Бере участь у розробках нових екологічно чистих технологій для реконструкції та технічного переозброєння підприємств[1].

Українська академія наук
Дата заснування 1991
Голова Олексій Федорович Оніпко
Адреса Київ, вул. Семашка 13
Офіційний сайт uan.ua

Всеукраїнська громадська організація «Українська академія наук» стала засновницею низки науково-дослідних інститутів, підприємств, вищих навчальних закладів, журналів, видавництв. Координує наукові дослідження в багатьох напрямах, організовує проведення міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів. Станом на 2001 рік у складі громадської організації "Українська академія наук" було 360 дійсних членів, 394 член-кореспондентів, 26 почесних членів. При академії діяло 12 територіальних та 11 фахових відділів[1].

Засновником є Олексій Федорович Оніпко.

Історія Редагувати

Громадська організація Українська академія наук національного прогресу була заснована 1991 року у Києві як організація без державного фінансування[2]. Об'єднала науковців різних галузей, що не входили у систему Академії наук УРСР. Пріоритетом наукових досліджень академії були прикладні науково-технічні розробки в галузі мікроелектроніки, відновлюваної енергетики, матеріалознавства та інше. Академія створила кілька науково-дослідних інститутів під розробку конкретних проблем, по яким були зроблені певні напрацювання. За словами президента академії більшість наукових розробок академії були впроваджені у виробництво. Першим серйозним успіхом став продаж компанії Samsung виняткової ліцензії на власну розробку кінескопа для «біотелевізора» у 1994 році. Предмет винаходу був у тому, що напруга на кінескопі складала 1 кВ, а не 25 кВ, як у попередніх моделях. Такі кінескопи не мали електромагнітного та м'якого рентгенівського випромінювання, а також були пожежно безпечнішими через відсутність високої напруги. Вартість угоди складала 500 тис. дол., які дали старт розвитку організації та можливість побудувати першу будівлю установи[3].

Наукові напрями Редагувати

 
Ротор Оніпка діаметром 2,88 м

Розробка «ротор Оніпка» отримала екологічну премію Energy Globe Ukraine 2018[4][5].

Структура Редагувати

Фахові відділи Редагувати

 • Аграрних наук
 • Архітектури і будівельних наук
 • Гуманітарних наук
 • Економіки
 • Енергетики
 • Культури і мистецтва
 • Медицини і біології
 • Українознавства
 • Фізико-технічних наук
 • Фізичної культури і спорту
 • Юридичних наук
 • Спецтехніки і технології
 • Журналістики і літератури
 • Управління і державотворення
 • Промисловості і виробництва

Територіальні відділи Редагувати

 • Буковинське
 • Галицьке
 • Дніпровське
 • Західне
 • Київське
 • Кримське
 • Чорноморське
 • Одеське
 • Північне
 • Південне
 • Подільсько-поліське
 • Полтавське
 • Придніпровське
 • Східне
 • Тернопільське
 • Херсонське

Наукові заклади Редагувати

У складі Академії є понад тридцять проблемних науково-дослідних інститутів. Серед них найвагоміші наукові і практичні здобутки мають інститути:

 • Електроніки і зв'язку (Т. М. Наритник);
 • Надміцного чавуну (Волощенко С. М.);
 • Системних досліджень та інформаційних технологій (О. Г. Додонов);
 • Нафти (О. В. Войтович);
 • Репродуктивної медицини (Ф. В. Дахно);
 • Гуманітарних досліджень (О. Ю. Храмов);
 • Електронної техніки (В. С. Рокитнянський);
 • Композиційних матеріалів (О. Т. Сухоставець);
 • Автоматизованих систем (В. П. Ващенко);
 • Автомобільного транспорту (С. М. Василенко)
 • Адсорбційних матеріалів (Л. І. Бондаренко);
 • Енергоресурсів (Ю. М. Гулямов);
 • Системного аналізу і комп'ютерно-технологічних систем (В. Я. Сандул);
 • Проблем світової цивілізації (М. Г. Павлова);
 • Електроенергетики (А. М. Кравченко);
 • Переробки і збереження сільськогосподарської продукції (І. І. Тимощук);
 • Фізико — хімічний інститут надчистих матеріалів (Л. Ф. Козин);
 • Захисту прав людини, парламентаризму і порівняльного правознавства (М. І. Малишко);
 • Фундаментальних проблем високих технологій (В. В. Наумов);
 • Гідротелекомунікацій (П. А. Котляревський);
 • Агентство з розвитку аграрної економіки та політики (В. Е. Андрієвський);
 • Екологічної токсикології і біохімії (З. Д. Воробець);
 • Водневої та сонячної енергетики (Д. В. Щур);
 • Черкаський науковий центр (М. І. Бушин);
 • Сонячної енергетики (Б. П. Коробко);
 • Нетрадиційних теплових процесів і технологій (Г. О. Фролов);
 • Підприємство «Укррембуд» (Ю. А. Цемах);
 • Олімпійського спорту (Н. М. Буланова);
 • Івано — Франківський інститут права, економіки та будівництва (І. Луцький);
 • Інноваційного будівництва (Алла Дмитрівна Єсипенко; Київ, вул. Семашка, 13, 424-65-99);
 • Інститут екологічних промислових технологій (В'ячеслав Петрович Риженко; Київ, вул. Семашка, 13, 424-65-99) .

Навчальні заклади Редагувати

У складі Академії є такі вищі навчальні заклади:

Колективні члени Редагувати

У складі Академії працюють такі колективні члени:

 • ТОВ ОП «Щит і меч» (С. М. Гулей)
 • ТОВ «Альтика Спектр» (І. П. Канигін)
 • НВО «ПланЕКО»

Головні завдання і досягнення Редагувати

Завдання Редагувати

 • в інтересах розвитку України об'єднувати вчених і спеціалістів наукових організацій, вищих навчальних закладів, підприємств усіх форм власності, громадських організацій, які є членами УАН;
 • сприяти утвердженню гуманістичних принципів, розвивати міжнародне та наукове співробітництво і зміцнювати мир між народами;
 • сприяти у підготовці науково-технічних кадрів, залучати обдаровану молодь, виявляти і підтримувати талановитих науковців.
 • сприяти розвитку та інтеграції науки, освіти й виробництва в Україні;
 • подавати допомогу підприємствам у створенні та впровадженні новітніх екологічно чистих технологій та в проведенні науково-технічних розробок;
 • сприяти створенню конкурентоспроможної національної виробничої інфраструктури на новій технічній і технологічній базі;
 • запобігати відтоку інтелектуального потенціалу за межі України;
 • представляти інтереси й захищати права членів УАН і працівників її установ;
 • засновувати підприємства, науково-виробничі центри, навчальні заклади тощо;
 • забезпечувати діяльність своїх підприємств і організацій у пріоритетних напрямках для створення наукових технологій, що визначають сучасний технічний рівень виробництва, високу якість і конкурентоспроможність продукції, товарів, послуг;
 • використовувати нові форми організації праці, виробничих колективів та організаційних структур, що забезпечують концентрацію інтелектуального і науково-технічного потенціалу для виявлення і втілення в життя нових технологічних ідей, примноження духовних цінностей і національного багатства України;
 • виробляти своє бачення проблем реалізації державної наукової та науково-технічної політики і пропонувати його на розгляд до органів державної влади;
 • проводити громадський аналіз стану розвитку і впровадження науково-дослідних робіт, спрямованих на розв'язання народногосподарських завдань у виробничих галузях, розробляти рекомендації щодо їх використання;
 • вивчати стан винахідницької діяльності в промислових галузях, створювати відповідні інформаційні банки та сприяти їх широкому впровадженню в народне господарство;
 • брати участь у створенні разом з іншими науково-дослідними, проектними інститутами та вищими навчальними закладами України системи підвищення професійного рівня інженерно-технічних кадрів і мережі спеціальних закладів освіти для того, щоб провадити перепідготовку науковців та інженерів згідно з новими напрямками науки і техніки, а також організовувати відповідні стажування за кордоном;
 • утворювати спеціальні фонди для фінансової та матеріальної підтримки членів академії, в тому числі для тимчасово безробітних вчених, інженерів, спеціалістів, вживати заходів для захисту їхніх законних інтересів;
 • подавати безприбуткову науково-технічну допомогу галузям народного господарства України, окремим організаціям у розробці та реалізації програм науково-технічного розвитку;
 • впроваджувати засоби інформатизації та автоматизації;
 • вирішувати питання розвитку міжнародних науково-технічних зв'язків з різними закордонними організаціями, проводити обмін науково-технічною інформацією, інформаційними банками відкриттів і винаходів, у вигляді безприбуткової допомоги забезпечувати рекламу вітчизняних розробок і технологій на світовому ринку з питань, що стосуються статутної діяльності;
 • проводити громадські обговорення наукових робіт та проектів УАН, висувати їх на здобуття державних та інших премій, запроваджувати інші засоби заохочення;
 • встановлювати і присуджувати почесні звання, медалі, а також премії УАН за видатні наукові праці;
 • співпрацювати з міжнародними та закордонними академіями, Національною академією наук України, галузевими академіями наук, а також із державними органами та об'єднаннями громадян;
 • здійснювати виробничу діяльність, пропагувати досягнення науки та поширювати наукове знання;
 • організовувати загальноукраїнські, регіональні, галузеві, міжнародні конгреси, конференції, симпозіуми та семінари з науково-технічних та інших проблем статутної діяльності УАН;
 • організовувати безприбуткове видання та розповсюдження науково-технічної літератури, журналів, наукових праць;
 • створювати власні засоби інформації

Досягнення Редагувати

 • розробки в галузі екологічної безпеки в автомобілебудуванні,
 • розробка маскувальних покриттів для захисту військової техніки від виявлення радіолокаційними засобами та приладами нічного бачення,
 • розробка захисних антикорозійних покриттів для морських суден,
 • розробка спеціального високоміцного чавуну для виробництва гальмових колодок, редукторів і деталей машин, що працюють під навантаженням;
 • розробка біологічно безпечних моніторів для телевізорів та комп'ютерів;
 • розробка спеціальних матеріалів, стійких до високих температур;
 • розробка тренажерів для підготовки льотчиків і космонавтів;
 • розробка нових лікувальних препаратів і методик лікування в галузі репродукції людини;
 • розробка систем очищення промислових стоків і питної води;
 • розробка нетрадиційних джерел енергетики;
 • розробка методів поновлення родючості чорноземів України;
 • розробка та впровадження експертних систем у галузі комп'ютерних технологій;
 • розробка радіоелектронних систем, інтерактивних мультимедійних систем;
 • дослідження у сфері історії української науки і держави;
 • підземна томографія пошуку природних родовищ

Видавництва Редагувати

Протягом 1991—2002 років колективи проблемних НДІ й окремі члени академії підготували і видали понад 1000 монографій[джерело?], зокрема:

 • Український тлумачний словник будівельних термінів
 • «Історія світової цивілізації»,
 • Підручники для вузів тощо.

У складі Академії є кілька видавництв наукової, навчальної та методичної літератури[джерело?]. Видаються фахові журнали, серед них:

 • «Наука в олімпійському спорті»
 • «Новини енергетики»
 • «Вісник проблем біології і медицини»
 • «Теорія і практика будівництва»
 • «Регіональні перспективи»
 • «Винахідник і раціоналізатор»
 • «Фондовий ринок»
 • «Агросвіт»
 • «Вісник УАН»
 • «Гілея»

Нагороди Редагувати

 • Найвища нагорода УАН — Орден «За творчі здобутки» (дорогоцінний сплав з позолотою, 496 штучних діамантів, гаряча емаль)
 • Міжнародна Золота медаль Платона «За видатні досягнення в прогресі суспільства» (сплав срібла з позолотою)
 • Міжнародна Срібна медаль Платона «За видатні досягнення в прогресі суспільства» (срібло і спецсплав)
 • Медаль «За творчі здобутки» (спецсплав з позолотою, гаряча емаль)
 • Лауреат премії УАН (спецсплав, позолота)
 • Подяка (кольоровий друк, спеціальна папка)
 • Почесна грамота (кольоровий друк, спеціальна папка)

Керівництво Редагувати

Відомості про склад керівництва Української академії наук, обраного на загальних зборах УАН 5 травня 2003 року[джерело?].

 • Віце-президент — Олександр Георгійович Додонов, д. т. н.
 • Віце-президент — Михайло Дмитрович Курський, д. б. н.
 • Віце-президент — Олександр Михайлович Лівінський, д. т. н.
 • Віце-президент — Микола Іванович Залудяк, к. е. н.
 • Головний вчений секретар — Валерій Якович Сандул, к. т. н.
 • Голова контрольно-ревізійної комісії — Михайло Пархомович Кулаков, к. е. н.
 • Член контрольно-ревізійної комісії — Олександр Григорович Толстолуцький, к. ф. м. н.
 • Член контрольно-ревізійної комісії — Микола Олексійович Дудченко, к. м. н.

Див. також Редагувати

Джерела Редагувати

 1. а б О. Ф. Оніпко. Академія наук національного прогресу Українська // Енциклопедія сучасної України / ред. кол.: І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001­–2022. — С. електронна версія (статтю оновлено 2001, дата звернення: 14.06.2021). — ISBN 966-02-2074-X.
 2. Оніпко, Олексій. Українська академія наук. Українознавство, №1, 2005, с. 104-111. Процитовано 24 січня 2020. [недоступне посилання]
 3. Бородин, В. (№ 12 2013). И мудрый, и рукастый : [о разработках Украинской академии наук и её президента А. Ф. Онипко] (журнал) (рос.). "Изобретатель и рационализатор". с. 11–14. ISSN 0130-1802. Архів оригіналу за 17 травня 2021. Процитовано 24 січня 2020. 
 4. Energy Globe Award / national winner country sites. www.energyglobe.info. Процитовано 27 січня 2020. [недоступне посилання][недоступне посилання]
 5. Переможець «Energy Globe Ukraine 2018». Image.ua. 23.05.2018. Архів оригіналу за 14 червня 2021. Процитовано 14 червня 2021. 

Посилання Редагувати