Відкрити головне меню

Травопільне землеробствосистема землеробства, за якої частина орної землі в сівозміні зайнята багаторічними травами, що є кормовою базою і головним засобом підтримання підвищення родючості ґрунту.

Широко поширилась розроблена академіком Вільямсом В.Р. перехiдна травопiльна система землеробства з перiодичною зміною на полi однорiчних культур багаторiчними травами у тридцятих роках ХХ ст. При цiй системi значнi площi вiдводились для висiвання сумішок багаторiчних злакових i бобових трав з метою лолiпшення родючостi i структури ґрунтів.

Поряд з сівозмінами в травопільній системі землеробства велике значення відводилося обробіткові ґрунту, широко впроваджувалася система зяблевого обробітку, що складалася з лущення стерні та оранки. Значно підвищилася якість обробітку завдяки появі плугів з передплужниками і поглибленню орного шару, особливо на дерновопідзолистих ґрунтах.

При використаннi травопiльної системи мало вносили органiчних i мiнеральних добрив. Ефективнiсть цiєї системи землеробства в Україні знижувалась також i внаслiдок не обґрунтованої замiни озимої пшеницi ярою, менш урожайною. В сучасних сiвозмiнах високу питому вагу багаторiчнi трави займають лише на кормових угiддях та еродованих землях.

Див. такожРедагувати

ПосиланняРедагувати