Тлумачна Палея (грец. παλαιός — давній, вітхий, старий; назва походить од грец. іменування Вітхого Завітуπαλαιὰ Διαθήϰη)(Бытіє толковоє на Іудея[1]) — пам'ятка давньої української літератури[2], що виникла на грецькому ґрунті не раніше VIII століття, і є полемічним твором, спрямованим проти юдаїзму та ісламу. На українських землях (тоді їх називали руськими) пам'ятка з'явитися у ХІІІ–XIV столітті під назвою «Бытіє толковоє на Іудея». Разом з Історичною та Хронографічною Палеєю є складовою «Палеї»[3][4].

Рукопис «Тлумачної Палеї» 1406 року)

У творі йдеться про події старозавітної історії від створення світу до царювання Соломона, інформація подається у систематичному порядку. Текст Тлумачної Палеї становить виклад подій з численними додатками та коментарями до біблійних книг з виразною антиіудейською, а також антимусульманською спрямованістю[5]. Канонічні тексти доповнюються значною кількістю апокрифів, вставками науково-природничого характеру та коментарями. Матеріали з астрономії подаються переважно в інтерпретаціях Козьми Індикоплова та Іоанна екзарха Болгарського[6]. Тлумачна Палея існувала в різних версіях, серед яких привертає увагу виявлений в Крехівському монастирі рукопис початку XV століття, названий дослідниками «Крехівською Палеєю»[7]. Тут систематизовано наукові уявлення, які українські книжники поділяли з освіченими людьми всіх країн візантійської культурної сфери[8].

Найстаріший церковнослов'янський список «Тлумачної Палеї» датується XIV ст.

Зміст найдавнішій редакції «Тлумачної Палеї» охоплює перші вісім біблійних книг: п'ятикнижжя Мойсея, книги — Ісуса Навина, Суддів, Рут, 1, 2, 3 та 4 Царів, і не сягає далі початку царювання Соломона, завершуючись пророцтвами Давида, Соломона та Філона про Спасителя й деяких новозаповітних осіб і події[9].

Див. також Редагувати

[Палея] (рос. мовою)

Примітки Редагувати

  1. Возняк Михайло Степанович. Історія української літератури: у 2 кн. — Львів: Світ, 1992-1994. Кн. 1 . — Вид. 2-ге, випр. – 1992. – 693, c.: іл.
  2. Оксана Сліпушко. Література Київської Русі; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — Київ: Київ. ун-т, 2014. — 393 с. ISBN 978-966-439-749-7
  3. «Тлумачна палея» в інтерпретації Івана Франка / С. Борщ // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. — 2010. — Вип. 17. — С. 123-126. — Бібліогр.: 6 назв. — укр.
  4. Ігор (Ісіченко). Історія української літератури Х-XVI ст.. 4 Візантійська спадщина в літературному житті України
  5. Вандишев В. Палея тлумачна: особливості світосприйняття XV—XVIII ст. / В. Вандишев // Історія релігій в Україні: наук. щоріч. / Ін-т релігієзнав., Львів. від-ня Ін-ту укр. археографії та джерелознав. ім. М. Грушевського НАН України, Від-ня релігієзнав. Ін-ту філософії ім. Г. Сковороди НАН України. — Львів, 2002. — С. 474.
  6. Іван Паславський. Українське небо 2: Студії над історією астрономії в Україні. Том 2 з серії Українське небо. Астрономічні вчення в контексті української культури середніх віків і ранньомодерного часу. збірник наукових праць / за заг. ред. О. Петрука. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2016. – 669 с.
  7. Ігор Пістрий. «Крехівська Палея» як історико-філософськапам’ятка України доби середньовіччя. — Київ, 1993. — 161 с.
  8. Історія української культури : у п'яти томах. Т. 2. Українська культура ХІІІ - першої половини XVII століття / Ред. В. А. Смолій. — К. : Наук. думка, 2001. 848 с..
  9. Іванова О.А. Кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: Історико-кодикологічне дослідження. Альбом філіграней

Джерела Редагувати

  • Іван Франко. «Апокрифи і легенди з українських стародруків». — Львів, 1896. — Т. 1. «Апокрифи старозавітні» // Зібр. тв. — Київ, 1983. — Т. 38. — С. 59 — 77;

Посилання Редагувати