Теорема Ферма  — необхідна умова екстремуму.

Нехай дійсна функція визначена в околі деякої точки і має в цій точці похідну. Тоді якщо в цій точці має екстремум то .

Геометрично це означає, що дотична до графіка функції в точці паралельна до осі абсцис .

Вперше цю умову для екстремумів многочленів було одержано Ферма в 1629 році, але опубліковано лише в 1679.

Див. також ред.

Джерела ред.

  • Завало С. Т. (1972). Елементи аналізу. Алгебра многочленів. Київ: Радянська школа. с. 462.  (укр.)