Тенерес (тринітрорезорцинат свинцю), ТНРС (рос. тенерес, англ. trinitroresorcinate; нім. Trinitroresorzinat n) – ініціююча вибухова речовина складу C6H2(NO2)3PbxH2O. Тенерес являє собою кристали ясно-жовтого кольору, що погано розчиняються в органічних розчинниках і в етаноламіні (30%). Чутливість тенересу вища, ніж гримучої ртуті, але нижча, ніж у азиду свинцю. Ініціююча здатність значно слабша, ніж у них. Застосовується тільки як проміжний заряд масою 0,1 г, який ініціює азид свинцю, а останній ініціює заряд вторинної вибухової речовини.

ЛітератураРедагувати