Тверді розчини вкорінення

Тверді розчини вкорінення (проникнення) (рос. твердый раствор внедрения, англ. interstitial solid solution, interstitial isomorphic mixture) — це фази змінного складу, в яких атоми, іони статистично розміщуються в проміжках між атомами, іонами основної речовини. У твердих розчинах вкорінення атоми, іони розчинної речовини невпорядковано займають вільну правильну систему точок (міжвузля) кристалічної ґратки розчинника.

Головною умовою утворення твердих розчинів укорінення є відповідність розмірів атомів укорінення розмірам пустот ґратки-матриці.

Типовими представниками твердих розчинів вкорінення є фази, які утворюються при входженні атомів неметалів у кристалічну ґратку перехідних металів.

Розчинність за типом укорінення, як правило невелика й дорівнює декільком відсоткам і лише за особливих умов досягає 10 %. Звідси тверді розчини вкорінення можуть бути тільки обмеженими.

У твердих розчинах укорінення, на відміну від твердих розчинів заміщення, атоми, які вкорінюються, значно відрізняються за електронною будовою, електронегативністю, типом хімічного зв'язку тощо. Тому для твердих розчинів укорінення характерний змішаний ковалентно-металічний зв'язок. Для визначення параметрів ґратки твердого розчину наближено можна використовувати правило Вегарда.

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

  • Сич А. М., Нагорний П. Г. Основи матеріалознавства: Навчальний посібник. — К. Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2003.
  • Вест А. Химия твердого тела. — М.:Мир, 1988. — Ч.1,2