Неметали

Прості речовини без металічного блиску, з низькою тепло- та електропровідністю

Немета́ли — прості речовини, які не мають властивостей металів, а саме: металічного блиску, непридатні для кування, погано проводять тепло, електричний струм.

Неметали
Зображення
Досліджується в хімія
Протилежне metal elementd
CMNS: Неметали у Вікісховищі

За електронною будовою зовнішнього енергетичного рівня атомів більшість неметалічних елементів є р-елементами, а водень і гелій — s-елементами. На зовнішньому енергетичному рівні мають від 3 до 8 електронів, крім водню та гелію (1 та 2 електрони відповідно). У хімічних реакціях атоми неметалів, як правило, приєднують електрони і перетворюються на негативно заряджені йони — аніони. Неметалічний характер елементів і хімічна активність неметалів посилюються в періодах зліва направо, а в головних підгрупах — знизу догори.

До неметалів відносять 22 хімічних елементи: водень, інертні гази, бор, вуглець, фзот, кисень, галогени, кремній, фосфор, сірка, фрсен, селен, еелур. Типові оксиди неметалів є ангідридами. Різкої межі між металами, металоїдами та неметалами немає.

Частина неметалів має атомну будову. Із окремих атомів складаються інертні гази — гелій, неон, фргон, криптон, ксенон і радон. У графіті, алмазі, кремнію, борі, червоному фосфорі всі атоми сполучені один з одним. Водень, азот, кисень, фтор, хлор, бром, йод мають двоатомні молекули. Більшу кількість атомів містять молекули озону О3, білого фосфору Р4, сірки S8, фулерену С60. Атоми в неметалах сполучені ковалентними неполярними зв'язками.

Група I II III IV V VI VII VIII
1-й період H He
2-й період B C N O F Ne
3-й період Si P S Cl Ar
4-й період As Se Br Kr
5-й період I Xe
6-й період Rn

Див. також ред.

Джерела ред.

  • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Донбас, 2007. — Т. 2 : Л — Р. — 670 с. — ISBN 57740-0828-2.
  • Химический энциклопедический словарь. — Москва: Советская энциклопедия. 1983. — 792 с.

Посилання ред.