Сходознавство (збірник)

журнал

Збірник наукових праць «Сходознавство» — українське наукове періодичне видання.

Сходознавство Україна Україна
Обкладинка збірника «Сходознавство»
Тематика історія, культура, мови народів Сходу
Періодичність виходу щоквартально
Мова українська, англійська, російська
Видавець Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України
Засновано 1997
ISSN 1682-671X

«Сходознавство»

Засновником збірника наукових праць «Сходознавство» є Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України. Перше число збірника вийшло друком 1997 р. в рамках «Бібліотечки журналу „Східний світ“», проте скоро «Сходознавство» перетворилося на самостійне наукове періодичне видання, призначене передусім для молодих учених-сходознавців (аспірантів, здобувачів наукового ступеня, молодих науковців і викладачів).

У збірнику «Сходознавство» публікуються статті, присвячені актуальним проблемам історії та сучасності країн Сходу, східним мовам і літературам, контактам України з країнами Сходу. Вітаються також праці з кримських студій, релігійних і філософських учень народів Сходу, кавказознавства, африканістики, сучасного стану східних діаспор у різних куточках світу, історії сходознавства на українських теренах. Збірник виходить щоквартально, приблизний обсяг видання — 180—200 стор., робочі мови — українська, російська, англійська. Усього за роки існування збірника підготовлено 70 чисел.

Електронна копія «Сходознавства» розміщена на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Редколегія збірника здійснює внутрішнє і зовнішнє рецензування матеріалів, що надходять від авторів.

Збірник унесений до переліку фахових видань з історичних наук.