Стипендія Президента України для молодих письменників і митців

Стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтваіменні стипендії, що призначаються громадянам України віком від 14 до 35 років - молодим письменникам, митцям у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва, які мають творчі досягнення.

Дата заснування ред.

23 січня 2018 р.

Засновник ред.

Президент України.[1]

Кількість стипендій ред.

Щороку призначаються 250 стипендій.

Порядок відбору кандидатів на здобуття стипендій ред.

Комісія з відбору кандидатів на здобуття стипендій ред.

Для забезпечення кваліфікованого та об’єктивного розгляду пропозицій щодо добору кандидатів для призначення стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва утворюється Комісія з відбору кандидатів на здобуття стипендій, яка є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Міністерства культури України. Комісію очолює голова, який є заступником Міністра культури України. Персональний склад комісії затверджується наказом Мінкультури раз на три роки, до її складу входять письменники, митці та інші фахівці у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва (за згодою, на громадських засадах, не менше дев’яти членів комісії).

Пропозиції щодо здобуття стипендій ред.

Пропозиції на здобуття стипендій вносяться шляхом самовисування молодими письменниками і митцями у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва і кіномистецтва віком від 14 до 35 років, які мають творчі досягнення.

Склад документів ред.

На здобуття стипендій до Мінкультури подаються зокрема документи:

 • мотиваційний лист з викладеними підставами для отримання стипендії;
 • заявка на здобуття стипендії;
 • дві рекомендації від провідних діячів культури і мистецтва (в довільній формі);
 • документи, що підтверджують творчі досягнення (залежно від сфери діяльності):
 • копії матеріалів, що підтверджують участь або наявність перемог претендента у культурно-мистецьких заходах, проектах (дипломи, програмки, каталоги, рецензії в ЗМІ тощо);
 • літературні твори (рукопис або видання) (для письменників);
 • аудіо-, відеозаписи, нотні матеріали (для композиторів, митців у сфері музичного мистецтва);
 • відеозаписи (для митців театрального, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва);
 • кольорові фото творчих робіт розміром 15 х 20 см із зазначенням автора, року створення роботи, а також портфоліо (для митців образотворчого мистецтва).

Критерії відбору ред.

Комісія відбирає кандидатів на здобуття стипендій за критеріями:

 • наявність творчого обдарування;
 • рівень професійної майстерності;
 • участь у міжнародних та всеукраїнських культурно-мистецьких заходах та/або наявність перемог у конкурсах, фестивалях та інших мистецьких заходах.

Уповноважений орган ред.

Стипендії призначаються Указом Президента України. Подання про призначення стипендій вноситься Кабінетом Міністрів України (за пропозиціями Міністерства культури України).

Джерело фінансування ред.

Фінансування виплат стипендій здійснюється за рахунок видатків, визначених у Державному бюджеті України на ці цілі.

Строки стипендій ред.

Стипендії призначаються щорічно указом Президента України. Стипендії можуть призначатися повторно, але не більше двох разів.

Виплата стипендії ред.

Виплата стипендій провадиться щомісяця, починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому прийнято рішення про їх призначення.
Стипендії призначаються у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб (У 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб встановлено в розмірі: з 1 січня 2018 року – 1762 гривні, з 1 липня – 1841 гривня, з 1 грудня – 1921 гривня).[2]

Учням, студентам, аспірантам та асистентам-стажистам стипендії призначаються незалежно від отримання ними академічних та/або соціальних стипендій.
Виплата стипендії провадиться шляхом перерахування коштів на особовий рахунок стипендіата у банку.

Звітування стипендіатів ред.

Стипендіат за десять календарних днів до дати закінчення виплати стипендії подає Міністерству культури України звіт про творчі досягнення за стипендіальний період.

Див. також ред.

Примітки ред.

Джерела ред.