Хореографія (від грец. χορεία — танець, танок, та грец. γραφή — писати) — мистецтво постановки танцю як послідовності кроків, рухів, фігур для створення найкращого сценічного ефекту.

Мистецтво створення сценічного танцю ґрунтується на маніпуляції абстрактних елементів рухів людського тіла: простору, форми, часу, енергії в рамках емоціонального контексту з метою вираження унікального творчого голосу. Мова рухів хореографії — це мова танцювальної техніки балету, сучасного чи джазового танцю, хіп-хопу, народного танцю, обрядового танцю чи звичних повсякденних рухів.

Хореографія намагається досягти в танцювальній композиції органічної цілісності, ритмічної і неритмічної артикуляції, теми й варіації, повторення та імпровізації.

Термін «хореографія» вживають також щодо постановки виступів у певних видах спорту: художній та спортивній гімнастиці, фігурному катанні, синхронному плаванні тощо.

Поняття хореографії також використовується у описанні бізнес-процесів у нотації (мові опису) BPMN для наочного опису послідовності взаємодії учасників при виконанні бізнес-процесу (діаграма «Хореографія» BPMN).

Див. також ред.

Література ред.

 • Бойківські і лемківські танці: монографія. Кн. 2 / Р. Гарасимчук. — Л., 2008. — 320 c.
 • Історія балетного мистецтва: від витоків — до початку XX ст. : навч. посіб. для студентів ф-тів мистецтва пед. ун-тів (спец. хореографія) та гуманітар. ф-тів ВНЗ / О. К. Зав'ялова; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Вид. 2-ге. — Суми: Мрія, 2014. — 114 c. — Бібліогр.: с. 110—114.
 • Класифікація сучасної хореографії: наук.-попул. ви-ня / Шариков Д. І. К.: Видавець Карпенко В. М., 2008. — 168 с.
 • Класичний танець: навч.-метод. посіб. / С. О. Васірук. — Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2009. — 260 c. — Бібліогр.: 17 назв.
 • Методика роботи з хореографічним колективом: навч.-метод. посіб. / Л. М. Савчин, В. М. Годовський. — Рівне: Овід, 2012. — 351 c. — Бібліогр.: 231 назва.
 • Мистецтвознавча наука хореологія як феномен художньої культури: монографія. Ч. 1. Філософія балету та онтологія танцю / Д. І. Шариков; Київ. міжнар. ун-т. — К., 2013. — 204 c. — Бібліогр.: с. 172—202.
 • Мистецтвознавча наука хореологія як феномен художньої культури: монографія. Ч. 3. Типологія хореографії / Д. І. Шариков; Київ. міжнар. ун-т. — К., 2013. — 90, [41] c. — Бібліогр.: с. 56-88.
 • Модерні хореографічні напрямки в Галичині (20-30-і роки ХХ століття) / В. В. Пастух. — К. : Знання, 1999. — 41 c. — Бібліогр.: 76 назв.
 • Пастернакова М. Українська жінка в хореографії. — 2-е вид., доп. — Вінніпег; Торонто, 1964. — 238 с.: іл. — Бібліогр.: с. 229—232.
 • Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку: навч.-метод. посіб. / [О. Плахотнюк, Л. Андрощук, Т. Благова та ін.]. — Львів: СПОЛОМ, 2016. — 240 с.
 • Теорія, історія та практика сучасної хореографії. [Генезис і класифікація сучасної хореографії — напрями, стилі, види.]: Монографія / Шариков Д. І. — К.: КиМУ, 2010. — 208 с.
 • Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 18 — 19 квіт. 2013 р., Київ. Ч. 1 / упоряд.: А. М. Підлипська; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2013. — 331 c.
 • Хореографічне мистецтво України у персоналіях: Біобібліогр. довід.: хореографи, артисти балету, композитори, диригенти, лібретисти, критики, художники / В. Д. Туркевич. — К., 1999. — 223 c.
 • «Contemporary dance» у балетмейстерському мистецтві: Навчальний посібник / Шариков Д. І. — К.: КиМУ, 2010. — 170 с. — ISBN 978-966-8299-75-9

Посилання ред.