Відкрити головне меню

Сминтина Олена Валентинівна (28 липня 1972(19720728), Херсон) — український історик та археолог. З 2003 р. доктор історичних наук, з 2004 професор, з 2010 академік Академії наук вищої освіти України. Вихованка та науковий керівник наукової школи «Давня історія, археологія та етнологія», заснованої в ОНУ імені І. І. Мечникова у 1968 р. Премія Президента України для молодих вчених (2006), премія імені І. Крип’якевича (2011). Стипендіат іменної стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (2008 р.). Грамоти Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, НАН України, Одеської обласної державної адміністрації.

Сминтина Олена Валентинівна
Смынтына Е. В..png
Народилася 28 липня 1972(1972-07-28) (47 років)
Херсон, УРСР
Громадянство
(підданство)
Flag of the Soviet Union.svg СРСР
Flag of Ukraine.svg Україна
Діяльність історик, археолог
Alma mater Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова
Сфера інтересів історія, археологія
Заклад Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Вчене звання професор
Науковий ступінь доктор історичних наук
Батько Сминтина Валентин Андрійович
Нагороди Премія Президента України для молодих вчених (2006), премія імені І. Крип’якевича (2011). Грамоти Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, НАН України, Одеської обласної державної адміністрації.

Зміст

БіографіяРедагувати

Батько — Сминтина Валентин Андрійович — доктор фізико-математичних наук, професор, член Академії наук Вищої школи України, завідувач кафедрою експериментальної фізики, ректор Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (1995—2010). Мати Жанна Петрівна — завідувач науково-організаційним відділом ОНУ.

У 1989 р., після закінчення із золотою медаллю середньої школи № 56 м. Одеси, Олена Валентинівна вступає до історичного факультету Одеського державного університету (нині — Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). Під керівництвом проф. Станка Володимира Никифоровича обирає нову та мало досліджену у вітчизняній науці проблему взаємодії природи і суспільства на ранніх етапах історії людства. У 1994 році, закінчивши з відзнакою історичний факультет, О. В. Сминтина вступає до аспірантури, де продовжує свої дослідження, результатом яких став захист кандидатської дисертації на тему: "Історія населення України в ІХ—III тис. до н. е.: екологічний аспект" (Дніпропетровськ, 1997 р.).

Свою трудову діяльність О. В. Сминтина розпочинає лаборантом у лабораторії археології й етнографії степової України в 1992 р. будучи студенткою III курсу. Навчання в аспірантурі вона поєднувала з викладацькою діяльністю на посаді асистента кафедри археології та етнології України. Після захисту кандидатської дисертації О. В. Сминтина продовжує працювати на цій кафедрі на посаді старшого викладача, а у 2000 р. отримує вчене звання доцента. У тому ж році обирається завідувачем кафедри археології та етнології України історичного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова.

У 2003 р. в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (м. Львів) Олена Валентинівна захистила докторську дисертацію на тему: "Давнє населення України в його природному середовищі: епоха ранньопервісної общини”. У 2004 р. отримала вчене звання професора кафедри археології та етнології України.

З листопада 2004 р. О. Сминтина — заступник голови спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій при історичному факультеті Одеського національного університету.

З 1999 р. — дійсний член Європейської Асоціації археологів, член комітету з професійної підготовки археологів, контактна особа для країн Східної Європи; з 2000 р. — національний координатор діяльності Товариства дослідників Центральної Євразії; з 2001 р. — член Європейського Товариства інвайронментальної історії; з 2003 р. — член Всесвітнього археологічного конгресу; з 2004 р. — індивідуальний член Міжнародного географічного товариства, з 2008 р. — керівник Центру культури та історії Італії імені Дж. Гарібальді, з 2009 р. — член Національного комітету Міжнародної Асоціації дослідників четвертинного періоду (співкерівник секції археології); з 2011 р. — дійсний член Геологічного Товариства США. З 2010 по 2015 рр. — директор Інституту міжнародної освіти Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, з 2010 р. — академік Академії наук вищої освіти України.

Нагороджена премією Президента України для молодих вчених (2006), премією імені І. Крип’якевича (2011), грамотами Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, НАН України, Одеської обласної державної адміністрації.

Наукова діяльністьРедагувати

Розглядаючи дописемний етап розвитку людства як невід'ємну частку проблемного поля історичної науки, О. В. Сминтина відстоює плідність екологічного підходу до інтерпретації історико-культурних процесів первісної доби. Чи не вперше у вітчизняній історичній науці вона звертається до концептуалізації просторових рамок історико-археологічного дослідження, аналізуючи пізнавальний потенціал понять географічної зони, ландшафту, екологічної ніші та пропонуючи теорію жилого простору як територіальної одиниці, в рамках якої застосування палеоекологічного підходу до реконструкції давньої історії виявляється найбільш плідним. Це дозволяє по новому підійти до визначення ступеня залежності від природного середовища базових компонентів культури ранньопервісних мешканців території сучасної України.

Сьогодні науковий доробок О. В. Сминтини складає близько 200 друкованих праць, серед яких 3 монографії, 3 навчальні посібники, 14 методичних видань та близько 150 статей, опублікованих у провідних вітчизняних та закордонних фахових виданнях України, Росії, Молдови, Великої Британії, США, Німеччини, Бельгії, Португалії, Фінляндії, Греції, Угорщини та інших країн.

О. В. Сминтина плідно співпрацює з закордонними науковими і освітянськими установами. Вона брала участь у виконанні проектів “Скіфія до скіфів” (ШТАБ), “Одеса в Європі — Європа в Одесі” (ТЕМРПЗ), «Археологія та етнологія Східної Європи: крок молоді у XXI ст.», стажувалась у Центральноєвропейському університеті (м. Будапешт, Угорщина) та університеті м. Екзетер (Велика Британія).

Неодноразово вона була організатором та керівником наукових секцій на міжнародних конгресах у Португалії, Греції, Росії, Німеччині. За її безпосередньою участю на базі очолюваної нею кафедри регулярно проводяться міжнародні наукові конференції.

О. В. Сминтина працює в редколегіях таких наукових видань як “Записки історичного факультету” та “Археологія та етнологія Східної Європи: Матеріали і дослідження”, а також “Вісник Одеського університету. Серія історичних наук”. За її ініціативою та під її науковою редакцією вийшов друком спеціальний випуск з серії “Вгіtish Аrсhaelogical Reports”.

ПраціРедагувати

 • Давня історія України. Ч. 1: Епоха антропосоціогенезу та ранньопервісної общини : навч. посіб. / О. В. Сминтина. – Одеса : Гермес, 1999. – 124 с.
 • Екологічні основи відтворення регіональної історії / О. В. Сминтина // Історія України: маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – Київ : Рідний край, 1999. – Вип. 7. – С. 167-171.
 • Палеоекологічний підхід до вивчення історії населення сучасного терену України в ІХ т УІ тис. до н.е. / О. В. Сминтина // Вісник ОДУ. – 1999. – Т. 4, вип. 2 : Гуманітарні науки. – С. 7-11.
 • К проблеме адаптивности культуры этноса: археологический и этнологический аспекты / Е. В. Смынтына // Интеграция археологических и этнографических исследований : сб. науч. тр. – Владивосток ; Омск : Изд-во ОмГПУ, 2000. – С. 35-87.
 • Зональність ранньопервісних культур: дослідження, факти, теорії / О. В. Сминтина. – Одеса : Астропринт, 2001. – 306 с.
 • Представлення о пространстве в англоязычной этноархеологии / Е. В. Смынтына // Интеграция археологических и этнографических иссследований. – Нальчик ; Омск : Изд-во ОМГПУ, 2001. – С. 87-89.
 • Ландшафт в контексті палеоекологічного підходу до вивчення давньої культури: проблеми та перспективи / О. В. Сминтина // Записки історичного факультету. – 2001. – Вип. 11. – С. 143-152.
 • Поняття жилого простору в контексті дослідження ранньомезолітичних культур степової України / О. В. Сминтина // Археологія. – 2002. – № 1. – С. 44-51.
 • Розкопки пізньомезолітичного поселення Залізничне / О. В. Сминтина // Археологія. – 2002. – № 4. – С. 108-118;
 • The environmental approach to prehistoric studies: approaches and theories / O. V. Smyntyna // History and theory: Studies in the philosophy of history. – 2003. – Vol. 42, № 4 : Theme issue: environment and history. – P. 44-59.
 • Теоретичні питання дослідження екології давньої людини / О. В. Сминтина. – Одеса : Астропринт, 2004. – 104 с.
 • An attempt at living space delineation: the case for early mesolithic of Steppe Ukraine / O. V. Smyntyna // British archaeological report. International Series. – 2004. – № 1224. – P. 89-99.
 • Early prehistoric culture conceptualization: contemporary controversies / O. V. Smyntyna // British archaeological reports. International series. – 2004. – № 1313. – P. 1-10.
 • Ecological explanation of Hunter-Gatherers Behavior: an attempt of historical overview / O. V. Smyntyna // Social evolution and history. – 2004. – Vol. 3, № 2. – P. 3-24.
 • Introduction. The use of living space in prehistory / O. V. Smyntyna // British archaeological reports. International series. – 2004. – № 1224.
 • Late mesolithic living spaces in the framework of the Black and Azov Sea steppe / O. V. Smyntyna // British archaeological reports. International series. – 2004. – № 1271. – P. 63-75.
 • Late mesolithic of Southern Ukraine: the settlement of Zaliznychne and new sources for interpretation of the Kukrek phenomenon / O. V. Smyntyna // British archaeological reports. International series. – 2004. – № 1302. – P. 173-186.
 • Landscape in prehistoric archaeology: comparing Western and Eastern paradigms / O. V. Smyntyna // Landscape ideologies. Archaeolingua, series minor. – Budapest, 2006. – Vol. 22. – P. 81-96.
 • Late mesolithic of the Ukrainian part of the Lower Danube region: new perspectives of human adaptation and interpretation of natural environments / O. V. Smyntyna // Quaternary international. – 2007. – Vol. 167-168. – P. 114-120.
 • Острів Зміїний. Історія та археологiя / О. В. Сминтина, С. Б. Охотніков, О. І. Терещенко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2008. – 175 с.
 • Introduction / O. V. Smyntyna // Quaternary International. – 2009. – Vol. 197, № 2. – Р. 1-5.
 • Pavel Dolukhanov (1937-2009) / O. V. Smyntyna // Quaternary International. – 2010. – Vol. 225, iss. 2. – P. 150-152.
 • Agriculture, or the domestication of plants, diffused from its start in the Middle East to the rest of the world. PRO / O. V. Smyntyna // Popular Controversies in World History. – California : Santa Barbara: ABC-Clio, 2011. – Vol. 1 : Prehistory and Early Civilizations. – P. 23-37.
 • Mesolithic settlements of the Ukrainian Steppes: migration as sociocultural response to a changing world / O. V. Smyntyna // British Archaeological reports, International series / Comparative Archaeology and Paleoclimatology: sociocultural responces to a changing world. – 2013. – № 2456. – P. 93-98.
 • Environment in Soviet and Post-Soviet archaeology / O. V. Smyntyna // Humans and environment: new archaeological perspective for the twenty-first century. – Oxford : Oxford University press, 2013. – Р. 27-44.
 • Late Mesolithic site of Zaliznychne in the light of recent hypothesis of Neolithization of North-Western Pontic region / O. V. Smyntyna // Romanian Review of Eurasian Studies. – 2015. – Vol. XI, № 1-2. – P. 7-22.

ЛітератураРедагувати

ПосиланняРедагувати