Системна інтеграція

галузь ІТ індустрії

Систе́мна інтегра́ція в інженерії — поєднання компонентів підсистем в єдину систему та забезпечення роботи окремих підсистем як єдиної системи. В області інформаційних технологій системна інтеграція є процесом об'єднання різних обчислювальних систем і програмних застосунків фізично або функціонально. Системна інтеграція полягає у розробці комплексних рішень, призначених для досягнення максимальної ефективності функціонування системи шляхом налагодження ефективної взаємодії її підсистем.

Системний інтегратор об'єднує окремі системи, використовуючи різні методи, такі як зв'язування комп'ютерів у мережі, інтеграція корпоративних застосунків, управління бізнес-процесами або ручне програмування.

Системна інтеграція в інформатиціРедагувати

Інтеграція в інформатиці - це сукупність дій, щодо отримання комплексного вирішення низки інформаційних завдань, які спрямовані на отримання синергетичного ефекту. Є декілька складових системної інтеграції у цій сфері:

 • інтеграція програмних застосунків — діяльність, пов'язана із впровадженням спеціалізованих програмних рішень (галузевих);
 • інтеграція даних — діяльність, що має на меті оптимальну організацію бази даних, при якій реалізовано всі необхідні взаємозв'язки між елементами даних, але база не містить повторів і зайвих елементів (так як по мірі використання бази даних вона має тенденцю роззосереджуватись)
 • мережева інтеграція — діяльність, пов'язана із створення локальних і глобальних мереж, структурованих кабельних систем, впровадження оптоволоконних технологій передачі даних і т.д.;

Системна інтеграція — діяльність, пов'язана із встановленням та налагодженням операційних систем, баз даних, офісних застосунків, засобів зв'язку, структурованих кабельних систем і активних мережевих пристроїв, пристроїв зберігання даних, підключення до Інтернету, контролю доступу, живлення, системи аварійної сигналізації і т.д.

Системна інтеграція компонентів операційної системиРедагувати

Яскравим прикладом системної інтеграції програмних компонентів є структура операційної системи. Операційна система містить ряд окремих функціональних компонентів, кожен з яких призначений для вирішення своєї групи завдань, але правильно налагоджена взаємодія між ними дозволяє ефективно використовувати апаратні можливості ЕОМ в цілому. Зокрема, операційна система Windows містить:

 • диспетчер ядра,
 • диспетчер процесів і потоків,
 • диспетчер віртуальної пам'яті,
 • підсистема вводу-виводу,
 • диспетчер кешу,
 • диспетчер Plug and Play,
 • диспетчер електроживлення,
 • диспетчер конфігурації,
 • диспетчер об'єктів.

Інтеграція у роботі WEB-сайтуРедагувати

Сучасні WEB-сайти є результатом узгодженої роботи множини компонентів, інтеграція яких дозволяє створювати гнучкі та легко налагоджувані WEB-ресурси. В загальному випадку робота сайту може складатися з таких компонентів:

 • Сторінки сайту. В найпростішому випадку (статичні) сторінки можуть бути описані за допомогою мови html. Але для динамічного формування виду сторінки використовують одну із спеціальних скриптових мов програмування, наприклад, PHP чи ASP.NET.
 • Веб-сервер приймає запити від клієнтів та надає їм відповіді у виді html-сторінки, потокових або інших даних. Найпоширенішими веб-серверами є Apache та IIS
 • Програмний засіб для динамічного генерування сторінок. Ним може бути гіпертекстовий препроцесор PHP (для опрацювання сторінок, описаних за допомогою PHP) або платформа ASP.NET (для опрацювання сторінок, описаних засобами ASP.NET)
 • База даних містить дані для сайту у виді послідовності структурованих записів.
 • Система керування базами даних, яка забезпечує можливість створення, збереження, оновлення, пошук інформації та контролю доступу в базах даних.

В загальному випадку процес відображення сторінки для користувача виглядає так. Користувач за допомогою веб-огдядача робить запит до певної сторінки сайту. Запит надходить до веб-сервера, який звертається до файлу, що містить код сторінки. У випадку статичної сторінки у форматі html сервер відразу надсилає її користувачеві. Для динамічних сторінок веб-сервер викликає відповідний програмний засіб (наприклад, PHP), який при необхідності звертається за допомогою СУБД до бази даних та формує кінцевий html-код. Після цього веб-сервер надсилає кінцевий код сторінки до клієнта, який за допомогою веб-оглядача побачить його у виді сторінки сайту.

В областях, пов'язаних з інформатикою і бізнесом, інтеграцією займаються спеціально створені для цієї мети компанії, а витрати на інтеграційні рішення зазвичай є вищими, ніж сумарна вартість окремих компонентів системи.

Системна інтеграція у виробництвіРедагувати

Разом із розвитком суспільства прогресує і автоматизація різних аспектів життя одним з результатів якої є зменшення або вилучення фізичної та розумової праці людини у виробничій діяльності, що пов'язана з керуванням виробничими і у першу чергу технологічними. Для керування технологічним обладнанням та моніторингу перебігу процесів використовуються пристрої або набори пристроїв, що призначені для виконання конкретних завдань без втручання людини. Їх виробництво і встановлення а також поєднання у функціональне ціле з існуючими автоматизованими системами та інформаційними технологіями є предметом діяльності системних інтеграторів промислової автоматизації.

Складові систем автоматикиРедагувати

Інтегратори систем промислової автоматики надають послуги з проектування і встановлення систем та програмування обладнання для автоматизації технологічних процесів. Системи промислової автоматики включають:

Види послуг системної інтеграціїРедагувати

З точки зору впровадження промислової автоматизації як завершеного проекту, можна виділити два основних його етапи:

 • проектування: може бути реалізованим спеціалізованими проектними організаціями, хоча більшість інтеграторів створюють власні рішення, які потім впроваджують. Це випливає з того, що компанії, які виступають генеральними підрядниками, пропонують технологію і мають свої власні команди розробників і електриків чи механіків, що впроваджують ці проекти. Таким шляхом створюються, як машини-автомати для виготовлення чи складання та виробничі лінії, а також інфраструктурні рішення (наприклад, для очищення стічних вод, теплопостачання чи котелень). Відділення процесу проектування від впровадження має місце для випадку великих проектів. Потім, з фінансових міркувань інвесторами, часто проводиться тендер чи конкурс для вибору виконавця, що надає можливість проектанту бути залученим до впровадження розробки;
 • впровадження — це поєднання у функціональну одиницю обладнання, програмного забезпечення та ліцензій. Вартість реалізації включає в себе вартість необхідного обладнання, програмного забезпечення, ліцензій та вартість послуги, як правило, принаймні рівною значенню необхідних закупок компонентів. Вартість послуги зазвичай включає в себе витрати на впровадження системи, роботу програмістів, консалтинг та навчання користувачів, технічну документацію, послуги впровадження та розробки застосунків. Від рішення інвестора залежить спосіб отримання рішення: «під ключ» (постачання обладнання і програмного забезпечення виконавцем) чи придбання складових компонентів системи самостійно.

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

 • Пупена О. М., Ельперін І. В., Луцька Н. М., Ладанюк А. П. Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах. Навчальний посібник. – К.: Ліра-К, 2011. – 500с. ISBN 978-966-2174-13-7
 • Андрюшенко О. А., Водичев В. А. Электронные программируемые реле серий EASY и MFD-Titan — 2-е изд., испр. — Одесса: Одесский национальный политехнический университет, 2006. — 223 с.
 • Денисенко В. В. Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием - М.: "Горячая линия-Телеком", 2009 г. - 608 с. ISBN 978-5-9912-0060-8.