Відкрити головне меню

Сисоєва Світлана Олександрівна

Сисоєва Світлана Олександрівна – дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України.

Світлана Сисоєва
Сисоєва С.О.jpg
Народилася 20 лютого 1948(1948-02-20) (71 рік)
Пхеньян, КНДР
Громадянство СРСР СРСРУкраїна Україна
Національність українка
Діяльність науковець
Alma mater Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Сфера інтересів педагогіка, освітологія, професійна освіта, освіта, педагогіка творчості
Заклад Національна академія педагогічних наук України
Посада академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України
Вчене звання професор, дійсний член НАПН України
Науковий ступінь доктор педагогічних наук
Відома завдяки: дослідженням з професійної освіти
Нагороди Відмінник освіти України
Заслужений працівник освіти України
Нагрудний знак «За наукові досягнення»
Орден княгині Ольги ІІІ ступеня
Особ. сторінка Персональний профіль в Гугл Академії

БіографіяРедагувати

Народилась 20 лютого 1948 року у м. Пхеньян (Північна Корея). У 1949 році родина повертається до Києва.

У 1966 році закінчила середню школу № 91 м. Києва з золотою медаллю і вступає на фізичний факультет (кафедра ядерної фізики) Київського державного університету імені Т. Г. Шевченко, який закінчує у 1971 році з відзнакою.

З 1971 року навчається в аспірантурі на кафедрі ядерної фізики, працює вчителем середньої школи № 91 м. Києва.

У 1978 році рекомендована на навчання у Центральному Інституті вдосконалення вчителів на курсах резерву директорів шкіл.

У 1980 році вона призначена заступником директора з навчально-виховної роботи школи № 252 Мінського району м.Києва, у 1982 році – директором середньої школи № 233 Мінського району (сьогодні Оболонського) м. Києва, у 1985 - директором Київського міського педагогічного училища № 3 [1].

1987 року - захистила дисертацію на тему „Педагогічні основи координуючої діяльності директора середньої загальноосвітньої школи” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук із спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки у Київському державному педагогічному університеті імені О.М.Горького (науковий керівник - професор, доктор педагогічних наук, академік АПН України О.Г. Мороз)[2].

У 1988 році обрано депутатом міської ради м. Києва по виборчому округу № 91.

1989 - очолила кафедру педагогічної творчості Київського державного педагогічного університету імені О.М. Горького.

З 1995 року по 2010 року С. О. Сисоєва — завідувач відділу педагогіки і психології вищої школи, а пізніше — відділу інноваційних педагогічних технологій Інституту педагогіки та психології професійної освіти АПН України (нині — Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України)[3].

У жовтні 1997 року отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», захистивши дисертацію на тему: «Теоретичні і методичні основи підготовки вчителя до формування творчої особистості учня»[4].

1999 року здобула наукове звання професора з теорії і методики професійної освіти.

З травня 2001 року - професор Вищої педагогічної школи Спілки польських вчителів (м. Варшава, Республіка Польща).

З 2003 року - член-кореспондент НАПН України.

З вересня 2010 року С.О. Сисоєва працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка на посаді завідувача науково-дослідної лабораторії освітології.

З жовтня 2016 року - дійсний член (академік) НАПН України[2].

Наукова діяльністьРедагувати

Багато років Світлана Олександрівна здійснює наукове керівництво роботами аспірантів, докторантів, здобувачів, входить до складу спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій.

 •  
  С.О. Сисоєва з учнями на засіданні Української Академії Акмеологічних Наук в Київському університеті імені Бориса Грінченка (2017)
  Керівник наукової школи з проблем творчості і технологій у неперервній професійній освіті. Підготувала 64 науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (з них 20 докторів педагогічних наук) за спеціальностями: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.02 – теорія та методика навчання, 13.00.07 – теорія і методика виховання[2].
 • Член експертної ради з педагогічних наук ВАК України (з 2000 по 2002 рік, з 2004 по 2006 рік); заступник голови експертної ради з педагогічних наук ВАК України (з 2006 по 2010 рік); член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОНмолодьспорту України з педагогічних, психологічних наук, фізичного виховання та спорту (з 2011 року по 2013 рік).
 • Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук у Київському університеті імені Бориса Грінченка (з 2010 року).
 • Координатор українсько-польського освітнього проекту «Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції» (з 2008 року).

Цитування наукових працьРедагувати

За гугл-академією, в якій створено профіль дослідниці, відомо 3276 цитування праць, у тому числі 581 цитування підручника «Основи педагогічної творчості»[5].

ПублікаціїРедагувати

Автор більше 390 наукових праць, серед них — монографії, підручники та методичні посібники для студентів ВНЗ, науковців, педагогів-практиків.

Основні наукові праці:

 • Основи педагогічної творчості вчителя : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : ІСДОУ, 1994. — 111 с.
 • Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня : [монографія]. — К. : Поліграфкнига, 1996. — 406 с.
 • Педагогічна творчість : [монографія]. — К. : Каравела, 1998. — 150 с.
 • Педагогічна творчість: методологія, теорія, технології : [монографія] / В. П. Андрущенко, С. О. Сисоєва, Н. В. Гузій та ін.; за ред. С. О. Сисоєвої, Н. В. Гузій. — К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. — 183 с.
 • Психологія та педагогіка : підруч. для студ. вищ. навч. закл. непед. профілю традиц. та дистанц. форм навчання / С.О. Сисоєва, Т.Б. Поясок. — К. : Міленіум, 2005. — 520 с.
 • Професійне консультування молоді : можливості мережі Інтернет : навч.- метод. посіб. / Сисоєва С.О., Осадчий В.В.. — Мелітополь : Видавн. будинок Мелітопольської міськ. друк., 2005. — 200 с.
 • Основи комп’ютерної грамотності : дистанційний курс : навч. посіб. / С.О. Сисоєва, О.В. Кареліна. — Т. : Видавець Стародубець, 2006. — 302 с.
 • Освіта і особистість в умовах постіндустріального світу: [монографія]. — К., 2008. — 324 с.
 • Педагогічна творчість // Енциклопедія освіти / АПН України; голов. ред. В.Г. Кремень; [заст. голов. ред. : О.Я. Савченко, В.П. Андрущенко; відп. наук. секр. С.О. Сисоєва]. — К., 2008. — С. 650–651.
 • Підготовка викладачів вищої школи : інформаційні технології у педагогічній діяльності : навч.-метод. посіб. / Т.І. Коваль, С.О. Сисоєва, Л.П. Сущенко. — К. : КНЛУ, 2009. — 380 с.
 • Неперервна професійна освіта у документах Європейського Союзу / Сисоєва С.О., Заскалєта С.Г.– КП «Миколаївська обласна друкарня», 2009. — 480 с.
 • Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус наукового дослідження: наук. видання / С. О. Сисоєва, І. В. Соколова. — К. : ЕКМО, 2010. — 362с.
 • Вища освіта України: реалії сучасного розвитку / С.О. Сисоєва, Н.Г. Батечко. — К. : ВД «ЕКМО», 2011. — 344 с.
 • Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник. — К. : ВД «ЕКМО», 2011. — 320 с.
 • Професійна підготовка викладача-тьютора: теорія і методика: навч.-посіб. / С.О. Сисоєва, В.В. Осадчий, К.П. Осадча. — Київ; Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2011. — 280 с.
 • Освіта як відображення сутності суспільного розвитку (п. 1.5) / С.О. Сисоєва // Освітологія: витоки наукового напряму: [монографія] / За ред. В.О. Огнев’юка. — К. : ВП «Едельвейс», 2012. — 336 с.
 • Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика: навч. посіб. / С.О. Сисоєва, Т.Є. Кристопчук. — Рівне : Овід, 2012. — 352 с.
 • Теорія і практика вищої освіти: навч. посіб. / С.О. Сисоєва, І. В. Соколова. — Київ-Маріуполь: 2016. — 338 с.[1]
 • Шлях до себе–шлях до людей: Привітання, спогади, враження від співпраці та зустрічей: Привітання, спогади, враження від співпраці та зустрічей / голов. ред. і наук. ред. В. І. Кушерець ; відп. упоряд. С. О. Сисоєва. — Київ : Знання України, 2017. — 391 с. ISBN 978-966-316-412-0

Досягнення[3]Редагувати

Громадська діяльністьРедагувати

Засновник Благодійного фонду імені Антона Макаренка, діяльність якого спрямовано на підтримку наукових досліджень у галузі педагогіки та психології (з 2000 року)[2].

ПосиланняРедагувати

 1. Талановитий науковець : до ювілею С. О. Сисоєвої. // Проф.-техн. освіта. – 2003. – № 1. – С. 57.
 2. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na etatach w WSP ZNP // Wyższa Szkoła Pedagogiczna Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego, 1995–2005 : Szkic historii, działaność zespołow naukowo-dydaktycznych, egzemplifikacia studiow i badan. – Warszawa, 2005. – S. 32.
 3. Sysojewa Swietłana // Ztota Księga Nauki Polskiej : Naukowcy Zjednoczonej Europy / Polski Instytut Biograficzny. – Gliwice, 2006. – S. 792–793.
 4. Wspotczecne problemy pedeutologzne i zawodoynawcze w Ukrainy // Edukacja: Studia. Badania. Innowacja. – 2006. – № 1. – S. 116–120.
 5. Її ім'я – у золотій книзі науковців Європи // Освіта України. – 2008. – 19 лют. (№ 14). – С. 7.
 6. Сторінка у проекті «Науковці України»
 7. Наукова школа з проблем творчості і технологій у неперервній освіті
 8. Склад Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка
 9. Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПНУ
 10. Сторінка в мережі Facebook

ПриміткиРедагувати

 1. Світлана Олександрівна Сисоєва : бібліогр. покажчик (українською). Київ. 2008. с. 81. 
 2. а б в г Сисоєва Світлана Олександрівна. http://kubg.edu.ua (українською). Процитовано 20 лютого 2018. 
 3. а б Сисоєва Світлана Олександрівна : біобібліографічний покажчик (українською). Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. 2013. с. 60. 
 4. Сисоєва Світлана Олександрівна. http://wiki.kubg.edu.ua (українською). 1 вересня 2017. Процитовано 20 лютого 2018. 
 5. Google Академія. scholar.google.com.ua. Процитовано 2018-02-20. 
 6. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №59/2018 — Офіційне інтернет-представництво Президента України. Офіційне інтернет-представництво Президента України (ua). Процитовано 2018-03-15.