Розроблення родовищ корисних копалин

(Перенаправлено з Розробка родовищ)

Розро́блення (розробка[1]) родо́вищ кори́сних копа́лин — комплекс взаємопов'язаних процесів гірничого виробництва з видобування корисних копалин (або корисних компонентів):

Мапа найбільш активних розробок корисних копалин.

Класифікація

ред.

Виділяють 4 основні способи розроблення родовищ корисних копалин:

 • шахтний — за допомогою системи підземних гірничих виробок;
 • кар'єрний або відкритий — за допомогою системи відкритих гірничих виробок,
 • свердловинний — за допомогою системи експлуатаційних бурових свердловин;
 • морський — пов'язаний з проведенням робіт нижче рівня моря.

Традиційно перші два способи застосовуються для видобутку твердих корисних копалин, свердловинний — для рідких і газоподібних.

Крім того, видобування високов'язких нафт ведеться відкритим і шахтним способами. Перспективним є шахтне видобування важких нафт з раніше відпрацьованих свердловинами родовищ. У останні десятиліття поширенішим стає свердловинне розроблення деяких твердих корисних копалин (див. розчинення підземне, вилуговування підземне). Перспективний об'єкт промислової перероблення — високомінералізована морська вода.

Розвивається комплексна технологія «рідинна екстракціяпласті) — електроліз», яка суттєво здешевлює процес видобування деяких металів, зокрема міді.

Загальна характеристика

ред.

Відкритим способом у світі добувається бл. 60 % металевих (бл. 50 % металу) руд, 85 % неметалевих руд, бл. 100 % нерудних і бл. 35 % вугілля. Підземний спосіб розроблення застосовується переважно для корисних копалин, що залягають на великих глибинах, а також в густонаселених районах за наявності цінного ландшафту і т. ін. Зростають обсяги видобування нафти у водах Світового океану (бл. 30 % усього видобутку). Перспективи розроблення родовищ корисних копалин пов'язані з безлюдною виїмкою, комплексною утилізацією всіх мінеральних компонентів і промисловим використанням підземних порожнин.

Розроблення родовищ твердих, рідких і газоподібних корисних копалин та перероблення мінеральної сировини провадяться згідно з затвердженими проектами та планами робіт, правилами технічної експлуатації та охорони надр. Правила технічної експлуатації, проекти і плани розроблення родовищ корисних копалин та перероблення мінеральної сировини в Україні погоджуються користувачами надр з Міністерством екології та природних ресурсів України та Державним комітетом України по нагляду за охороною праці стосовно додержання вимог законодавства про надра.

При розробленні родовищ корисних копалин повинні забезпечуватися:

 • застосування раціональних, екологічно безпечних технологій видобування корисних копалин і вилучення наявних у них компонентів, що мають промислове значення, недопущення наднормативних втрат і погіршення якості корисних копалин, а також вибіркового відпрацювання багатих ділянок родовищ, що призводить до втрат запасів корисних копалин;
 • здійснення дорозвідки родовищ корисних копалин та інших геологічних робіт, проведення маркшейдерських робіт, ведення технічної документації;
 • облік стану і руху запасів, втрат і погіршення якості корисних копалин, а також подання до статистичних та інших державних органів встановленої законодавством звітності;
 • недопущення псування розроблюваних і сусідніх з ними родовищ корисних копалин в результаті проведення гірничих робіт, а також збереження запасів корисних копалин, що консервуються;
 • складування, збереження та облік корисних копалин, а також відходів виробництва, що містять корисні компоненти і тимчасово не використовуються;
 • раціональне використання розкривних порід і відходів виробництва;
 • безпечне для людей, майна і довкілля ведення робіт.

Дослідно-промислове розроблення родовищ корисних копалин здійснюється з метою уточнення їхніх окремих гірничо-геологічних та інших параметрів, вибору раціональних методів видобування мінеральної сировини на підставі проекту цих робіт, погодженого з Державним комітетом України по нагляду за охороною праці. Видобуті під час дослідно-промислового розроблення корисні копалини підлягають реалізації у загальному порядку.

Промислово-геофізичне дослідження при розробленні родовищ

ред.

Промислово-геофізичне дослідження при розробленні родовищ — промислово-геофізичні дослідження, які вносять значний вклад у вирішення завдань з контролю за розробленням родовищ: електрометричні (КС, ПС, індукційний каротаж і ін.), радіоактивні (нейтронний каротаж, гамма-каротаж, імпульсний каротаж, нейтронний метод міченої речовини і т. ін.), термометрія й інші види каротажу, які застосовуються в оптимальному комплексі для дослідження процесу витіснення нафти і газу, вивчення експлуатаційних характеристик пластів, технічного стану свердловин, дослідження свердловин для вибору оптимального режиму роботи технологічного обладнання.

Показники розроблення

ред.

Показники розроблення — технологічні показники (місячні, квартальні, річні), які характеризують динаміку процесу розроблення експлуатаційного об'єкта або родовища в цілому (зміна енергетичних можливостей покладів; темпів видобування вугілля, руди, нафти, газу, води, фонду свердловин і ін.) в абсолютному або відносному часі обчислення.

Прогноз показників розробки корисних копалин — визначення перебігу (динаміки) річних показників розробки експлуатаційного об'єкта (родовища) на майбутній період згідно з наміченими умовами експлуатації об'єкта.

Розрізняють супутній видобуток корисної копалини — обсяг корисної копалини, що видобувається з виробок, які проводяться за рахунок асигнувань на капітальне будівництво.

Технологічна схема розроблення

ред.

Проектний документ, який визначає попередню систему промислового розроблення експлуатаційного об'єкта (або декількох об'єктів) родовища корисної копалини на основі даних його розвідки і дослідної або дослідно-промислової експлуатації.

Спільна розробка родовищ

ред.
 • 1. Одночасне розроблення родовищ декількох спільно залеглих корисних копалин, яке здійснюється однією і тією ж виробничою одиницею, або одночасне відпрацювання двох (або більше) близько розташованих покладів корисних копалин з використанням методів експлуатації, які враховують взаємний вплив зон очисних робіт цих покладів. С.р. — один зі способів комплексного освоєння родовищ.
 • 2. Комбіноване розроблення родовища одночасно відкритим і підземним способами.

Див. також

ред.

Примітки

ред.
 1. Кодекс України про надра. zakon.rada.gov.ua (українською) . Архів оригіналу за 14 січня 2021. Процитовано 12 січня 2021.

Література

ред.