Приміти́вна комі́рка — найменший об'єм кристала в формі паралелепіпеда, трансляцією якого можна відтворити весь кристал.

Ідеальний кристал характеризується трансляційною симетрією. Тобто, існують такі вектори , при зсуві на який кожен атом кристалу займе інше іншого атома. Вочевидь, що зсув на вектор , де n — ціле число, тобто n-кратне повторення зсуву, матиме ті ж наслідки.

Тривимірність кристалу означає, що існують три лінійно незалежні вектори, які мають таку властивість. Можна вибрати три найменші вектори , , так, щоб будь-який вектор трансляції можна було задати у вигляді

,

де n1, n2, n3 — цілі числа. Ці вектори називаються базисними векторами кристалічної ґратки. Вони визначають паралелепіпед, який називається примітивною коміркою.

Див. також ред.