В абстрактній алгебрі поле часток області цілісності A — найменше поле, що містить A як підкільце. Побудова поля часток узагальнює побудову множини раціональних чисел з множини цілих чисел.

ПобудоваРедагувати

Нехай A — область цілісності. На множині E = A × A\{0} задається відношення еквівалентності:

Визначивши додавання і множення на елементах E наступним чином

 • Для (a , b) і (c , d), що належать E , (a , b) + (c , d) = (ad + bc , bd)
 • Для (a , b) і (c , d), що належать E, (a , b) · (c , d) = (ac , bd)

Дані операції можна задати також і на класах еквівалентності визначеного відношення.

Клас еквівалентності елемента (a , b) найчастіше позначається  , дані класи називаються частками або дробами.

Ці класи еквівалентності з визначеними операціями задовольняють властивості :

 • Скорочення дробу : для ненульового c ,   ;
 • комутативність і асоціативність операцій ;
 • існування нульового елемента   для додавання:
 
 • існування одиниці   при множенні:
 
 • існування елемента   — оберненого при додаванні до   ;
 
 • існування елемента   оберненого при множенні до   ;
 
 

Отже класи еквівалентності на множині E = A × A\{0} разом з визначеними операціями додавання і множення утворюють поле. Дане поле і називається полем часток. Елементам   області цілісності відповідають елементи   поля часток, тобто існує природне вкладення A в дане поле.

ПрикладиРедагувати

 • Полем часток для кільця   цілих чисел є поле   раціональних чисел .
 • Нехай   — кільце гаусових цілих чисел. Тоді   — поле гаусових раціональних чисел.
 • Поле часток для поля ізоморфне даному полю.
 • Для поля K, полем часток многочленів однієї змінної K[X], є поле раціональних функцій K(X).

Див. такожРедагувати

ЛітератураРедагувати