Повне кільце часток

У комутативній алгебрі, повне кільце часток є узагальнення поля часток на комутативні кільця R, що не обов'язково є областями цілісності, тобто можуть мати дільники нуля.

ОзначенняРедагувати

Нехай   є комутативним кільцем і   — множина елементів, які не є дільниками нуля у  ; тоді   є мультиплікативною множиною. Локалізація кільця   по множині   (позначається  ) називається повним кільцем часток кільця  .

Якщо   є областю цілісності, то   і повне кільце часток є полем часток.

Оскільки   не містить дільників нуля, то природне відображення   є ін'єкцією і повне кільце часток є розширенням кільця  .

ПрикладиРедагувати

  • Повне кільце часток кільця голоморфних функцій на відкритій множині D є кільцем мероморфних функцій на D, навіть якщо D не є зв'язаною множиною.
  • У кільці Артіна, всі елементи є оборотними або дільниками нуля. Тобто множина елементів, що не є дільниками нуля є групою оборотних елементів, тож  .
  • Таку ж властивість мають комутативні, регулярні за фон Нейманом кільця R. Нехай   не є дільником нуля. Тоді a = axa для деякого x у кільці R, що дає рівність a(xa − 1) = 0. Оскільки a не є дільником нуля, xa = 1, то a є оборотним елементом. Тому  .

ВластивостіРедагувати

  • Повне кільце часток   добутку кілець є добутком повних кілець часток  . Зокрема якщо A і B є областями цілісності, то повне кільце часток їх добутку є добутком полів.
  • Для кільця   і мультиплікативної множини   елементи якої не є дільниками нуля  . Зокрема  .
Якщо   не є дільником нуля і   для   і  , тоді   не є дільником нуля у  . Тому   де   має вигляд   Тож   Обернене включення відразу випливає з властивостей локалізації.
  • Нехай кільце   має скінченну кількість мінімальних простих ідеалів   і об'єднання   є множиною дільників нуля кільця   (такі властивості задовольняє, наприклад, нетерове редуковане кільце). Тоді повне кільце часток   є рівним  .
Розглянемо природні гомоморфізми   які є коректно визначені оскільки всі елементи, що не є дільниками нуля належать  . Звідси одержується також натуральний гомоморфізм  . Для немінімального простого ідеалу   з властивостей простих ідеалів   і за умовою   містить елементи, що не є дільниками нуля. Тобто єдиними простими ідеалами кільця   що не містять елементів, що не є дільниками нуля є   і їх породжені їх образами при локалізації ідеали є єдиними елементами спектру   Тому   є скінченною дискретною множиною і з властивостей спектру кільця у цьому випадку   де  . Також   є локалізацією кільця  . Тому  .

Див. такожРедагувати

ПосиланняРедагувати

ЛітератураРедагувати