Графік чисельності людського населення з 10 тис. років до нової ери по 2000 рік, що демонструє надзвичайний ріст, починаючи з 19-го століття.

Перенаселення — демографічний вибух, який характеризується ресурсним надлишком населення (нестача ресурсів для підтримки гігієнічних норм життя), обумовлений відсутністю у частини суспільства засобів існування. Перенаселення — відносна величина, що залежить від ресурсної бази території проживання даного населення, а також включає в себе оцінку розвитку отримання та відновлення джерел коштів для існування. Перенаселення є одним із можливих сценаріїв соціального колапсу, який може призвести до глобальної катастрофи.

Загальні відомостіРедагувати

 
Чисельність населення України до 2100 року за даними ООН[1].

Проблема перенаселеності Землі активно обговорюється спеціалістами гуманітарних та природничих наук, а також публіцистами. Серед центральних праць на цю тему можна відзначити роботу Brian'a J. Skinner'а - "Eatrh Resources", у якій автор зазначає, що у ХХІ столітті вирішити екологічну проблему скоріш за все не вдасться у зв'язку із тим, що населення Землі зростає[2]. На думку Стівена Гокінга, через перенаселення Землі людству загрожує вимирання[3].

За даними прогнозу ООН ріст населення Землі майже зупиниться до кінця 21 століття. Очікується, що вперше у сучасній історії населення практично перестане рости до кінця цього століття, у значній мірі через падіння світових показників народжуваності. Прогнозується, що до 2100 року населення світу досягне приблизно 10,9 мільярди людей, а щорічне прирощення складе менше 0,1% - різке зниження у порівнянні із нинішніми темпами[4].

Ресурси та глобальне потеплінняРедагувати

У ХХІ столітті у всьому світі намітилася стійка тенденція до вичерпання легкодоступних запасів копалин енергоресурсів[5] та підвищення собівартості їх добування[6]. У деяких країнах (і зокрема в Україні) на зміну традиційним енергоносіям впроваджують альтернативні, у тому числі відновлювальні, джерела енергії[7][8][9][10].

Нагрівання світового океану здійснюється із швидкістю 5 атомних бомб на секунду цілодобово, 365 днів на рік[11]. Земля випромінює тепло у розмірі близько 47 ТВт (терават), що складає менше 0,1% від потужності надходжуваної сонячної радіації. Частина цього тепла припадає на тепло, яке виділяється при розпаді радіоактивних ізотопів у надрах Землі[12].

Обсяги парникових газів, які утворюються внаслідок природних чинників, мають середній зігрівальний ефект близько 33 °C.[13] Без атмосфери Землі температура майже по всій поверхні планети була б нижче точки замерзання.[14] Основними парниковими газами є: водяна пара, яка відповідає приблизно за 36—70 % парникового ефекту, вуглекислий газ (CO2), 9—26 %, метан (CH4) за 4—9 % та озон,3-7 %.[15][16] Оцінка обсягу загальних викидів CO2 в 2011 році внаслідок спалювання викопного палива, в тому числі від виробництва цементу та спалювання попутного газу, склала 34,8 млрд тонн (9,5 ± 0,5 PgC), що на 54 % вище обсягу викидів 1990 року. Спалювання вугілля спричинило 43 % загального обсягу викидів, нафти — 34 %, газу — 18 %, цементу — 4,9 % та спалювання попутного газу — 0,7 %.[17] В травні 2013 року, стало відомо, що значення рівня CO2, зафіксоване першою світовою еталонною площадкою в Мауна-Лоа[en], перевищило позначку в 400 мільйонних часток. За словами професора Брайана Хоскінса[en], це, мабуть, вперше за 4,5 млн років такий високий рівень скупченості CO2.[18][19] Нижній 70-км шар атмосфери знаходиться у стані локальної термодинамічної рівноваги, тобто кожний інфінітезимальний об'єм повітря поглинає й випромінює радіацію, як знаходжувана у термодинамічній рівновазі абсолютно чорна порожнина (див. Абсолютно чорне тіло) із тією ж температурою; тому, зокрема, виконується закон Кірхгофа.Вуглекислота має слабкі смуги поглинання у ближній інфрачервоній області за   мкм.[20]

Запасів викопного палива достатньо, щоб викиди вуглецю не скорочувались в 21-му столітті.[21] Щоб спрогнозувати, яким чином зміниться в майбутньому концентрація в атмосфері парникових газів використали сценарії викидів разом з моделюванням вуглецевого циклу. Відповідно до шістьох «сигнальних» сценаріїв SRES[en] МГЕЗК очікується, що до 2100 року рівень концентрації СО2 в атмосфері може становити від 541 до 970 часток на мільйон.[22] Це на 90—250 % вище концентрації в 1750 році.

Паризька угода, посилюючи реалізацію Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату[23], у тому числі її мети, спрямована на зміцнення глобального реагування на загрозу зміни клімату в контексті сталого розвитку та зусиль з викорінення бідності[24].

 
Залежність залишкової міцності бетону від температури його нагрівання[25]. Тобто за пожеж бетонна конструкція втрачає значний запас міцності.

Проблема сортування й переробки відходів (віділення окремих металів із зплавів брухту, електрична сепарація, магнітна сепарація матеріалів тощо) для багатократного використання ресурсів є гострою. Маловідходні технології та особливо технології безсмітництва є значно відсталішими по чисельності (або взагалі перспективними) від технологій виробництва, на застосування яких (як і на виробництво) накладаються обмежувальні умови по викиду СО2. Це вимагає пошуку балансу між виробництвом та можливостями переробки відходів, перепроектування індустріальної топології, тобто індустріальної схеми обороту ресурсів, узгоджуючої технології виробництва із технологіями (та взагалі можливостями й доцільністю) сортування та переробки ресурсів для повторного використання у виробництві[26].

Технології будівництва споруд із використанням в'яжучих речовин вимагають також способів їх реального ремонтування, відновлення їхніх експлуатаційних властивостей (змість знесення й будівництва нових) та законодавчого регулювання самочинних заходів по їх декоративному прикрашенню (в тому числі переплануванню житлових приміщень із знесенням несучих стін, сверління отворів у стінах тощо). Квартирні потопи, пожежі, статичні й динамічні навантаження значно погіршують фізичні й експлуатаційні характеристики залізобетонних, кам'яних й цегляних споруд. Серед способів зміцнення можна виділити ін'єктування мікроцементів (неорганічних (мінеральних) в'ячужих).

Для захисту металів від корозії у конструкціях (мостах, житлових залізобетонних спорудах тощо) необхідно застосовувати методи протекторного й катодного захисту[27][28][29].

Соціокультурні та психологічні причини перенаселенняРедагувати

Причинами перенаселення, не пов'язаними із рівнем розвитку технологій й сільськогосподарськими ресурсами, можуть бути:

 • низьний рівень освідченості, особливо серед жінок (у тому числі відсутність планування родини);
 • релігійні й культурні традиції, які заохочують народження великого числа дітей у родині;
 • зниження віку молодих людей, починаючих статеве життя, сексуальне розкріпачення та порнографія, підвищення інтенсивності та безладності сексуального життя населення (що суперечить ідеї планування родини); збільшення кількості дошлюбних відносин, нерівні по вікові шлюби (в тому числі багаточисленне вступлення до шлюбів чоловіків із залишенням потомства); трансформація традинційних понять про красу та сексуальність, які є продуктом соціального середовища[30]; сексуальні революції;
 • теплий клімат у тропічних країнах, який дає можливість цілорічного проживання великої кількості людей у непристосованому житлі (у країнах із помірним та холодним кліматом у зимній період неможливо тривалий час знаходитися у неопалюваному й непристосованому житловому приміщенні);
 • інформаційно-психологічна війна.

МетисаціяРедагувати

Науково-технічний розвиток зробив можливим переміщення представників інших рас у місця із більш сприятливим укладом життя, чим масово користуються люди для міграції у більш благополучні райони. Існують деякі проблеми із асиміляцією представників інших рас та етносів (див. Європейська міграційна криза)[31][32]. Міграційні потоки сприяють "втраті обличчя" й представницької оригінальності корінними етносами, які витісняються. На це впливає підвищення вживання алкоголю та наркотиків[33][34], та підвищення рівня тероризму й політичних переслідувань[35], а значить і смертності корінних етносів, на фоні зростання міграційних потоків[36].

Для боротьби з метисацією протягом століть витрачалися адміністративні, політичні та соціальні ресурси багатьох країн (США, Британська імперія, Німеччина, ПАР, Нідерланди), коли представники влади були небайдужими і не були вороже налаштовані по відношенню до етносів, які вони представляють. Нині вже не можна точно сказати, чи представляють вони конкретні етноси та етнокультури.

Критика антиметисаційної політики часто містить такі терміни, як расизм[37] та нацизм[38][39], намагаючись за допомогою них порівняти, або навіть пов'язати, нацистський режим із режимами сучасних країн. Однак такі оратори не згадують екологічні та економічні проблеми, які вимусили їх або їхніх предків мігрувати з певних неблагополучних районів, вони більш зосереджені на тому, щоб асимілюватися і подбати про можливості асимілювання інших представників їх діаспори, у співпраці з якими та владою вони могли б скласти значну конкуренцію в рамках статевого та територіального відборів етнокультурним жителям відповідних географічних регіонів, куди вони мігрують. В тому числі, через розповсюдження зброї та наркотичних засобів[40][41].

Чинник метисації сприяє радше не скороченню чисельності населення Землі, а на його культурну та расову диференційованість, а також на "обличчя" народів, які представляли колись відповідні представники влади (коли вони біологічно існували).

Заходи протидії зростанню чисельності населенняРедагувати

Примусова стерилізаціяРедагувати

Примусова старилізація - державна програма, яка примушує людей пройти хірургічну або хімічну стерилізацію. У першій половині ХХ століття такі програми були початі у декотрих країнах світу, як правило, у рамках досліджень євгеніки, й були призначені для недопущення розмноження людей, які вважалися носіями дефектних генетичних ознак.

Індія. В рамках надзвичайного положення проводилася стерилізація серед сільського населення, по програмі. яка називалася "Насбанді" (вазектомія). Індійцям видавали ліцензії на носіння зброї за добровільну стерилізацію[42].

Китай. У китаї в рамках виконання "політики однієї дитини" застосовується примусова старилізація. Однак це протизаконно[43].

Японія. Закон про євгеніку діяв у країні з 1948 по 1996 рік. Він припускав хірургічну стерилізацію, коли у жінки, її чоловіка або члена родини в межах четвертого ступеня спорідненості було серйозне генетичне відхилення. Операцію часто проводили без згоди пацієнта.

Таємна стерилізаціяРедагувати

У деяких конспірологічних теоріях заявляється, що мають місце таємна стерилізація через вакцинацію, медикаменти й продовольчі товари[44][45]. Зокрема, в рамках руху антивакцинаторів робляться заяви про те, що стерилізація здійснюється через вакцинацію. За даними Міністерства охорони здоров'я через відмови від вакцинацій[46] на початок вересня 2017 року зареєстровано 1627 випадків кору. Двоє дітей у Одеській області померли[47].

Див. такожРедагувати

ПосиланняРедагувати

 1. Мир в 2100 году: плюс 4 млрд человек, но минус 20 млн украинцев. LIGA (ru). 2019-06-20. Процитовано 2020-06-24. 
 2. Б.Скиннер - Хватит ли человечеству земных ресурсов. 
 3. Murphy, Margi; Sun, The (2017-11-06). Stephen Hawking says the Earth will be a fireball by 2600. New York Post (en-US). Процитовано 2020-06-24. 
 4. NW, 1615 L. St; Suite 800Washington; Inquiries, DC 20036USA202-419-4300 | Main202-857-8562 | Fax202-419-4372 | Media. World population growth is expected to nearly stop by 2100. Pew Research Center (en-US). Процитовано 2020-06-24. 
 5. Интервью академика АН СССР А.П. Александрова (1903-1994). 
 6. Собівартість видобутку нафти у світі. kosatka.media (ru). Процитовано 2020-06-24. 
 7. Newsweek: У Німеччині видовищно підірвали дві вежі АЕС (відео). www.unian.ua (uk). Процитовано 2020-06-24. 
 8. Австрія стала другою країною ЄС, яка повністю відмовилася від вугільної енергетики. Кременчугская газета (ru). Процитовано 2020-06-24. 
 9. Rowlatt, Justin (2020-06-10). Britain goes coal free as fossil fuels edged out. BBC News (en-GB). Процитовано 2020-06-24. 
 10. "Зелена енергетика" в Україні: що передбачає меморандум. Інформаційне агентство Українські Національні Новини (УНН). Всі онлайн новини дня в Україні за сьогодні - найсвіжіші, останні, головні. (uk). Процитовано 2020-06-24. 
 11. Lijing Cheng, John Abraham, Jiang Zhu, Kevin E. Trenberth, John Fasullo, Tim Boyer, Ricardo Locarnini, Bin Zhang, Fujiang Yu, Liying Wan, Xingrong Chen, Xiangzhou Song, Yulong Liu & Michael E. Mann - Record-Setting Ocean Warmth Continued in 2019. 
 12. Davies, J. H. Earth's surface heat flux (неопр.) // Solid Earth. — 2010. — Т. 1, № 1. — С. 5—24. — doi:10.5194/se-1-5-2010. 
 13. Le Treut et al.. Chapter 1: Historical Overview of Climate Change Science. FAQ 1.1. , p. 97, in IPCC AR4 WG1, 2007: «To emit 240 W m-2, a surface would have to have a temperature of around −19 °C. This is much colder than the conditions that actually exist at the Earth's surface (the global mean surface temperature is about 14 °C). Instead, the necessary −19 °C is found at an altitude about 5 km above the surface.»
 14. Blue, Jessica. What is the Natural Greenhouse Effect?. National Geographic (журнал). Архів оригіналу за 30 травень 2013. Процитовано 27 May 2013. 
 15. Kiehl, J.T.; Trenberth, K.E. (1997). Earth's Annual Global Mean Energy Budget (PDF). Bulletin of the American Meteorological Society 78 (2): 197–208. Bibcode:1997BAMS...78..197K. ISSN 1520-0477. doi:10.1175/1520-0477(1997)078<0197:EAGMEB>2.0.CO;2. Архів оригіналу за 24 June 2008. Процитовано 21 April 2009. 
 16. Schmidt, Gavin (6 April 2005). Water vapour: feedback or forcing?. RealClimate. Процитовано 21 April 2009. 
 17. Le Quéré, C.; Andres, R. J.; Boden, T.; Conway, T.; Houghton, R. A.; House, J. I.; Marland, G.; Peters, G. P.; van der Werf, G.; Ahlström, A.; Andrew, R. M.; Bopp, L.; Canadell, J. G.; Ciais, P.; Doney, S. C.; Enright, C.; Friedlingstein, P.; Huntingford, C.; Jain, A. K.; Jourdain, C.; Kato, E.; Keeling, R. F.; Klein Goldewijk, K.; Levis, S.; Levy, P.; Lomas, M.; Poulter, B.; Raupach, M. R.; Schwinger, J.; Sitch, S.; Stocker, B. D.; Viovy, N.; Zaehle, S.; Zeng, N. (2 December 2012). The global carbon budget 1959–2011. Earth System Science Data Discussions 5 (2): 1107–1157. Bibcode:2012ESSDD...5.1107L. doi:10.5194/essdd-5-1107-2012. 
 18. Carbon dioxide passes symbolic mark. BBC. 2013-05-10. Процитовано 2013-05-27. 
 19. Pilita Clark (2013-05-10). CO2 at highest level for millions of years ((потрібна безкоштовна реєстрація)). The Financial Times. Процитовано 2013-05-27. 
 20. А.С.Монин - Введение в теорию климата. 
 21. IPCC, Summary for Policymakers, Introduction, paragraph 6, in IPCC TAR WG3, 2001.
 22. Prentence et al., Chapter 3: The Carbon Cycle and Atmospheric Carbon Dioxide Executive Summary, in IPCC TAR WG1, 2001.
 23. zakon.rada.gov.ua https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_044#Text Пропущений або порожній |title= (довідка). Процитовано 2020-06-24. 
 24. zakon.rada.gov.ua https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l61#Text Пропущений або порожній |title= (довідка). Процитовано 2020-06-24. 
 25. Леонид Дворкин, Олег Дворкин - Расчетное прогнозирование свойств и проектирование составов бетонов. 
 26. Marshall Sittig - Metal and inorganic waste reclaiming encyclopedia. 
 27. Матвєєва М.О. - Хімія. Найновіший універсальний довідних школяра і студента. - Донецьк, 2009, с. 219-224. 
 28. Розенфельд И.Л. - Защита металлов от коррозии лакокрасочными материалами. 
 29. Шлугер М.А. - Гальванические покрытия в машиностроении. 
 30. Мавров І.І. - Статеві хвороби: Енциклопедичний довідник - Київ: Українська енциклопедія, 1994 р., с.48. 
 31. Яготинське протистояння. «Сирійські біженці» і безквартирні фронтовики. 
 32. Perspectives and Research on the Positive and Negative Implications ofHaving Multiple Racial Identities - Margaret Shih, Diana T. Sanchez. 
 33. World Drug Report 2018. 
 34. Статистика: в Україні збільшилося вживання алкоголю. 
 35. Організації діаспори у США і Канаді засудили "політичні переслідування в Україні". 
 36. Н. А. ЦИРКУНОВА - СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИОННОГО НАСЕЛЕНИЯ ИПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЯ: СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И АРХИТЕКТУРНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ. 
 37. Lay, Kenneth James - Sexual Racism: A Legacy of Slavery. 
 38. Richard Weikart - German Studies Review 36.3 (2013): 537–556 © 2013 by The German Studies Association.ABSTRACTThe Role of Darwinism in Nazi Racial Thought. 
 39. Eugenic Laws Against Race Mixing. 
 40. Sean Esteban McCabe, Michele Morales, James A. Cranford, Jorge Delva and etc., - Race/Ethnicity and Gender Differences in Drug Use and Abuse Among College Students. 
 41. B. Keith Payne - Split-Second Decisions and Unintended Stereotyping. 
 42. В Индии выдают оружие в обмен на стерилизацию. podrobnosti. 2008-03-19. Процитовано 2020-06-24. 
 43. China 'acts on forced abortions' (en-GB). 2005-09-20. Процитовано 2020-06-24. 
 44. Идёт стерилизация женщин и девушек при помощи “прививок от рака шейки матки” | Āgenskalna privātklīnika (lv). Процитовано 2020-06-24. 
 45. Стерилизация под видом вакцинации | Пролайф Беларусь. Пролайф Беларусь (ru-RU). 2013-02-27. Процитовано 2020-06-24. 
 46. Проти щеплень іде інформаційна війна, а владі байдуже – Комаровський. Радіо «Свобода». 20.11.2015. Процитовано 30.09.2017. 
 47. Щоби зупинити поширення кору у трьох областях зі спалахом, Міністерства охорони здоров’я та освіти і науки вводять застережні заходи. МОЗ України. 29.09.2017. Процитовано 29.09.2017.