Природні ресурси — це сукупність об'єктів і систем живої та неживої природи, компонентів природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства. Природні ресурси класифікують за різними критеріями: приналежністю до тих чи інших компонентів природи (мінеральні, кліматичні, лісові, водні тощо); можливістю відтворення в процесі використання — на вичерпні (відновні та невідновні) і невичерпні.

Природні ресурси
Зображення
Частково збігається з природний матеріалd
Є об'єднанням див. список:d
CMNS: Природні ресурси у Вікісховищі

До природних ресурсів належать сонячна енергія, атмосфера, гідросфера, наземна рослинність, ґрунти, тваринний світ, ландшафти, корисні копалини. Основний напрям освоєння природних ресурсів — їх комплексне використання.

Класифікація ред.

Природні ресурси поділяють на ресурси неживої природи і ресурси живої природи.

Природні ресурси - це речовина природи, залучена до суспільного виробництва і становить його сировинну й енергетичну базу.

Ресурси поділяють на первинні, вторинні, невичерпні, вичерпні, відновні та невідновні.

Природними ресурсами є:

 • землі, земельні ресурси
 • надра
 • води
 • повітряний простір
 • атмосферне повітря
 • клімат[1][2]
 • радіочастотний ресурс
 • фауна (тваринний світ)
 • флора (рослинний світ)
 • альтернативні джерела енергії.

Природні ресурси є складниками довкілля, серед якого виділяють

 • водне середовище
 • повітряне середовище
 • ґрунт
 • флора (рослинний світ) і фауна (тваринний світ)
 • техногенне середовище
 • соціальне середовище.

Відновні та невідновні природні ресурси ред.

Невідновні природні ресурси — ресурси природи, що зовсім не відновлюють свій кількісний і якісний стан після використання їх або відновлюють його протягом тривалого часу. Сюди належать більшість корисних копалин (руди, вугілля, нафта, горючі сланці, мінеральні будівельні матеріали тощо), деякі види рослин і тварин.

Відновні природні ресурси — ресурси річок, озер, морів, океану, енергія Сонця, частково рослинний і тваринний світ.

Оцінка природних ресурсів ред.

Оцінка природних ресурсів  це визначення екологічної, гігієнічної, соціально-психологічної та інших цінностей природного об'єкта. Оцінку виражають здебільшого в екологічних показниках.

Регулювання використання природних ресурсів ред.

Юридичне значення природних ресурсів ред.

До природних ресурсів загальнодержавного значення належать:
а) територіальні та внутрішні морські води;
б) природні ресурси континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони;
в) атмосферне повітря;
г) підземні води;
ґ) поверхневі води, що розміщені або використовуються на території більш як однієї області;
д) лісові ресурси державного значення;
е) природні ресурси в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;
є) дикі тварини, які перебувають у стані природної волі в межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони тощо.

Відтворення природних ресурсів ред.

Відтворення природних ресурсів відбувається протягом великого проміжку часу. Для відновлення лісу необхідно приблизно 50-100 років.

Примітки ред.

 1. Кліматичні ресурси — невичерпні природні ресурси, що включають сонячну енергію, вологу та енергію вітру. Вони не споживаються безпосередньо в матеріальній та нематеріальній діяльності людства, не знищуються в процесі використання, але можуть погіршуватись (забруднюватись) або покращуватись (за умов цілеспрямованої діяльності).
 2. Поєднання тепла, вологи, водного режиму, ґрунтів певної території, що використовуються в сільському господарстві, називають агрокліматичними ресурсами.

Див. також ред.

Джерела ред.

Література ред.

 1. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник / А. П. Голиков, Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко. — К.: Либідь, 1996.
 2. Кадастр природних ресурсів : навч. посіб. / Р. М. Панас, М. С. Маланчук ; за заг. ред. Р. М. Панаса ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 436 с. : іл. – Бібліогр.: с. 396-420 (375 назв). – ISBN 978-617-607-709-1
 3. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії. — Одеса: Астропринт, 2001.
 4. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методика. — Одеса: Астропринт, 2005.
 5. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії. — Львів, Видавництво ЛНУ, 2003.
 6. (рос.) Минц А. А. Экономическая оценка естественных ресурсов. — М.: Мысль, 1982.

Посилання ред.