Оселище

сукупність біотичних, абіотичних і антропогенних (за їхньої наявності) екологічних факторів на будь-який певній території або акваторії

Осе́лище (англ. habitat) — просторова ділянка, що визначається характеристиками видового різноманіття або абіотичних елементів, або використовується конкретним видом або конкретною популяцією.

Кромка антарктичних льодовиків — оселище небагатьох видів живих істот

Тлумачення ред.

Визначається за фактичними межами ландшафту та рослинного угруповання, які притаманні виду, що досліджується, і є його характеристикою (особливістю).

Оселище — еквівалент широко вживаного в англомовній літературі поняття «habitat», яке нерідко (проте помилково) тлумачать як синонім терміна «біотоп». Біотоп описується за заздалегідь заданим шаблоном опису типів ландшафтного та біотичного різноманіття, і його суб'єктом є біотичне угруповання, тоді як в оселища — вид або популяція.

Залежно від ситуації, термін оселище (habitat) може мати два окремих значення: «природне оселище» та «оселище виду». Бернська конвенція та інші міжнародні природоохоронні угоди оперують обома зазначеними поняттями[1].

  • В розумінні Резолюції № 6 Бернської конвенції, Пташиної директиви і Додатку II (а також Додатків IV та V) Оселищної Директиви, оселище виду — середовище, визначене певними абіотичними й біотичними факторами, в яких вид (природної фауни або флори) існує на будь-якій стадії свого життєвого циклу. Наприклад, оселища птахів — це місця їх гніздування, харчування, зимівлі, міграційних скупчень; оселища риб — це місця їх нересту, нагулу, постійного мешкання тощо.
  • В розумінні Резолюції № 4 Бернської конвенції та Додатку І Оселищної директиви, природне оселище (біотоп) — це суходільна або водна ділянка, природна або напівприродна, яка визначається за географічними, абіотичними та біотичними особливостями. Приклади типів природних оселищ: «Чагарники на приморських дюнах», «Постійні континентальні солоні та солонуваті озера, ставки та водойми», «Рівнинні та низькогірні сінокосні луки» (згідно затвердженої класифікації).

Концепція «оселищ» та НАТУРА-2000 ред.

 
Ідентифікаційний знак, що позначає місце, включене до мережі Natura 2000, у Бельгії
 
Невелике моравське озеро, належить до ключових природних оселищ Natura 2000 у Словаччині

Оселища є ключовим об'єктом уваги в загальновідомій програмі розбудови європейської екомережі Natura 2000. Оселищна концепція є одним з ключових документів Євросоюзу в охороні довкілля і відома як Оселищна директива, прийнята у травні 1992 року урядами країн Європейського Союзу і спрямована на захист найбільш вразливих оселищ та видів по всій Європі. Разом із Пташиною директивою Оселищна директива є основою створення мережі територій, що охороняються — Natura 2000.

Див. також ред.

Примітки ред.

  1. Залучення громадськості та науковців до проектування мережі Емеральд (Смарагдової мережі) в Україні / Полянська К. В., Борисенко К. А., Павлачик П. (Paweł Pawlaczyk), Василюк О. В., Марущак О. Ю., Ширяєва Д. В., Куземко А. А., Оскирко О. С. та ін. / під ред. д.б.н. А.Куземко. — Київ, 2017. — 304 с.

Посилання ред.

Література ред.