Ойконім

назва населеного пункту

Ойко́нім — (грец. οἶκος (дім) + грец. ὄνομα (ім'я)) — вид топоніма, власна назва — назва будь-якого населеного пункту, від міста до окремого будинку[1], використовується для іменування населених пунктів — міст, селищ, сіл тощо. Ойконіми міського типу називаються «астіонімами» (грец. ἄστυ (міський)) або «полісонімами» (грец. πόλις (місто)); сільського типу — «комонімами».

Ойконіми природно-географічного походження утворені від назв підвищень, низьких, відкритих, заболочених місць, географічних назв природних і штучних водних басейнів, рослинного світу.[2]

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. Краткий понятийно-терминологический справочник по этимологии и исторической лексикологии. // Ж. Ж. Варбот, А. Ф. Журавлев. — Российская академия наук, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Этимология и история слов русского языка, 1998 .
 2. Інна Царалунга Географічна термінологія у складі українських ойконімів на -ани (-яни)// Вісник Львівського університету.Серія Філологія. — 2009.— Вип. 46. Ч. ІІ. — С. 155-161 - Первірено 08.10.2013

ЛітератураРедагувати

 • Вибрані статті та матеріали. Т. 1. Студії з історії української мови та ойконімії / ред.: Д. Бучко, Д. Гринчишин, А. Даниленко, У. Єдлінська; Пер.: У. Єдлінська; Наук. т-во ім. Т. Шевченка. - Львів, 2011. - 467 c. - (Укр. наук. б-ка НТШ).
 • Гідронімно-ойконімний паралелізм в українській ономастиці (на матеріалі ономастикону Західної України) / М. М. Юрків. - Т. : Навч. кн.- Богдан, 1999. - 132 c. - Бібліогр.: 224 назв.
 • Інверсійний словник ойконімів України / Д. Бучко. - Люблін, 2001. - 325 c.
 • Історична топоніміка : навч. посіб. / Г. В. Бондаренко, В. В. Кихтюк; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2012. - 162 с. - (Посіб. та підруч. СНУ ім. Лесі Українки"). - Бібліогр.: с. 157-162.
 • Назви поселень Івано-Франківщини (Бойківщина, Гуцульщина та Опілля) : іст.-етимол. слов. / М. М. Габорак; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. - Івано-Франківськ : ОІППО; Снятин: ПрутПринт, 2007. - 200 c. - Бібліогр.: с. 189-198.
 • Ойконімія Волині : Етимол. слов.-довід. / В. П. Шульгач; ред.: І. М. Желєзняк; НАН України. Ін-т укр. мови. - К. : Кий, 2001. - 189 c.
 • Ойконімія Івано-Франківської області : іст.-етимол. слов. / В. О. Яцій; НАН України, Ін-т укр. мови. - Київ : Наук. думка, 2015. - 387, [2] c. - (Проект "Наук. кн." (Молоді вчені)). - Бібліогр.: с. 353-388
 • Стратиграфія архаїчної ойконімії України : [монографія] / З. О. Купчинська; НАН України, Ін-т укр. мови, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. т-во ім. Т. Шевченка (Львів). - Львів : НТШ, 2016. - 1275, [58] c. - Бібліогр.: с. 1219-1266.
 • Топонімічний словник України: Словник-довідник / Янко М. Т. — К.: Знання, 1998. — 432 с.
 • Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів (відапелятивні утворення): Моногр. / М. Худаш; НАН України. Ін-т народознав. - Л., 2006. - 452 c.