Обговорення шаблону:Адміністративно-територіальний устрій Речі Посполитої

Active discussions

Руська провінціяEdit

Вилучаю цю провінцію з шаблону, оскільки такої ніколи не існувало. Це підтверджують як українські джерела (наприклад, Зашкільняк Л. Історія Польщі від найдавніших часів до сьогодення. Львів, 2002., с. 127), так і польські джерела (наприклад, Geografia historyczna ziem dawnej Polski. — Kraków, 1903.). Прохання не повертати без надання відповідного джерела — NickK (обг.) 19:55, 13 червня 2013 (UTC)

Шаблон називається: "Адміністративно-територіальний устрій Речі Посполитої". Однак за період від 1569 р. до кін. 18 ст. не було таких окремих адміністративно-територіальних одиниць, як "Великопольська провінція" та "Малопольська провінція". Були як окремі історико-географічні території "Великопольща" та "Малопольща", але вони не мали ні своєї адміністрації, ні не проводили власних сеймів. В усіх джерелах того періоду також НІКОЛИ подібні "провінції" не згадуються як адміністративні одиниці. Наприклад, за конституціями Люблінського сейму 1569 р. Волинь, Київщина та Підляшшя інкорпорувалися до складу Корони (тобто - Королівства Польського як цілісної одиниці), а не до якоїсь "провінції" (див. Volumina Legum. - Petersburg, 1859/ - T. 2. - S. 77-87). Самі терміни "Великопольська провінція" та "Малопольська провінція" є чисто "кабінетними" й запроваджені в ХІХ ст. Навіть у польській вікі "Малопольська провінція" визначена як "prawno-administracyjna część" на підставі... уживання Віслицького статуту, і не більше. Але аж ніяк не як адміністративно-територіальне утворення. Тому не варто сліпо копіювати нісенітниці з інших вікіпедій. Якщо у шаблоні давати групування за історико-географічними територіями, то тоді слід включати поняття "Великопольща", "Мазовія", "Королівська Прусія", "Малопольща", "Русь", "Лівонія" тощо. Якщо ж давати за адміністративно-територіальними утвореннями, то має бути узагальнене "Польське королівство" та "Велике Князівство Литовське", але без цих надуманих "провінцій".--Herald (обговорення) 23:46, 13 червня 2013 (UTC)
Ви додали Руську провінцію, чи маєте ви джерело, що така взагалі колись існувала? Як ви самі стверджуєте, поділ на Великопольську провінцію та Малопольську провінцію таки існував у ті часи, навіть якщо адміністративне значення провінцій було незначним. Існування цих провінцій підтверджують джерела принаймні з XIX ст. точно, старіші поки ні підтверджують, ні спростовують (стосовно приєднання до Корони, то, наскільки я знаю, це було стандартне формулювання в ті часи). Чи підтверджує хоча б хтось, що була ще одна провінція, Руська? Якщо ні, то це питання можна закрити, і можна перейти до обговорення коректного формату шаблону — NickK (обг.) 21:43, 14 червня 2013 (UTC)
Насправді викладена вами інформація, суперечить АД (Історія Держави І Права України Заруба В.М), де стверджується: Найбільшою адміністративною одиницею вважалося воєводство на чолі з воєводою, якого призначав князь (король). Йому належала військова, виконавча та судова влада у воєводстві, він очолював місцеву адміністрацію - уряд. Заступниками воєводи були каштеляни та старости. Всього на території сучасної України у різні роки існувало повністю або частково 7 воєводств: Руське (1434 p.), Подільське (1434 р.), Белзьке (1462 p.), Київське (1471 p.), Брацлавське (1566 р.), Волинське (1566 р.) та Чернігівське (1635 p.).. Тобто не існувало ніякої приналежності українських воєводств до Малопольської провінції. Тому хотілось би побачити на підставі яких грунтовних досліджень ви проштовхуєте подібну приналежність. Наразі шаблон слід переробити. --Geohem 06:53, 15 червня 2013 (UTC)
Звичайно, що "Руська провінція" - така ж фікція, як "Малопольська провінція". Тому немає сенсу вигадки з 19 ст. (з популярної літератури, як от твір Балінського та Ліпінського, його добросовісно попереписували географи, а далі - фікція стала "канонічною"!) подавати як історичний факт. Можу порекомендувати хоча б переглянути 10-томник "Історії України-Руси" М. Грушевського (до нього в 2010 р. ми видали том "Географічний та етнічний покажчик") - жодного разу поняття "Малопольська провінція" чи "Великопольська провінція" не зустрічається. Я тому й вніс первісно поняття "Русь" нарівні з "Малопольщею" та "Великопольщею" - це також не адміністративні території, але принаймні хоча б історико-географічні. Шаблон треба переробити ОДНОЗНАЧНО (як і статті "Малопольська провінція" та "Великопольська провінція"). Я вище вже давав пропозиції: або всі воєводства зазначити за приналежністю до "Польського королівства" та "ВКЛ", або - до історико-географічних територій (у т. ч. "Мазовію", "Королівську Пруссію" тощо), але зазначивши їхній статус. --Herald (обговорення) 12:55, 15 червня 2013 (UTC)
Оптимально й відповідно до заголовку шаблону мало би бути три ступені: 1) Корона/ВКЛ - 2) воєводства (+ землі) і староства - 3) повіти. Останнє - дуже потрібне, бо це дійсно адміністративно-територіальні одиниці. Й про більшість з цих повітів немає статей на Укрвікі. --Herald (обговорення) 13:19, 15 червня 2013 (UTC)
 • Для особливо недохідливих. По другому разу.
 • Дивимося старі книги: Anton Friedrich Büsching.A new system of geography... (London, 1752, Berlin 1754). Читаємо:
« LITTLE POLAND, Or Malopolska Prowincya. THIS country is also called Upper Poland, and properly contains the palatinates of Cracow, Sendomir, and Lublin; but the provinces of Russia, Volhynia, Kiovia, and -Podlachia are also annexed to Little Poland »
« Odtąd prowincya ta składała się z 11 województw, 3 księstw i 3 ziem. Były to mianowicie: 1) Województwo Krakowskie z trzema księstwami: Oświecimskiem, Zatorskiem i Siewierskiem, oraz starostwem Spiskiem, 2) Sandomierskie, 3) Kijowskie, 4) Ruskie z ziemiami Halicką i Chełmską, 5) Wołyńskie, 6) Podolskie, 7) Lubelskie z ziemią Łukowską, 8) Bełzkie, 9) Podlaskie, 10) Bracławskie i 11) Czernichowskie. »
 • Дивимося дитячу літературу: Л. Зашкільняк. Малопольща // Довідник з історії України під редакцією Підкови. — 2002. Читаємо:
« Протягом століть територія Малопольщі змінювалася, включаючи різні, переважно польські землі. Після Люблінської унії 1569 і поділу коронних земель на провінції до Малопольщі (як провінції) було приєднано українські землі - Руське, Волинське, Подільське, Брацлавське і Київське воєводство. »
« АТО Речі Посполитої: Малопольська провінція, Київське воєводство... »
 • Будемо далі фантазувати? Може час вже схаменутися і визнати власні помилки?--Sarmatæ (обговорення) 13:50, 15 червня 2013 (UTC)
Для не зовсім компетентних раджу прочитати для початку хоча б статтю Адміністративно-територіальний устрій. Може стане зрозумілим поняття "адміністративно-територіальна одиниця" і чим воно відрізняється від "prawno-administracyjnej części". Про походження вигадок про "провінції" вже вказано вище. Чи треба ще пояснювати, що мають бути джерела від 1569 р. про статус і формування окремих "провінцій" з усіма урядниками та територіальними складовими (як є про всі воєводства та повіти)? --Herald (обговорення) 14:49, 15 червня 2013 (UTC)
 • Думаю всім треба заспокоїтись. Наразі можна поставити попередні результати дискусії. Вказані провінції - історико-географічні області, які виокремлюються в межах Адміністративно-територіального устрою Речі Посполитої, вважаються польськими та деякими українськими істориками, як окремі одиниці, при цьому не мали спільної для їх території влади та устрою. --Geohem 15:44, 15 червня 2013 (UTC)
 • Ваші, м'яко кажучи, «тези» спростовані різними авторитетними джерелами. Хочете фантазувати далі — фантазуйте. Але це не аргументи.--Sarmatæ (обговорення) 15:47, 15 червня 2013 (UTC)
  Ви про що конкретно?--Geohem 15:51, 15 червня 2013 (UTC)
  Так, у польських виданнях 18 ст. є поняття "Великопольська провінція", "Руська провінція" (7 воєводств), "Пруська провінція", "Мазовецька провінція", "Великопольська провінція" - як окремі історико-географічні території. Суть проблеми в тому, що шляхті з "руських" воєводств дозволено судитися в Люблінському трибуналі (його юрисдикція раніше поширювалася на малопольські воєводства), а шляхті з "мазовецьких" і "пруських" - у Пйотркувському трибуналі (тут судились раніше великопольські воєводства). Тому "укрупнені" поняття "Великопольська провінція" та "Малопольська провінція" є не історико-географічними територіями, а лише "юридично-адміністративними частинами" (як подано визначення в польській вікіпедії) за принципом судочинства шляхти. У той же час міста судились не за польским чи руським правом, а за магдебурзьким. Їх тоді можна віднести до "Магдебурзької провінції"? :-) Тобто, тут сплутано поняття адміністративних територій і судового адміністрування шляхти - ось у чому проблема. Звідси ця плутанина й росте. --Herald (обговорення) 16:12, 15 червня 2013 (UTC)
  Тобто я правильно розумію, що в тогочасній Речі Посполитій провінції були адміністративними, але не територіальними одиницями (як, наприклад, округи в сучасній Франції)? — NickK (обг.) 16:29, 15 червня 2013 (UTC)
  На жаль, не можу порівняти з Францією, бо не знаю специфіки цих округів. Тут мова йде попросту про різні площини, скажімо, коли є різні поділи: на адміністративні території, церковні територіальні одиниці, шкільні округи тощо. Як певна аналогія: церковний адміністративний устрій на дієцезії (чи єпархії) є окремою системою, яка до адміністративно-територіального устрою держави відношення не має (але при цьому дієцезії мають цілісну структуру, свій "апарат", навіть свої герби). У випадку з "укрупненими" (не вузько-історичними) "Малопольською провінцією" та "Великопольськю провінцією" мова йде лише про судову систему для шляхти (при цьому для частини "руських" воєводств діяв до 1590 р. окремий трибунал у Луцьку; див.: Trybunał Koronny). Тобто, ці "провінції" можна трактувати щось як "судові округи". Але вони не мали ні власної адміністративної структури, ні якогось окремого територіального статусу, ні власного герба. Для шаблону про правову систему Речі Посполитої вони годяться, але для шаблону про адміністративно-територіальний поділ - ні.--Herald (обговорення) 17:24, 15 червня 2013 (UTC)
 • Знову якісь невгамовні фантазії. Вигадали «Руську провінцію» — спростовано. Вигадали, що «Малопольська провінція» є фікцією 19 століття — спростовано. Вигадали, що українські землі не були в Малопольській провінції — спростовано. Тепер знову якісь байки городять. Горе от «ума»...--Sarmatæ (обговорення) 02:01, 16 червня 2013 (UTC)*
 • Для тих, хто не знає предмету, але любить побухтіти, читаємо: Niesiecki K. Korona polska. - Lwów, 1728. - T. 1. - S. 101:
« Wieleć wprawdzie prowincyi w sobie to królestwo zamyka, z których każda ściśle biorąc, te w sobie województwa rachuje. Małopolska prowincya: Krakowskie, Sendomirskie i Lubelskie. Wielkopolska: Poznańskie, Kaliskie, Sieradzkie, Lęczyckie, Brzeskie-Kujawskie, Inowroclawskie. Pruska: Chelmińskie, Malborskie i Pomorskie. Mazowiecka: Płockie, Mazowieckie i Rawskie. Ruska: Kijowskie, Ruskie, Wołyńskie, Podolskie, Podlaskie, Bracławskie, Czernichowskie. Litewska: Wileńskie, Trockie, Żmudzkie, Smoleńskie, Połockie, Nowogrodzkie, Witebskie, Brześciańskie, Mścisławskie, Mińskie. »

У праці 18 ст. є терміни і "Руська провінція", і "Прусська", і "Малопольська", і "Мазовецька". Тому, не знаючи джерел, не варто щось ляпати про фантазії. Хоча повторю ще раз: всі ці провінції не є адміністративно-територіальними одиницями Речі Посполитої, а лише історичними областями чи історико-географічними територіями. Про трибунали також можна прочитати в К. Несецького.--Herald (обговорення) 08:36, 16 червня 2013 (UTC)

 • За три дні нарешті знайшли джерела? Молодець. А тепер почитайте те, що Несецький пише після слова Mińskie на тій самій сторінці...--Sarmatæ (обговорення) 10:57, 16 червня 2013 (UTC)
 • Ці джерела відомі давним-давно (хоча, мабуть, не усім, бо не було б лементу про "Руську провінцію"). Те, що Несецький пише після слова Mińskie, я вже й викладав вище — про Люблінський і Пйотрковський трибунали. Бажано не лише прочитати, але ще й зрозуміти зміст тексту. Ще краще було б нарешті второпати чи варто ці "провінції" тягнути до шаблону про адміністративно-територіальний поділ РП.--Herald (обговорення) 11:45, 16 червня 2013 (UTC)
 • Не знаєте, що написано, то скажіть, що не знаєте. Ось вам посилання [1]. Подивіться. Бажано не лише прочитати, але ще й зрозуміти зміст тексту. А потім погляньте, що Несецький розуміє під словом «провінція». Після цього подивитися праці інших дослідників з територіального усторою Польщі. Частково я їхні роботи вже наводив. І тоді робіть висновки. --Sarmatæ (обговорення) 12:36, 16 червня 2013 (UTC)
 • Втішно, що після довгих пошуків хоч щось надибали (у т.ч. й "Руську провінцію", якої ще пару днів тому "не існувало"). Хоча можна було б і перевидання Несецького Бобровичем переглянути: Herbarz polski Kaspra Niesieckiego. T. 1. S. 115-116. Я чудово знаю, що в Несецького написано і що він розуміє під поняттям "провінція". І де далі в його роботі герби цих "провінцій", їхні урядники? Чомусь усі воєводства та землі розписані, а "провінції" — ні. Скільки ще пояснювати, що ці "провінції" не були адмінстративно-територіальними одиницями і як вони такими стали в новітній історіографії? Вже мовчу про критичний аналіз джерел і публікацій та що не варто все сліпо переписувати з будь-яких публікацій (навіть з "канонічного" Глогера).--Herald (обговорення) 13:29, 16 червня 2013 (UTC)
 • Не знаєте, бо продовжувати цитати не хочете... А питання власне в тому: що говорить новітня історіографія. Не ви, і не я. І не геральдист Несецький. Тут не місце для дослідження чим були провінції. Тут місце для констатації тез, які є в історіографії. Почитайте того ж Глогера, Татомира, класичну академічну працю Калласа Historia ustroju Polski X-XX wieku. Там всюди — три провінції (Великопольська, Малопольська і Литовська) як складові адмін-поділу. Без Руських провінцій... Саме тому у шаблоні вказано такий поділ, який вказано. --Sarmatæ (обговорення) 14:10, 16 червня 2013 (UTC)
 • Знову за рибу гроші... Далі будемо гратися в "знаєте — не знаєте", чи самому складно текст прочитати? Коли немає належних джерел, то будемо прикриватися "новітньою історіографією" та свічку "святому" Глогеру ставити? У новітній історіографії з багатьох питань існують зовсім протилежні думки, тому крім "констатації тез" варто підключати і аналіз джерел, і здоровий глузд.--Herald (обговорення) 15:11, 16 червня 2013 (UTC)
 • Які саме думки? Глогер — спеціаліст з історичної географії. Каллас — спеціаліст з права й адміністративного усторою. Ви з чого спеціаліст? Названий вами Несецький після слова Mińskie на тій же сторінці він пише:
« Wieleć wprawdzie prowincyi w sobie to królestwo zamyka, z których każda ściśle biorąc, te w sobie województwa rachuje. Małopolska prowincya: Krakowskie, Sendomirskie i Lubelskie. Wielkopolska: Poznańskie, Kaliskie, Sieradzkie, Lęczyckie, Brzeskie-Kujawskie, Inowroclawskie. Pruska: Chelmińskie, Malborskie i Pomorskie. Mazowiecka: Płockie, Mazowieckie i Rawskie. Ruska: Kijowskie, Ruskie, Wołyńskie, Podolskie, Podlaskie, Bracławskie, Czernichowskie. Litewska: Wileńskie, Trockie, Żmudzkie, Smoleńskie, Połockie, Nowogrodzkie, Witebskie, Brześciańskie, Mścisławskie, Mińskie. Atoli jednak obszerniej ich biorąc, do Mało-Polskiej prowincyi redukuje się i Ruska, ze wszyslkiemi swemi województwy. Do Wielko-Polskiej, Pruska i Mazowiecka tak dalece, że wszystkie tak Pruskie jako i Mazowieckie, jako i WielkoPolskie województwa, na trybunale Koronnym w Piotrkowie... »
 • Тобто, мова про поділ Корони на 2 великі провінції (про те чим вони були і трибунали окрема розмова). Ці дві великі провінції — Великопольська і Малопольська. І ніякої третьої окремої «Руської провінції», яку ви додавали до шаблону, в цьому поділі немає. Фантазуйте далі або наводьте джерела. --Sarmatæ (обговорення) 22:40, 16 червня 2013 (UTC)
 • Не треба перебріхувати, прикриватися "глогерами" і знову прикидатися, що не розумієте різниці між адміністративно-територіальним утворенням, історико-географічною територією і "юридично-адміністративною частиною". Також не слід обривати в цитаті речення, яке вказує що саме визначає поняття "провінції" — судочинство шляхти (про що вже писалося):
« ...na trybunale Koronnym w Piotrkowie sądzić się powinny, także kiedy kadencya laski, czy to na sejmach, czy w trybunale, na Wielko-Polską prowincyą przypada, deputat albo poseł, czy to z Wielko-Polskich, czy z Mazowieckich, czy z Pruskich województw obrany, może być marszałkiem. Mało-Polskiej i Ruskiej prowincyi województwa w Lublinie na trybunale się sądzą i laski gdy ta na Mało-Polskę nastepuje, wszystkie jednakowo są capaces: toż mowić i o Księstwie Litewskiem. »

Вище я наводив конкретні пропозиції щодо шаблону: 1) вказати в першій категорії "Королівство польське" та "Велике князівство Литовське", на які дійсно адміністративно й територіально ділилася Річ Посполита (окремо можна подати "залежні території", які не були повністю інкорпоровані до складу РП); 2) якщо вже кортить давати історико-географічні території, то тоді вказувати "Великопольща", "Мазовія", "Королівська Прусія", "Малопольща", "Русь", "Лівонія" тощо (що я й почав робити), але з позначенням статусу цих регіонів. Тому не варто прибріхувати про "третю провінцію".--Herald (обговорення) 07:19, 17 червня 2013 (UTC)

 • Ви тричі додавали до шаблону якусь четверту «Руську провінцію» (поряд з Великопольською, Малопольською і Литовською). Це спричинило конфлікт. Як виявилося, ви робили це на підставі власної фантазії та неправильно прочитаного уривку геральдиста Несецького. Помилки ви не визнали. Натомість, завели розмову в інше русло: що таке адміністративний поділ, чи були провінціями одиницями адмінподілу, чи варто їх ставити у шаблон ... Ці питання варто обговорювати у цій статті, а не тут. Втім, побачивши ваше зневажливе ставлення до історіографії (професійних дослідників), дуже сумніваюся, що майбутня дискусія про поділ РП дасть якісь плоди.--Sarmatæ (обговорення) 08:25, 17 червня 2013 (UTC)
 • Знову пробуєте перебріхувати? Я лише почав правити шаблон, як "хтось" став відкочувати (тричі) мої правки, піднявши ґвалт, а тепер ще й прикривається "фантазіями" та "іншими руслами". Бачу, що про предмет обговорення маєте доволі "смутне" поняття і таки не розумієте що варто додавати до шаблону, а що ні. А за статтю не переймайтеся — її доведеться переробити та виправити усі неточності та помилки.--Herald (обговорення) 09:02, 17 червня 2013 (UTC)
 • Я за статтю не переймаюся. Хвилює поширення фантазійної інформації у вашому виконанні. Про предмет я знаю достатньо, аби не пропускати вигаданих «Руських провінцій», оскільки читаю не лише Несецького. І вам того бажаю. --Sarmatæ (обговорення) 11:27, 17 червня 2013 (UTC)
 • Овва, які претензії! А варто таки про себе золотого й похвилюватися. От переглянув вашу статтю Адміністративно-територіальний поділ Речі Посполитої. Читаємо: «Руське воєводство – утворене 1413 р.» Переходимо на статтю Руське воєводство, а воно там ... «існувало в 1434—1772 роках». Про «Регіон Словаччина» в ХVI ст. і казати нічого: Глогер у гробі перевертається.   Так, бувають у людей "очепятки", помилки. Але тут це вже стає тенденцією: пихи – повні штани, а знань – кіт наплакав. Після таких «схвильованих» і зарозумілих «знавців» доведеться ще прибирати й прибирати на вікіпедії.--Herald (обговорення) 17:37, 17 червня 2013 (UTC)
 • Дякую за вказані одруки. Ви більше ніяких доказів не хочете навести про існування «Руської провінції»?--Sarmatæ (обговорення) 00:01, 18 червня 2013 (UTC)
 • Хочете далі флудити та клеїти дурня, що не розумієте значення слова «провінція»? Що «Руська провінція» чи «Мазовецька провінція» означали історико-географічні поняття «Русь» чи «Мазовія»? А от із «Словацькою провінцією» (чи то — «Регіоном Словаччина») для ХVI ст. дійсно «проблема». Це вже не «одрук», та й про джерела тут питати марно. З таким же успіхом може приписати й "Регіон Кіровоградщина".  --Herald (обговорення) 07:48, 18 червня 2013 (UTC)
 • Дякую за відповідь. Я так зрозумів, що доказів існування «Руської провінції» (поряд з Великопольською, Малопольською і Литовською) ви не маєте. Варто було сказати про це 13 червня. Менше довелося б писати. І час не змарнували.--Sarmatæ (обговорення) 08:03, 18 червня 2013 (UTC)
 • Знову флуд і перебріхування. Я ще 13 червня написав, що "провінції" не були окремими адміністративно-територіальними одиницями, а лише історико-географічними територіями чи "юридично-адміністративні частинами". Розумному — досить. Іншим залишається й надалі флудити.--Herald (обговорення) 08:19, 18 червня 2013 (UTC)
 • Ви тричі додавали «Руську провінцію» до шаблону, щоб потім на питання «звідки взялася ця провінція?», відповісти:— «провінції не були окремими адміністративно-територіальними одиницями»? Неймовірно! Питають одне, а відповідають друге. Якщо провінції не були одиницями, то чого ви додавали їх до шаблону? Та ще й тричі? Відповідати не обов'язково. Розумному — досить. --Sarmatæ (обговорення) 08:48, 18 червня 2013 (UTC)
 • Схоже, що комусь "платівку заїло".  Хтось забув про власну істерику, що відкочував правки і не дав завершити виправлення шаблону, а тепер "шукає доказів" на виссані з власного пальця "проблеми"? Може, замість розводити флуд, краще пошукати "доказів" про існування «Регіону Словаччина» в ХVI ст.? --Herald (обговорення) 08:58, 18 червня 2013 (UTC)
 • Ага, додавання фантазійної провінції — це «виправлення шаблону». Зрозуміло. Дякую! Питань немає. Не забудьте додати «Морію» і «Мордор» до складу Речі Посполитої ;) --Sarmatæ (обговорення) 09:07, 18 червня 2013 (UTC)
 • Що ж, як кажуть флудерам: "Злив зараховано!" --Herald (обговорення) 09:32, 18 червня 2013 (UTC)
 • Навзаєм. Шанований історик і доктор наук не спромігся відповісти на питання і навести докази. Чергова чудова ілюстрація про стан гуманітарних наук в Україні. Хоч статтю до журналу пиши.--Sarmatæ (обговорення) 09:43, 18 червня 2013 (UTC)
 • Далі не йметься?  Знову флуд і бруд. Зрештою, як від самого початку.--Herald (обговорення) 11:10, 18 червня 2013 (UTC)
 • Звичайно не йметься :)! Я просто ніколи не зустрічав ще «докторів наук», які не можуть навести доказів для своїх же тез; без жодних докорів сумління вигадають фантастичні байки (терміни "Великопольська провінція" та "Малопольська провінція" є чисто "кабінетними" й запроваджені в ХІХ ст), змішуючи їх із правдою (про трибунали) для надання переконливості; і розмовляють ніби з вулиці прийшли (пихи – повні штани, а знань – кіт наплакав). При цьому вважають, що вони праві, а опоненти — «флудери». Гротескно виходить! --Sarmatæ (обговорення) 12:57, 18 червня 2013 (UTC)
 • О, то закомплексований флудер вже і з контексту висмикує.  Для особливо нетямущих можу повторити свою тезу ще раз, якщо не дійшло за весь час: терміни "Великопольська провінція" та "Малопольська провінція" як адміністративно-територіальна одиниця Речі Посполитої є чисто "кабінетними" й запроваджені в ХІХ ст. Що таке "адміністративно-територіальна одиниця" і в якому значення вживалися визначення "провінція" вже було написано. Розумному цього досить. Ну а флудерам — можна пінитися хоч до сказу.--Herald (обговорення) 15:09, 18 червня 2013 (UTC)
 • О, знову вуличний стиль і фантазії від «доктора наук». Я нічого не висмикував. Це ваші слова: Самі терміни "Великопольська провінція" та "Малопольська провінція" є чисто "кабінетними" й запроваджені в ХІХ ст.. Хоча чомусь ці «кабінетні терміни» вживають у 18 столітті й Несецький, і географ Антон Бюшинг, який взагалі подає опис воєводств Корони Польської за двома групами: «Великопольською» і «Малопольською провінцією». Мабуть то німецький «закомплексований флудер», що не українських академій не кінчав і не знав про існування великої і могутьної «Руської провінції» :)--Sarmatæ (обговорення) 08:35, 19 червня 2013 (UTC)
 • Що ж, хай собі пихаті флудери і далі флудять, перебріхують та клеять нетямущих.  Повернемося до редагованого шаблону. Виправлено "Брест-Куявське воєводство", щоб не плутати з "Берестейським". Для кращої орієнтації подано паралельні назви Жемайтія/Жмудь. Для Руського воєводства додано адміністративні землі. Залишається проблема з уніфікацією термінів (див. нижче "Перемишльська/Перемиська земля"). Бо при запровадженні правописного прикметника "перемиський" доведеться перейменовувати і вносити зміни до багатьох статей. Подібна справа ще із визначенням "Сяноцька/Сяніцька земля" (окремої статті про яку ще немає). Чекаю на пропозиції філологів.--Herald (обговорення) 09:10, 19 червня 2013 (UTC)
 • Ваші останні правки нагадують «Если ты не хочешь быть моей, то не доставайся никому!» — якщо не хочете Руську провінцію, то зась вам Великопольську і Малопольську! Шаблони існують для того, щоби полегшувати сприйняття інформації. А ви її подання, навпаки, лише ускладнили, зробивши шаблон громіздким. Повсюди зайві повтори «воєводство, воєводство, воєводство». Для чого додавати землі (складові воєводств) — не зрозуміло. Про логічність правок — тема окрема. Якщо ви виправили «Брест-Куявське воєводство», то треба писати тоді й «Брест-Литовське воєводство», а не «Берестейське», бо Брест-Куявське так само було «Берестейським». Для чого ставити уточнення «Жмудь» при «Жемайтії», коли з Жемайтії можна перейти на відповідну статтю і зрозуміти, що це та сама Жмудь? І так далі. Взагалі, нагадує «ведмежу послугу».--Sarmatæ (обговорення) 14:09, 19 червня 2013 (UTC)

Перемишльська/Перемиська земляEdit

 • Питання до філологів: як унормувати назву цієї землі? Традиційно вживається Перемишльська, але літредактори завжди правлять (через збіг приголосних) як Перемиська. Аналогічна проблема виходить із термінами: Калішське/Каліське воєводство, Севежське/Севезьке князівство, Спишське/Спиське староство тощо. Які будуть пропозиції?--Herald (обговорення) 11:49, 18 червня 2013 (UTC)
Перенесіть в Вікіпедія:Кнайпа (допомога). Там швидше відповідь дадуть. З повагою, --Pavlo1 (обговорення) 13:02, 18 червня 2013 (UTC)
Дякую, перенесу туди.--Herald (обговорення) 15:09, 18 червня 2013 (UTC)

Захист від 23.09.2013Edit

У звязку з тим, що в статті ведеться регулярна війна редагувань, мною встановлений тимчасовий захист на шаблон. Якщо зацікавлені сторони зможуть конкретизувати свої претензії та сформулювати узгоджений варіант, то прошу звернутись до мене або до будь-якого адміністратора для зміни параметрів захисту.--Geohem 11:39, 23 вересня 2013 (UTC)

Return to "Адміністративно-територіальний устрій Речі Посполитої" page.