Нотаріальна палата України

організація

Нотаріальна палата України — недержавна неприбуткова організація, що здійснює професійне самоврядування у сфері нотаріату та об'єднує усіх нотаріусів України. Створена 29 березня 2013 року (перейменована Українська нотаріальна палата, яка функціонувала з 1993 року).

Нотаріальна палата України
(НПУ)
Дата заснування 2013
Положення Україна Україна, Київ
Адреса 01001, м. Київ
вул. Хрещатик, 6, оф. 5а
Офіційний сайт Нотаріальна палата України
Емблема Української нотаріальної палати.

Відповідно до Закону України «Про нотаріат» (стаття 16) професійне самоврядування нотаріусів здійснюється через Нотаріальну палату України та її органи.

Члени НПУ – всі нотаріуси України, які працюють у державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах або здійснюють приватну нотаріальну діяльність. Згода нотаріуса на набуття членства в НПУ не потребується.

Структуру НПУ складають відділення в областях та місті Києві.

Органи НПУ ред.

Органи НПУ: З'їзд нотаріусів України, Рада, Президент, Перший віце-президент, віце-президент, ревізійна комісія, комісія з питань професійної етики нотаріусів.

У період між з'їздами нотаріусів України функції професійного самоврядування нотаріусів виконує Рада НПУ.

До складу Ради НПУ входять президент НПУ, Перший віце-президент НПУ, віце-президент НПУ, голови усіх відділень НПУ, а також два нотаріуси, обрані загальними зборами нотаріусів відділень НПУ з чисельністю нотаріусів більше однієї тисячі.

Для здійснення діяльності Нотаріальної палати України президент НПУ формує Апарат. Здійснення поточної організаційної роботи та забезпечення діяльності Апарату НПУ покладається на виконавчого директора.

Основні засади діяльності НПУ ред.

НПУ є неприбутковою юридичною особою, має свою печатку.

Повноваження Нотаріальної палати України визначаються Законом України «Про нотаріат» та Статутом НПУ.

Мета діяльності НПУ – об'єднання на професійній основі зусиль нотаріусів для виконання покладених на них Законом України «Про нотаріат» обов'язків і забезпечення їхніх прав, представництво професійних інтересів нотаріусів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях.

Серед повноважень НПУ: представлення інтересів нотаріальних палат та нотаріусів у державних та інших установах; забезпечення захисту соціальних та професійних прав нотаріусів; участь у проведенні експертиз законопроєктів з питань, пов'язаних з нотаріальною діяльністю; забезпечення підвищення кваліфікації нотаріусів та їхніх помічників; контроль за дотриманням нотаріусами правил професійної етики тощо.

Професійне самоврядування нотаріусів функціонує на засадах законності, гласності, незалежності, демократичності, колегіальності, виборності, обов'язковості членства.

Розмір членських внесків визначає З'їзд нотаріусів України.

Міжнародна співпраця ред.

НПУ в своїй роботі керується кращими світовими практиками і принципами нотаріату латинського типу. З метою подальшого розвитку системи латинського нотаріату в Україні, закріплення його фундаментальних принципів та правил нотаріальної етики в діяльності українських нотаріусів, Нотаріальна палата України з 8 жовтня 2013 року приєдналася до Міжнародного союзу нотаріату (МСЛН).

Президенти Палати ред.

Див. також ред.

Посилання ред.