Запит «Нотаріат України» перенаправляється сюди; на цю тему потрібна окрема стаття

Нотаріус в Україні — це уповноважена державою фізична особа, яка здійснює нотаріальну діяльність у державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіві або незалежну професійну нотаріальну діяльність, зокрема посвідчує права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняє інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Нормативно-правові основи нотаріальної діяльності ред.

Правовою основою діяльності нотаріату є Конституція України, Закон України «Про нотаріат», Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, інші нормативно-правові акти.

11 липня 2023 року, Кабінет Міністрів України затвердив «Порядок доступу нотаріусів до Єдиного державного демографічного реєстру» (далі - Порядок). Порядок визначає механізм надання доступу нотаріусів до Єдиного державного демографічного реєстру, отримання ними з метою встановлення особи, що звернулася за вчиненням нотаріальної дії: інформації про дійсність документів, оформлених із застосуванням Реєстру; відомостей або інших персональних даних з Реєстру про особу, що звернулася за вчиненням нотаріальної дії[1].

Форми роботи ред.

Нотаріуси можуть бути як приватними, так і державними (перші є самозайнятими особами, а другі працюють у державних нотаріальних конторах). Зараз різниці між державним і приватним практично немає, тільки те, що державні працюють в державних нотаріальних конторах, а приватні мають свій офіс, де приймають осіб. Документи мають однакову силу як у державних, так і у приватних нотаріусів.

Правовий статус нотаріуса ред.

Права нотаріуса ред.

 • витребувати від підприємств, установ і організацій відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій;
 • одержувати плату за надання додаткових послуг правового та технічного характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також за вчинення приватними нотаріусами нотаріальних дій;
 • складати проекти угод і заяв, виготовляти копії документів та виписки з них, а також давати роз'яснення з питань вчинення нотаріальних дій і консультації правового характеру. Чинним законодавством нотаріусу можуть бути надані й інші права.

Обов'язки нотаріуса в Україні ред.

 • здійснювати свої професійні обов'язки відповідно до цього Закону і принесеної присяги, дотримуватися правил професійної етики;
 • сприяти громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз'яснювати права і обов'язки, попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій для того, щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду;
 • зберігати в таємниці відомості, одержані ним у зв'язку з вчиненням нотаріальних дій;
 • відмовити у вчиненні нотаріальної дії в разі її невідповідності законодавству України або міжнародним договорам;
 • вести нотаріальне діловодство та архів нотаріуса відповідно до встановлених правил;
 • дбайливо ставитися до документів нотаріального діловодства та архіву нотаріуса, не допускати їх пошкодження чи знищення;
 • надавати документи, інформацію і пояснення на вимогу Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі при здійсненні ними повноважень щодо контролю за організацією діяльності та виконанням нотаріусами правил нотаріального діловодства;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень;
 • виконувати інші обов'язки, передбачені законом.

Перелік нотаріальних дій ред.

Нотаріуси вчиняють такі нотаріальні дії:

 1. Посвідчують правочини (договори, заповіти, довіреності тощо);
 2. Вживають заходів щодо охорони спадкового майна;
 3. Видають свідоцтва про право на спадщину;
 4. Видають свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя;
 5. Видають свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів);
 6. Видають свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися;
 7. Провадять опис майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або місце перебування якої невідоме;
 8. Видають дублікати нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса;
 9. Накладають та знімають заборону щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації;
 10. Засвідчують вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них;
 11. Засвідчують справжність підпису на документах;
 12. Засвідчують вірність перекладу документів з однієї мови на іншу;
 13. Посвідчують факт, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту;
 14. Посвідчують факт, що фізична особа є живою;
 15. Посвідчують факт перебування фізичної особи в певному місці;
 16. Посвідчують час пред'явлення документів;
 17. Передають заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам;
 18. Приймають у депозит грошові суми та цінні папери;
 19. Вчиняють виконавчі написи;
 20. Вчиняють протести векселів;
 21. Вчиняють морські протести;
 22. Приймають на зберігання документи.

На нотаріусів може бути покладено вчинення інших нотаріальних дій згідно із законом.

Умови зайняття посади нотаріуса ред.

Нотаріусом може бути:

 1. Громадянин України;
 2. Має повну вищу юридичну освіту;
 3. Володіє державною мовою;
 4. Має стаж роботи в сфері права не менш, як 6 років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори — не менш як три роки;
 5. Склав кваліфікаційний іспит;
 6. Отримав свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю.

Не може бути нотаріусом особа, яка:

 1. Має судимість;
 2. Обмежена у дієздатності або визнана судом недієздатною.

Обмеження для нотаріуса:

Нотаріусу забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб. Нотаріус не може займатися:

 • підприємницькою, адвокатською діяльністю;
 • бути засновником адвокатських об'єднань;
 • перебувати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, у штаті інших юридичних осіб;
 • виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої діяльності.

Присяга нотаріуса ред.

Особа, якій вперше надається право займатися нотаріальною діяльністю, в Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управліннях юстиції в областях, містах Києві та Севастополі в урочистій обстановці приносить присягу такого змісту: «Урочисто присягаю виконувати обов'язки нотаріуса чесно і сумлінно, згідно з законом і совістю, поважати права і законні інтереси громадян і організацій, зберігати професійну таємницю, скрізь і завжди берегти чистоту високого звання нотаріуса».

Контроль за діяльністю приватного нотаріуса ред.

Перевірка організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, дотримання ним порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства здійснюють:

 1. Міністерство юстиції України;
 2. Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим;
 3. Головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

Порядок проведення перевірки затверджується Міністерством юстиції України.

Нотаріат України ред.

Нотаріа́т Украї́ни — це система органів і посадових осіб, на які покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені Законом України «Про нотаріат», з метою надання їм юридичної вірогідності.

Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах або займаються приватною нотаріальною діяльністю.

Документи, оформлені державними і приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу.

У населених пунктах, де немає нотаріусів, нотаріальні дії вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування.

Вчинення нотаріальних дій за кордоном покладається на консульські установи України, а у випадках, передбачених чинним законодавством, — на дипломатичні представництва України.

Станом на серпень 2013 в Україні працює близько 7 тис. нотаріусів[2].

В Україні створено самоврядну професійну організацію нотаріусів – Нотаріальну палату України. Таке рішення одностайно було прийнято на Першому установчому з'їзді нотаріусів України, який відбувся 29 березня 2013 року в м.Києві. Під час З’їзду було затверджено Статут новоствореної організації, обрано її президента та сформовано склад керівних органів НПУ.

Див. також ред.

Примітки ред.

 1. Кабмін затвердив Порядок доступу нотаріусів до Єдиного державного демографічного реєстру. 11.07.2023, 20:07
 2. Майже 40% реєстраційних дій з нерухомістю здійснюють нотаріуси, - Д. Ворона. Урядовий портал. 9 серпня 2013. Архів оригіналу за 13 серпня 2013. Процитовано 11 серпня 2013.

Джерела ред.