Носій (англ. Support) функції — це замикання підмножини області визначення функції, де функція набуває ненульових значень. Поняття широко використовується в математичному аналізі. В деякому сенсі поняття носія схоже до області визначення функції.

Означення

ред.

Носій функції   — це замикання підмножини  , на якій дійснозначна функція   не обертається в нуль:

 

Найпоширенішим є випадок, коли функція   визначена на топологічному просторі   і є неперервною. У такому випадку носій визначається, як найменша замкнута підмножина  , за межами якої   дорівнює нулю.

Фінітні функції

ред.

Функція називається фінітною, якщо її носій компактний.

Наприклад, якщо   — це дійсна пряма, то всі неперервні функції, які занулюються на множині  , є фінітними.

Див. також

ред.