Науково-популярний фільм

Науково-популярний фільм — жанр (вид) кінодокументалістики, завданням якого є оприлюднити наукові відомості, факт і результати досліджень, описати на рівні загальних понять (тобто «популярною мовою») наукові гіпотези, ідеї, відкриття, погляди, може стосуватися як вже добре вивчених питань, так і тих, що перебувають у процесі розробки, «на вістрі» науки. Таким чином науково-популярні фільми також популяризують (пропагують) глядачам по суті і сам науковий метод для сприйняття навколишньої дійсності.

У науково-популярному фільмі можуть використовуватися дані декількох наук, проте серед них одна є основною, а решта — доповнюють (напр. аргументують та/або опонуючими). Предметом фільму може бути також міждисциплінарна полеміка.

Особливості ред.

Науково-популярні фільми — на відміну, наприклад від хронікально-документальних фільмів — зосереджують увагу на науковій стороні мислення, на досягненнях наук і виробляють науковий підхід до життя.

А об'єднує цей вид фільмів з усіма вище перерахованими — спільна для всього документального кіно завдання: «розповісти нам про світ, в якому ми живемо» (Х'ю Бедлі).

Завдання ред.

Фільм може бути засобом (медіа):

Техніка ред.

  • Кінематографічна (оптичний носій — кіноплівка)
  • Відео (аналогові/цифрові носії)
  • Комп'ютер (мультимедіа; тобто при допомогою графічних програм)

Сучасне фільмовиробництво найчастіше використовує комбінацію доступних технік, проте у результаті продукт представляється для прокату на якомусь одному носії («переводиться в формат»).

Засоби прокату ред.

Режисери науково-популярного кіно ред.

Див. також ред.