Монументальність

жанр, течія в мистецтві

Монументалі́зм (монумента́льність) — літературно-мистецький напрямок в українській літературі раннього Середньовіччя 10-11 століть або архітектурний стиль.

В літературіРедагувати

В літературі особливостями напрямку монументалізму є увага до змісту, простота форми, культ держави, християнський оптимізм. Найчастіше до монументалізму відносять житія і літописи. Найяскравішим зразком монументалізму є «Повість минулих літ».

В архітектурі та мистецтвіРедагувати

Монументальність — це якість художнього твору, притаманна монументу. Велич і піднесеність звичайно досягаються співвідношенням великих мас і обсягів з дрібними деталями, внаслідок чого посилюється враження крупних форм (масштаб), а також засобами симетрії, пропорційності, ритмічності тощо. Осмисленість фізичного простору і виконання з найміцніших матеріалів пов'язані з особливим відчуттям часу, бажанням до довговічності (хоча, Вічність не має тривалості, а всі без винятку матеріали з часом руйнуються). І оскільки монументальні твори, особливо архітектурні, залишаються ще довго жити, попри те, що їхні творці давно пішли з життя, вони перетворюються не тільки на пам'ятки минулих культур, але одночасно на свідків як довговічності, так і тлінності життя своїх творців, швидкоплинності часу.

Внаслідок монументальність полягає, передовсім, не в композиційних засобах, а в перевазі змісту над формою, у виразі значимості ідей, духовності відносно матеріальної реальності. Тому дріб'язкове, утилітарне або прагматичне не може претендувати на монументальність. З монументальністю сполучаються види образотворчого мистецтва, які звичайно пов'язані з архітектурою або містобудуванням. Передовсім це монументальна скульптура, монументальний живопис, які вже внаслідок свого розташування у штучному середовищі, що створюється для буття багатьох поколінь, отримують специфічні риси і при застосуванні матеріалів, і використанням певних засобів виразності, і прагненням відобразити загальні устремління епохи, вічні ідеали. Якості монументальності також пов'язані з явищами декоративності.

ЛітератураРедагувати