Монотонні функції алгебри логіки

Моното́нні фу́нкції а́лгебри ло́гіки — функції алгебри логіки, для яких виконується умова: якщо набори значень аргументів тоді

.

де .

Клас всіх монотонних функцій алгебри логіки є замкненим класом функцій алгебри логіки; більш того, він є предповним класом функцій алгебри логіки.

Монотонними є, наприклад, функції , , .

Література

ред.