Монолог — форма мовлення, витворена внаслідок активної мовленнєвої діяльності адресанта, розрахованої на пасивне і опосередковане її сприйняття адресатом[1]. Компонент художнього твору, що становить мовлення, яке звернене до самого себе чи інших (мовлення від 1-ї особи), на відміну від діалогу.

У літературознавстві — літературний прийом для зображення внутрішнього світу персонажа художнього твору, створення його психологічного портрета[2].

Роль драматургічного монологічного мовлення в історичному зрізі Редагувати

А епоху античності монолог у драматургії відігравав важливе значення. Його зокрема використовували в комедіях як звернення зору до глядачів або ж у трагедіях як ліричні відступи хору до глядачів. У період класицизму специфіку монологу розробляли поетики, що зазначали обставини дії, окреслювали повноту переживань і поглядів персонажів. У добу просвітництва значення монологу посилилося. На перший план у цей період виходив не текст п'єси, а гра акторів, що особливо увиразнювалася за допомогою їх монологічного мовлення. У ХХ столітті набрала популярності монодрама, тобто вистава одного актора, основа якої — суцільний монолог із доповненням декорацій і спецефектів[2].

Особливості монологу Редагувати

Синтаксично монолог є більш складною формою мовленнєвої комунікації, аніж діалог.

Характерні синтаксичні ознаки монологу[2]:

 • текстова розлогість із загальною структурною цілісністю;
 • тематична змістовність;
 • композиційна завершеність;
 • чітке граматичне оформлення;
 • наявність складних чи ускладнених речень.

Монолог наближається до письмового мовлення. Невербальні компоненти використовують у монолозі обмежено.

Класифікація монологічного мовлення Редагувати

Флорій Бацевич подає таку типологію монологів[1]:

 • за формою втілення: внутрішнє, зовнішнє;
 • за способом організації: приватне, публічне;
 • за сферами вжитку: дружнє, офіційне;
 • за жанровою належністю: художній монолог, ораторське мовлення, побутова розповідь тощо;
 • за функційно-комунікативною належністю: розповідь, міркування, доповідь, переконування тощо;
 • за ситуативними особливостями комунікації: безпосередньо контактне, опосередковано-контактне — радіо, телевізійне;
 • за генетичними ознаками: імпровізоване, підготовлене.

Стилістичні різновиди монологу: розповідь, роздум, міркування, сповідь, спогад тощо[2].

«Лексикон загального та порівняльного літературознавства» подає таку типологію монологів[3]:

 • монолог-оповідь — у якому герой оповідає про дії, що вже відбулися або можуть бути зображені безпосередньо;
 • ліричний монолог — у якому подано момент із життя героя, пов'язаний із сильними переживаннями чи серйозними роздумами, сповнений емоцій, спостережень, загадок, рефлексій, марень чи фантазій;
 • монолог-роздум — у якому герой, який стоїть перед дуже складним вибором, викладає сам собі аргументи «за» і «проти» та ухвалює рішення;
 • авторський монолог — у якому автор звертається до читача, публіки (один зі проявів — репліка);
 • внутрішній монолог — у якому герой говорить усе, що йому спадає на думку, не дбаючи про логіку висловлювання, закінченність фраз тощо; зображення емоційного стану є єдино бажаним ефектом;
 • ораторський монологлекції, судові, політичні тощо виступи перед публікою; основним призначенням є інформування, навчання й переконання; базований на законах ораторського мистецтва, що виявляється в стилі, лексиці й аргументації;
 • обрядовий монологмолитва, монолог священнослужителя будь-якої віри, звернений від себе чи від імені вірних до Бога; побудований згідно з канонами тієї чи тієї віри.

Приклади монологів у художній літературі Редагувати

«—Слухайте. Було це навесні. Ви ще пам'ятаєте, що то таке весна? Пам'ятаєте небо, синє, глибоке, далеке! Пам'ятаєте, як ляжеш в траву десь, закинеш руки за голову і глянеш у це небо, небо весни? Е!.. Ну, словом, було це навесні. Круг мене кохалося поле, шепотіло, цілувалось... З ким?».

«Я волочу втомлені ноги поміж сірими меблями, a за мною тихо волочиться моя згорблена тінь. Голова снує думки. Про що я думаю? Я думаю про щось чуже, стороннє, неважне, a проте тямлю, що я не забув свого горя. Якісь голоси говорять у мені».

Із-поміж інших відомих монологів у художній літературі — монологи Фавста («Фауст» Й. Ґете), Ромео («Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра), Мерсо («Сторонній» А. Камю), Міріам («Одержима» Лесі Українки), Катерини (однойменна поема Т. Шевченка) тощо[2].

Найяскравіше внутрішній монолог був використаний у романі «Улісс» Дж. Джойса та став відомим як потік свідомості[3].

Див. також Редагувати

Література Редагувати

 • Основи мовленнєвої діяльності. Автори - А.П.Загнітко, І.Р.Домрачева. Навчальний посібник для студентів денної, безвідривної та очно-заочної прискореної форми навчання спеціальності 2001. – Донецьк, Український культурологічний центр, 2001. – 56 с. ISBN 966-7517-14-4.
 • Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – М ., 1969.
 • Львов М.Р. Основы теории речи. – М., 2000.

Посилання Редагувати

Примітки Редагувати

 1. а б Бацевич, Ф. (2004). Основи комунікативної лінгвістики. Київ: Видавничий центр «Академія». с. 344. 
 2. а б в г д Железняк М., Іщенко О. (2019). Монолог. Енциклопедія Сучасної України. Процитовано 30 квітня 2023. 
 3. а б ред. Волков, А. (2001). Лексикон загального та порівняльного літературознавства. Чернівці: Золоті литаври. с. 345.