Метод хорд (іноді метод лінійного інтерполювання або метод пропорційних частин) — ітераційний числовий метод знаходження наближених коренів нелінійного алгебраїчного рівняння.

В цьому методі нелінійна функція на виділеному інтервалі замінюється лінійною (хордою) — прямою, що з'єднує кінці нелінійної функції.

Перші три ітерації методу хорд. Синім намальована функція f(x), червоним — хорди.

Метод Редагувати

Метод хорд визначається наступним рекурентним співвідношенням:

 

Як видно з цього відношення, метод хорд вимагає двох початкових точок,   і  , які в ідеалі мають бути вибрані в околі розв'язку.

Збіжність Редагувати

Скажімо,   де   є коренем   а   це похибки на n та n+1 ітераціях і   це наближення   на n та n+1 ітераціях. Якщо   де   це деяка стала , тоді швидкість збіжності метода який генерує   становить  

Ми покажемо, що метод хорд має надлінійну збіжність.

Доведення: Ітераційна схема для метода хорд така:

Неможливо розібрати вираз (SVG (MathML можна ввімкнути через плагін браузера): Недійсна відповідь («Math extension cannot connect to Restbase.») від сервера «http://localhost:6011/uk.wikipedia.org/v1/»:): {\displaystyle x_{n+1} = \frac{f(x_n)x_{n-1}-f(x_{n-1})x_n}{f(x_n)-f(x_{n-1})}}

 

 

 

 

(1)

 

 

 

 

 

(2)

Нехай   і   тоді помилка на n ітерації в оцінюванні   становить:

 

 

 

 

 

(3)

Використовуючи (3) і (2) ми маємо

 

 

 

 

 

(4)

По теоремі Лагранжа,   таке, що

 
 

Ми маємо

  тоді  

 

 

 

 

(5)

Аналогічно

 

 

 

 

 

(6)

Підставляючи (5) і (6) у (4) ми отримуємо

 

тобто  

 

 

 

 

(7)

За визначенням швидкості збіжності порядку  

 

 

 

 

 

(8)

З (7) і (8) випливає

 

 

 

 

 

 

(9)

З (8) і (9) маємо

 

тоді   отже  

Тобто   і значить   Отже збіжність надлінійна.

Див. також Редагувати

Посилання Редагувати

Weisstein, Eric W. Метод хорд(англ.) на сайті Wolfram MathWorld.