Магнітна сприйнятливість

Магнітна сприйнятливість (найчастіше позначається ) — фізична величина, що характеризує здатність речовини намагнічуватись під дією зовнішнього магнітного поля:

Магнітна сприйнятливість
Розмірність
Формула [1][2] і [2]
Позначення у формулі , , і
Символ величини (LaTeX) [1][2], [2] і
Підтримується Вікіпроєктом Вікіпедія:Проєкт:Математика
Рекомендована одиниця вимірювання 1[3][2]
Протилежне Діелектрична сприйнятливість

де

 — вектор напруженості магнітного поля;
 — вектор намагніченості середовища.

(Наведена формула справедлива лише у випадку статичного (постійного у часі) магнітного поля у середовищах, що не мають властивості магнітного гістерезису).

У залежності від значення магнітної сприйнятливості речовини класифікуються так:

При  — речовина є діамагнетиком: При  — речовина є парамагнетиком: При  — речовина є феромагнетиком.

Магнітна сприйнятливість пов'язана з магнітною проникністю :

(Міжнародна система величин (ISQ)).

В анізотропних середовищах магнітна сприйнятливість є тензорною величиною, внаслідок чого вектори напруженості магнітного поля та намагніченості середовища можуть бути неколінеарними.

У випадку феромагнетиків магнітна сприйнятливість велика, але визначена неоднозначно, бо залежить від передісторії намагнічення зразка.

Магнітна сприйнятливість для деяких матеріалів
Матіріал Tк
вакуум 0
вода -1.2·10−5
Bi -16.6·10−5
C -2.1·10−5
O2 0.19·10−5
Al 2.2·10−5
Fe 200 774 °C
Co 70 1131 °C
Ni 110 354 °C

Розрізняють питому магнітну сприйнятливість (віднесену до 1 г) та молярну (віднесену до 1 моль). У парамагнетиків та діамагнетиків вона є малою, до того ж у діамагнетиків від'ємною, у феромагнетиків може бути великою. У парамагнетиків, що мають частинки з неспареними електронами (радикали) буде тим більшою, чим більшим є вміст таких частинок.

Об'ємна магнітна сприйнятливість κ дорівнює відношенню намагніченості тіла J до напруженості магнітного поля Н, у якому знаходиться це тіло:

κ = J /Н.

Питома магнітна сприйнятливість χ — об'ємна магнітна сприйнятливість одиниці маси тіла:

χ = κ / δ ,

де δ — густина тіла, кг/м3.

Див. також

ред.

Література

ред.
  1. а б 6-28 // Quantities and units—Part 6: Electromagnetism — 1 — ISO, 2008. — 58 p.
  2. а б в г д 6-28 // Quantities and units — Part 6: Electromagnetism, Grandeurs et unités — Partie 6: Electromagnétisme — 2 — 2022. — 70 с.
  3. 6-28.a // Quantities and units—Part 6: Electromagnetism — 1 — ISO, 2008. — 58 p.