Критерій Сильвестра визначає чи є ермітова матриця додатно визначеною (від'ємноозначеною). Названий за іменем англійського математика Джеймса Джозефа Сильвестра.

Якщо квадратична форма в деякому базисі має матрицю .

.
  • Квадратична форма є додатно визначеною тоді і тільки тоді, коли всі кутові мінори її матриці строго додатні.
  • Квадратична форма є від'ємно визначеною тоді і тільки тоді, коли знаки всіх кутових мінорів її матриці чергуються, причому .

Доведення критерію Сильвестра базується на методі Якобі приведення квадратичної форми до канонічного вигляду.

Джерела ред.

  • Гантмахер Ф. Р. Теория матриц. — 5-е. — М: : Физматлит, 2010. — 559 с. — ISBN 5-9221-0524-8.(рос.)
  • Гельфанд И. М. Лекции по линейной алгебре. — 5-е. — Москва : Наука, 1998. — 320 с. — ISBN 5791300158.(рос.)
  • Ланкастер П. Теория матриц. — Москва : Наука, 1973. — 280 с.(рос.)
  • Gilbert, George T. (1991). Positive definite matrices and Sylvester's criterion. The American Mathematical Monthly (Mathematical Association of America) 98 (1): 44–46. ISSN 0002-9890. JSTOR 2324036. doi:10.2307/2324036. .
  • Р.Хорн, Ч.Джонсон. Матричный анализ. — М: : Мир, 1989. — 653 с.(рос.). See Theorem 7.2.5.
  • Carl D. Meyer. Matrix Analysis and Applied Linear Algebra. SIAM. ISBN 0-89871-454-0. .