Користувач:Alex Blokha/Події згадані в Вікіпедії/1856

100 тому - 50 тому - 10 тому - Попередня - Про проект - Наступна - 10 вперед - 50 вперед - 100 вперед ----- Назва:Вітошинський Модест Петрович
-Знайдено: + Вітошинський Модест Петрович (1856 - 1901) - український співак (баритон); брат Антона Вітошинського; соліст Львівського чоловічого хору Анатоля Вахнянина, хору товариств Лютня, Боян.


Назва:Горбачевський Антін
-Знайдено: + Анті́н Горбаче́вський (18561944) — український громадський і політичний діяч у Галичині, адвокат, співзасновник УНДП, посол до галицького сейму, член Національної Ради ЗУНР. У 1919 р.— член української дипломатичної місії у Варшаві. У 19271939 рр.– член польського сенату.


Назва:Кульчицький Микола
-Знайдено: + Кульчицький Микола (1856, Україна - 1925) - видатний гістолог, доцент (з 1883 р.) і професор1889 р.) Харківського Університету; з 1912 р. - куратор Казанського навчального округу, міністр народної освіти; з 1918 р. – професор Оксфордського університету (Велика Британія).


Назва:Попович Омелян
-Знайдено: + Омеля́н Попо́вич (1856—†1930) — Визначний громадсько-політичний і педагогічний діяч і публіцист Буковини, посол до Буковинського сейму в 19111918 рр. У період ЗУНР — президент Буковини, віце-президент Української Національної Ради і голова шкільної комісії.


Назва:Церковная Газета
-Знайдено: + «Церковная Газета», тижневик і (з 1858) декадник, призначений для укр. населення Закарпаття, виходив у Будапешті з березня 1856 до червня 1858, вид. угор. кат. т-ва св. Стефана. Друкувався «язичієм». Ред. о. І. Раковський. Ст. гол. з богословія, церк. уставу, проповіді, іст. матеріали й оп., переклади; широка кореспонденція, некрологи. Після 106 ч. вид. припинено. Продовженням «Ц. Г.» став з липня до жовтня 1858 «Церкрвный ВЂстникъ для Русиновъ Австрійской Державы», редаґований о. І. Раковським (припинився на 10 ч.). Обидві газ. не мали успіху через схоластичний характер, незрозумілу мову й русофільські симпатії.


Назва:Чопей Василь
-Знайдено: + Чопе́й Васи́ль (Csopey László; 18561935), педагог родом з с. Ромочевиці на Мукачівщині, учитель гімназії в Будапешті, упорядник підручників для нар. шкіл Закарпаття (1881 — 90), серед них укр. читанки. Ч. уклав і видав «Русько-мадярський словарь» («Rutén-magyar szótár», 1883), побудований на березькій говірці з додатком багатьох укр. слів, уживаних в Галичині, а також деяких рос. Словник був ніби відповіддю на «Русско-мадярский словарь» О. Митрака (1881), що в гол. базувався на рос. мові. У великій передмові до словника Ч. доводив незалежність української мови. У мовних дискусіях на Закарпатті в 1920 — 30-их pp. укр. «партія» спиралася на традиціях Ч., тоді як русофіли використовували Митрака.


Назва:Шкрібляк Василь Юрійович
-Знайдено: + Шкрібляк (Токарик) Василь (18561928), тесляр, токар і різьбар, син Юри Ш., родом з с. Яворова Косівського пов., майстер пласкої різьби на дереві. Його вироби відзначаються різнорідністю форм і багатством орнаментики. Ш. частіше від батька застосовував інтарсію різнокольоровим деревом й інкрустацію бісером (кораликами), металом та перлямутром. Найдовершеніші його тарілки, мисники і меблі, які Ш. виробляв перев. з ясена і явора. 1905 — 15 Ш. навчав різьблення у крайовій різьбарській школі в Вижниці. Ш. виставляв у Тернополі (1884), Кракові (1887), Львові (1894), Коломиї (1880, 1912) та ін. м.


Назва:Шоу Бернард
-Знайдено: + Шоу (Shaw) Джордж-Бернард (Шо, Шов) (18561950), видатний англ. драматург і публіцист ірландського походження, родом з Дубліну, помер в Ейот Сент Лоренс, Англія. На укр. сцені вперше ставив п'єси Ш. Л. Курбас у «Молодому театрі» («Кандіда», 1918) й Театрі ім. Т. Шевченка («Учень диявола», 1922); пізніше в Театрі ім. І. Франка були виставлені «Свята Йоанна» (1924) й «Учень диявола» (1948).


Зобр:1шт.

George bernard shaw.jpg

Назва:Яворський Іван
-Знайдено: + Іва́н Яво́рський (18561930), гал. гром. і політ. діяч, гр.-кат. свящ.; нац.-демократ, посол до гал. сейму, чл. Укр. Національної Ради ЗУНР, активний у боротьбі за укр. шкільництво (зокрема за заснування укр. гімназії в Станиславові), в організації рільничих страйків 1902.


Назва:Філевич Іван
-Знайдено: + Філевич Іван (18561913), рос. історик, проф. Варшавського Ун-ту; праці з історії старої України, зокрема Галичини й Закарпаття, серед ін.: «Борьба Польши и Литвы-Руси за галицко-владимирское наследие» (1899), «Очерк Карпатской территории и населення» та ін.


Назва:Неандертальці
Підзаголовок:==
Знайдено: + Перші залишки неандертальця були знайдені в 1856 році в печері в долині Неандерталь, біля міста Дюссельдорф в Німеччині (звідки й назва). Основна маса залишків неандертальців та їхніх попередників «пренеандертальців» (приблизно 200 індивідів) виявлена в Європі, головним чином — у Франції, і належить до періоду 70-35 тисяч років тому (максимально до 100—150 тисяч років тому, можливо навіть раніше). На початку останнього заледеніння частина неандертальців мігрувала на південь (Передня Азія, Північна Африка).


Зобр:2шт.

Neandertal vs Sapiens.jpg

Назва:Старух Антін
-Знайдено: + Анті́н Стару́х (18561938), селянин, гром.-політ. діяч, брат Тимотея; посол до гал. сейму від Нац.-Дем. Партії (1901 — 14); 1918 — 19 чл. Укр. Нац. Ради ЗУНР і комісар Ліського пов.


Назва:Танчаківський Йосип
-Знайдено: + Танчаківський Йосип (18561929), гал. педагог, учитель і управитель нар. школи ім. М. Шашкевича у Львові; організатор фахового шкільництва «Рідної Школи»; автор шк. підручників.


Назва:Русова Софія Федорівна
-Знайдено: + Русова (уроджена Ліндфорс) Софія (18. 2. 1856 — 5. 2. 1940), педагог і громадська діячка, одна з піонерок укр. жін. руху, дружина Олександра P., народився в садибі Олешні на Чернігівщині у франц.-швед. родині. З 9 років жила у Києві, де закінчила гімназію і увійшла в укір. патріотичне середовище Лисенківа-Старицьких. З 1871, разом з сестрою Марією, вела в Києві перший дитячий садок і позашкільну оовіту для дорослих. 1874 — 76 у Петербурзі була діяльна в укр. земляцтві, допомагала чоловікові в. підготові повного «Кобзаря» Т. Шевченка для вид. у Празі 1876. Згодом на хуторі б. Борони працювала як повитуха й вела культ.-осв. роботу. З 1879 вчителювала в Олешні. Ув'язнена 1881 за зв'язки з рос. рев. колами і відтоді постійно перебувала під поліційним наглядом. Часто переслідувана, міняла місце перебування, проте всюди включалася у гром. роботу (в Київ. Громаді, Одеській Укр. Громаді, Харківському Обществі Грамотности, була гол. Нац. Комітету Учителів та ін.), влаштовувала прилюдні народився читання, організувала таємні школи. З 1909 Р. — викладач і проф. на Вищих Жін. Курсах А. Жекуліної та у Фребелівському Пед. Інституті в Києві; співзасновниця і співр. пед. ж. «Світло» (1910 — 14), 1917 — чл. Укр. Центр. Ради, в Мін-ві Освіти (за гетьманату) очолювала департамент дошкільної та позашкільної освіти, активна у дерусифікації шкіл, у влаштовуванні курсів українознавства, підготові укр. шкільних підручників і в укладанні плану й програми єдиної діяльної (трудової) школи, яка мала мати нац. характер і базуватися на теорії Кершенштайнера (держ.-гром. виховання). 1920 Р. — лектор педагогіки Кам'янець — Подільського Університету і гол. Укр. Нац. Жін. Ради (до 1938). З 1922 на еміґрації, з 1923 у Празі, проф. педагогіки Укр. Пед. Інституту ім. М. Драгоманова.


Назва:Рязанцев Микола
-Знайдено: + Рязанцев Микола (1856-1930), вчений у галузі фізіології тварин, з походження росіянин. У 1885-1920 працював у Харківському Ветер. Ін-ті. Праці з питань інервації серця с.-г. птахів, фізіології обміну речовин у тварин тощо.


Назва:Сабанєєв Іван Федорович
-Знайдено: + Іва́н Фе́дорович Сабанє́єв (1856-1928) — хірург родом з Москви.


Назва:Сбітнєв Іван Матвійович
-Знайдено: + Сбитнев Іван († 1856), педагог родом з Новгородсіверщини, вихованець Харківського університету. Був викладачем матем. наук у гімназіях на Кубані, в Чернігові (з 1818; інспектор у 1840 — 43), Новгороді-Сіверському (1825). Після поль. повстання 1830-31 запроваджував рос. школи на Волині й Поділлі. Автор статей про Новгород-Сіверський в «Украинском Журнале» (1825, ч. VIII; там подав першу вістку про «Історію Русів»), «Отечественных Записках» (1828, ч. 34) та ін., а також «Записок», опублікованих у «КСт.» (1884, чч. 2-5).


Назва:Селезньов Іван Федорович
-Знайдено: + Селезньо́в Іва́н (18561936), маляр-академіст у Києві; вчився у Петербурзькій Академії Мистецтв (1872-81). З 1886 викладач Київ. Рисувальної Школи М. Мурашка, з 1901 — Київ. Художнього Училища. Картини на іст. («В Помпеї», 1886) і побутові теми («Останній акорд», 1885); портрети (М. Мурашка та його дочки); рисунки для альбома-посібника для мистців початківців тощо. С. брав участь у відновленні фресок 12 ст. у Кирилівській церкві в Києві (1884).


Назва:Семейная Библіотека (видання)
-Знайдено: + «Семейная Библіотека» - місячник, 1856 двотижневик, рос.-мовний орган москвофілів, виходив у Львові 1855-1856, з ініціативи і під ідейним керівництвом Я.Головацького; видавець і ред. С.Шехович, співр.: Б.Дідицький, І.Головацький, А.Петрушевич, І.Раковський, Д.Зубрицький та ін.


Назва:Ульянівка
-Знайдено: + Ульянівкасело в Україні, входить до Благівської сільської ради Ровеньківської міськради Луганської області. Розташоване на річці Ровеньок. Засноване 1856 року


Назва:Герб Волинської області
-Знайдено: + 1856 року був затверджений герб Волинської губернії - Білий (срібний) хрест у червоному полі.


Зобр:1шт.

Coat of Arms of Volhynian Oblast.png

Назва:Браунінґ Джон
-Знайдено: + Брáвнінг Джон (John Mose Browning, 18561926) американський конструктор автоматичної зброї.


Назва:Видима зоряна величина
-Знайдено: + В 1856 році Норман Погсон формалізував шкалу зоряних величин, встановивши, що зірка першої величини точно в 100 разів яскравіша за зірку шостої величини і, таким чином, яскравіша за зірку другої величини приблизно в 2,512 рази. Корінь п’ятого ступеня з 100 — ірраціональне число, що приблизно дорівнює 2,512, зветься коефіцієнтом Погсона.


Назва:Лукич Василь
-Знайдено: + Васи́ль Лу́кич (псевдонім; справжнє прізвище Левицький Володимир Лукич, 18561938) — український культурний діяч, видавець, літературознавець, у 1890—1896 pp. редактор журналу «Зоря».


Назва:Скорик Дмитро
-Знайдено: + Скорик Дмитро (1856 року с. Нехристілівка, Лохвицького повіту, Полтавщина - рік та місце смерті не встановлено.)


Зобр:1шт.

Skoryk 1876.jpg

Назва:Англо-франко-китайські війни 1856—60
-Знайдено: + А́нгло-фра́нко-кита́йські ві́йни 1856—60 (т. з. друга «опіумна» війна) — агресивні війни Англії і Франції проти Китаю. Користуючись ослабленням Китаю в період Тайпінського повстання, Англія вирішила розширити свої позиції в Китаї.
-Знайдено: + Приводом до війни послужив арешт кит. властями 1856 кит. судна «Ерроу», яке плавало під англ. прапором. Англ. ескадра бомбардувала Кантон (місто).


Назва:Фуміе
-Знайдено: + У квітні 1856 року практика фуміе була офіційно скасована, у зв’язку із підписанням японським урядом угод із європейськими державами. Однак заборона на сповідування християнства японцями діяла до 1873 року.


Зобр:1шт.

Fumie.png

Назва:Османська імперія
-Знайдено: + | Населення
 — 1856
 — 1914


Зобр:3шт.


Назва:Бейкер (острів)
Підзаголовок:== Історія ==
Знайдено: + США оголосили свої права на острів в 1857 р., посилаючись на Закон про острови з покладами гуано, прийнятий в США в 1856 р. З 1886 по 1934 р. Бейкер мав статус Заморської території Великої Британії. Обидві країни вели тут здобич гуано. Освоєння острова було перерване Другою світовою війною.


Зобр:1шт.


Назва:Абаза (місто)
-Знайдено: + | засноване = 1856
Підзаголовок:== Історія ==
Знайдено: + Поселення Абаза виникло 1856 у зв’язку з розробкою Абаканського родовища залізної руди. 1867 уральський купець Кольчугін заснував тут чавуноливарний і залізоробний заводи, які діяли до 1926. Від 1926 до 1957 родовище не експлуатувалося. 1957 добування руди відновили — і Абазі надали статус селища. Від 1966 це місто, а від 2003 — місто республіканського підпорядкування.


Назва:Алексєєв Лук'ян Семенович
-Знайдено: + Лук'я́н Семе́нович Алексє́єв — (1830-ті — †грудень 1971) — урядник Уральського козачого війська. Після закінчення кадетського корпусу 1856 року його в чині осавула послали в Новопетровське укріплення. Тут він познайомився з Тарасом Шевченком.


Назва:Капер
-Знайдено: + У 1856 р. ряд країн підписав Паризьку Декларацію про припинення практики каперства.


Назва:Едворд Девід Джонс
-Знайдено: + Е́дворд Де́від Джо́нс (*1856 — †1920) — американський статистик. Він був одним із розробників та співзасновників компанії Dow Jones & Company та індексу Доу Джонса разом з Чарльзом Доу та Чарльзом Бергстресором.


100 тому - 50 тому - 10 тому - Попередня - Про проект - Наступна - 10 вперед - 50 вперед - 100 вперед -----

Роки, згадані у Вікіпедії